"to await" - Suomenkielinen käännös

EN

"to await" suomeksi

FI
EN

to await [awaited|awaited] {verbi}

volume_up
It is therefore prudent for us to await the accident investigation report.
Sen vuoksi on järkevää odottaa onnettomuustutkintapöytäkirjan valmistumista.
I think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
Minun mielestäni olisi hyödyllistä odottaa tämän työryhmän työn tuloksia.
The Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
Komissio odottaa näissä jutuissa tehtäviä päätöksiä, ennen kuin se ottaa asiaan kantaa.

Esimerkkejä "to await"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is the point where it can await the prospect of its integration into the EU.
Juuri tässä yhteydessä sille voi tarjoutua mahdollisuus päästä EU:n jäseneksi.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Odotamme edelleen lopullisia tuloksia, jotka julkaistaan tulevien viikkojen aikana.
EnglishWe therefore genuinely await positive signals from the Council in the future.
Odotamme näin ollen todellakin neuvostolta myönteisiä signaaleja tulevaisuudessa.
EnglishI await the report promised by the Commission on the total impact of procurement.
Odotan komission lupaamaa selvitystä hankintatoiminnan kokonaisvaikutuksista.
EnglishWe will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Jäämme odottamaan neuvoston vastausta ja määrittelemme kantamme sen mukaisesti.
EnglishFinally, I would like to look at the most pressing challenges that await us in 2011.
Lopuksi tarkastelen pakottavimpia haasteita, jotka odottavat meitä vuonna 2011.
EnglishThe accession negotiations should be put on hold while we await adequate reforms.
Meidän olisi keskeytettävä liittymisneuvottelut ja odotettava riittäviä uudistuksia.
EnglishThis is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.
Sitä me odotamme, mutta odottaessamme meidän on löydettävä muita ratkaisuja.
EnglishMr President, we anxiously await the Commission's response to this question.
Arvoisa puhemies, odotamme malttamattomina komission vastausta näihin kysymyksiin.
EnglishCommissioner, we also await the results of the White Paper to which you have referred.
Arvoisa komission jäsen, odotamme myös mainitsemanne valkoisen kirjan tuloksia.
EnglishAs I have said, many women await our commitment and we cannot disappoint them.
Kuten sanoin, moni nainen odottaa sitoutumistamme, emmekä saa pettää heitä.
EnglishYou have explained to us what you have done and what responses you await.
Olette selvittänyt meille, mitä olette tehnyt ja mitä vastauksia vielä odotatte.
EnglishWe must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Meidän on puututtava ongelman syihin eikä odotettava katastrofia toimettomina.
EnglishIn that way we will perhaps be spared the still unforeseen dramas which may await us.
Säästyisimme ehkä tulevaisuudessa murhenäytelmiltä, joita emme osaa edes aavistaa.
EnglishWe therefore await, and I await, the European Commission' s proposals on this matter.
Odotamme näin ollen, ja minä odotan Euroopan komissiolta asiaa koskevia ehdotuksia.
EnglishI think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
Minun mielestäni olisi hyödyllistä odottaa tämän työryhmän työn tuloksia.
EnglishThe Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
Komissio odottaa näissä jutuissa tehtäviä päätöksiä, ennen kuin se ottaa asiaan kantaa.
EnglishWe await the Commission's response regarding the plan presented by the Campania region.
Me odotamme komission vastausta Campanian alueen toimittamasta suunnitelmasta.
EnglishWe shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
Odotamme selvityksen tuloksia, jotta voimme tehdä poliittiset johtopäätöksemme.
EnglishThis is another subject on which we await your proposals, Commissioner.
Arvoisa komission jäsen, odotamme teidän esittävän ehdotuksia myös tästä asiasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awaited":

awaited