EN

to awaken [awakened|awakened] {verbi}

volume_up
How are we to awaken the interest of young people and women in science?
Miten on tarkoitus herättää nuorten ja naisten kiinnostus tiedettä kohtaan?
However, some programs might awaken the computer if these settings have been changed.
Jotkin ohjelmat voivat kuitenkin herättää tietokoneen, jos niitä asetuksia on muutettu.
Emme saa herättää perusteettomia toiveita.
I would therefore ask the Council and the Commission not to awaken false hopes.
Siksi pyydänkin, ettei neuvosto ja komissio herätä tässä asiasta turhia toiveita.
In recent years, events have led to a gradual awakening, which this debate shows has neither worn off nor lost its focus.
Viime vuosien tapahtumien vuoksi on alettu vähitellen herätä todellisuuteen, eikä tämä suuntaus ole hiipunut eikä kadottanut keskipistettään, kuten tämä keskustelu osoittaa.
But, first of all, no prince will come to wake us up and secondly, this late awakening could be a very sobering one.
Mutta ensiksikään meitä ei ole tulossa prinssi herättämään, ja toiseksi liian myöhään herääminen voisi karistaa harhaluulot erittäin pian.

Esimerkkejä "to awaken"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would therefore ask the Council and the Commission not to awaken false hopes.
Siksi pyydänkin, ettei neuvosto ja komissio herätä tässä asiasta turhia toiveita.
EnglishWe must awaken citizens' consciences regarding the place of love in our lives.
Meidän on saatava kansalaisten omatunto heräämään rakkauselämään liittyvissä asioissa.
EnglishWe must awaken citizens' consciences where our children are concerned.
Meidän on saatava kansalaistemme omatunto heräämään lapsiamme koskevissa asioissa.
EnglishHowever, some programs might awaken the computer if these settings have been changed.
Jotkin ohjelmat voivat kuitenkin herättää tietokoneen, jos niitä asetuksia on muutettu.
EnglishHow are we to awaken the interest of young people and women in science?
Miten on tarkoitus herättää nuorten ja naisten kiinnostus tiedettä kohtaan?
EnglishThirdly, there is Europe’s research potential, and this we must awaken.
Kolmanneksi käsittelen Euroopan tutkimuspotentiaalia, joka on saatava uuteen nousuun.
EnglishWe need to awaken the skills and talents that are dormant within ourselves.
Meidän on herätettävä meissä uinuvat taidot ja lahjat.
EnglishIt is a well known fact, of course, that demons always awaken further demons.
Tiedetään tietysti hyvin, että paha synnyttää pahaa.
EnglishWe must be realistic about the hopes we awaken in the leaders of those countries with which we cooperate.
Me saamme herättää yhteistyökumppaneinamme olevien valtioiden päämiehissä pelkästään realistisia toiveita.
EnglishFurthermore, quoting countries only serves to weigh down the text and to awaken pointless nationalist reactions.
Lisäksi maiden nimeäminen vain tekee tekstistä raskaamman ja herättää turhia nationalistisia reaktioita.
EnglishIt is time to awaken from these illusions.
EnglishTextbooks ought therefore to be revised and any content likely to awaken hatred and aggression removed.
Oppikirjoja on siis tarkistettava, ja niistä on poistettava kaikki sellainen aines, joka saattaa herättää vihaa tai aggressiivisuutta.
EnglishWe cannot awaken any false hopes here.
EnglishIt is important to awaken, through lifelong learning, the abilities that are lying dormant in people of all ages and waiting to be used.
On tärkeää herättää elinikäisellä oppimisella kyvyt, jotka uinuvat kaiken ikäisissä ihmisissä ja odottavat käyttöä.
EnglishIf this report also serves to further awaken people's consciences on this matter in Member States, then we can be doubly satisfied.
Jos tällä mietinnöllä lisäksi voidaan lisätä tietoisuutta tästä asiasta jäsenvaltioissa, olemme kaksin verroin tyytyväisiä.
EnglishThe Solidarity ethic could contribute to the creation of a contemporary vision of Europe that would awaken the interest of the world.
Solidaarisuuden etiikka voisi auttaa luomaan uudenaikaisen vision Euroopasta, joka herättäisi mielenkiintoa myös maailmalla.
EnglishMy idea: We awaken this network.
EnglishThis would be the best way to make European democracy visible and to awaken ourselves from the current lethargy and boredom.
Tämä olisi paras tapa tehdä eurooppalaisesta demokratiasta näkyvää ja herättää itsemme tällä hetkellä vallitsevasta horrostilasta ja tylsyydestä.
EnglishThe EU must accept that one of the most important challenges for its training and research policy is to awaken women' s interest in this sector.
EU:n on otettava yhdeksi keskeisimmäksi koulutus- ja tutkimuspoliittiseksi haasteekseen herättää naisten kiinnostusta tällä sektorilla.
EnglishDespite its lack of success, I hope that 2010 will help awaken Europeans' awareness of the need for greater social cohesion.
Sen epäonnistumisesta huolimatta toivon, että vuosi 2010 auttaa lisäämään eurooppalaisten tietoisuutta siitä, että sosiaalista yhteenkuuluvuutta on lisättävä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awakening":

awakening