EN

avoidance {substantiivi}

volume_up
avoidance
This includes the avoidance of all forms of improper use of reimbursements.
Näihin kuuluu muun muassa kaikenlaisen asiattoman kustannuskorvauksien käytön välttäminen.
The avoidance of fraud lies within the competence and responsibility of the control mechanisms.
Petosten välttäminen on valvontajärjestelmien toimialaa ja niiden vastuulla.
2. eturistiriitojen välttäminen,
avoidance

Esimerkkejä "avoidance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Siten useiden tonnien hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä ei voida välttää.
EnglishThis includes the avoidance of all forms of improper use of reimbursements.
Näihin kuuluu muun muassa kaikenlaisen asiattoman kustannuskorvauksien käytön välttäminen.
EnglishThe Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report.
Komissio yhtyy mietinnössänne esitettyyn huoleen veronkierrosta.
EnglishI think that would put an end to tax avoidance and to cheating in frontier regions.
Luulisin, että se lopettaisi verokeinottelun ja rajajuonittelun.
EnglishThe avoidance of fraud lies within the competence and responsibility of the control mechanisms.
Petosten välttäminen on valvontajärjestelmien toimialaa ja niiden vastuulla.
EnglishYour observations on tax avoidance risk will be taken into consideration.
Huomionne veronkierron mahdollisuudesta tullaan ottamaan huomioon.
EnglishThere seems to have been a deliberate avoidance of considering all the facts in the case.
Vaikuttaa siltä, että osa tapaukseen liittyvistä seikoista jätettiin tarkoituksella huomiotta.
EnglishThe fourth is, very practically, the avoidance of conflicts of interest among controllers.
Neljäs on hyvin käytännöllinen tekijä, nimittäin eturistiriitojen välttäminen valvojien kesken.
EnglishThat is why the Commission has also provided for traffic avoidance actions.
Siksi komissio on esittänyt myös liikenteen välttämistoimia.
EnglishI wanted to make this statement for the avoidance of inconsistencies and misinterpretations.
Mainitsen tämän ristiriitojen ja väärinymmärrysten välttämiseksi.
EnglishFor the avoidance of doubt, let me say that as yet they do not.
Jotta tästä ei jäisi epäselvyyttä, niin sanon, että tällä hetkellä ne eivät sitä vielä ole!
EnglishIt is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Tämä on erityisen tärkeää yritysten ja yksityishenkilöiden harjoittaman veronkierron estämiseksi.
EnglishThere must be no incentive, such as the avoidance of special fees, to circumvent that requirement.
Maksuista ei saa aiheutua kiusausta jätehuollon laiminlyömiseen.
EnglishTax avoidance and evasion is widely practised and there is a strong cross-border dimension to it.
Verosuunnittelua ja veronkiertoa harjoitetaan laajalti, ja asialla on vahva rajat ylittävä ulottuvuus.
EnglishThere are several references in your report to tax avoidance.
Mietinnössänne on monta viittausta veronkiertoon.
EnglishAs far as the avoidance of the use of heavy metals is concerned, developments have been underway for years.
Raskasmetallien käyttöä on pyritty välttämään jo vuosia.
EnglishI am referring particularly to collision avoidance systems.
Viittaan erityisesti törmäyksenestojärjestelmiin.
EnglishDevelopment of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
Jalankulkijoiden suojelua voitaisiin edelleen parantaa kehittämällä tehokkaita törmäyksenestojärjestelmiä.
EnglishWe wanted to allow sufficient time to have a thorough investigation and make sure there was an avoidance of errors.
Halusimme varata riittävästi aikaa perusteellista tutkimusta varten ja varmistaa, että virheet vältetään.
EnglishThis is an open door to abuse and avoidance.
Tämä mahdollistaa väärinkäytökset ja lain kiertämisen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "avoidance":

avoidance