"to avoid" - Suomenkielinen käännös

EN

"to avoid" suomeksi

EN to avoid
volume_up
[avoided|avoided] {verbi}

Children should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
Lapsille olisi opetettava, miten välttää vaarallista käyttäytymistä internetissä.
The Commission wishes to avoid overlaps with existing financing instruments.
Komissio haluaa välttää päällekkäisyyttä olemassa olevien rahoitusvälineiden kanssa.
Alternatively, we could avoid duplication by simply relying on Eurojust.
Vaihtoehtoisesti voimme välttää päällekkäisyyden tukeutumalla yksinkertaisesti Eurojustiin.
The only possible explanation is the wish to avoid accountability to Parliament.
Ainoa mahdollinen tulkinta on se, että neuvosto haluaa väistää velvollisuuttaan vastata parlamentille toimistaan.
This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.
Tätä kysymystä ei voida väistää, olkoonpa se kuinka arkaluonteinen tahansa.
Näitä kysymyksiä on mahdotonta väistää.
The militarisation of the EU, including arms manufacturing, is a path that the EU should definitely avoid.
EU:n militarisointi, mukaan luettuna aseiden valmistus, on tie, jota EU:n pitäisi ehdottomasti karttaa.
Bad publicity is no doubt something that every public body wants to avoid.
Kaikki viranomaiset karttanevat huonoa julkisuutta.
In particular, I do not think we can avoid the idea of a federation between Kosovo and Albania, nor can we avoid associations between certain parts of Bosnia and Serbia.
Olen erityisesti sitä mieltä, ettemme saa karttaa ajatusta Kosovon ja Albanian liittovaltiosta emmekä saa myöskään vieroksua tiettyjen Bosnian ja Serbian puolueiden yhdistymistä.
to avoid (myös: to hide)

Esimerkkejä "to avoid"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
Kolmanneksi meidän on vältettävä tilanne, jossa jäsenvaltiot toimivat erikseen.
EnglishIn other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Toisin sanoen, meidän on ehdottomasti vältettävä Lissabonin strategian virheitä.
EnglishBut we also must avoid panic, because if we panic we will make poor decisions.
Emme kuitenkaan saa hätääntyä, sillä se saa meidät tekemään kehnoja päätöksiä.
EnglishOf course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Toki on säädetty monista poikkeuksista yritysten muualle siirtymisen välttämiseksi.
EnglishSome airlines seem to be doing everything they can to avoid their obligations.
Jotkut lentoyhtiöt näyttävät välttelevän kaikin mahdollisin tavoin velvoitteitaan.
EnglishThis is why I have tabled four amendments in order to avoid these duplications.
Siksi olen esittänyt neljää tarkistusta tämän päällekkäisyyden välttämiseksi.
EnglishIn times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
Joka tapauksessa mullistusten ajan paras ohjenuora on olla murehtimatta liikaa.
EnglishWhat more does the Commission think it can do to avoid such situations in the field?
Mitä muuta komissio katsoo voivansa tehdä välttääkseen tämän kaltaiset tilanteet?
EnglishMilitary force would only lead to further bloodshed and we want to avoid that.
Asevoimaan turvautuminen vaatisi vain lisää kuolonuhreja, ja sitä emme halua.
EnglishFirst, we cannot avoid referring to the Stability and Growth Pact once again.
Ensinnäkään emme voi olla viittaamatta jälleen kerran vakaus- ja kasvusopimukseen.
EnglishTo conclude, I would like to say something so as to avoid any misunderstandings.
Lopuksi pyydän saada sanoa vielä erään asian, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä.
EnglishI believe, however, that we ought to be pragmatic, and avoid succumbing to hypocrisy.
Uskon kuitenkin, että meidän on oltava käytännöllisiä ja vältettävä tekopyhyyttä.
EnglishFurther I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
Sanoisin myös, että yhteenotoilta on nyt todella erittäin vaikeaa välttyä.
EnglishBut we must avoid excessive imbalances and unfair distributions of the burden.
Liian suuri epätasapaino ja epäoikeudenmukaiset taakan jaot on kuitenkin vältettävä.
EnglishTo avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Tämän välttämiseksi osapuolet ovat esittäneet sopuratkaisun mahdollisuutta.
EnglishNevertheless, we must avoid exaggeration or fanaticism when it comes to security.
Turvallisuudessa on kuitenkin vältettävä ylilyöntejä ja vainoharhaisuutta.
EnglishWe must avoid any kind of moralistic attitude that sets these in opposition.
On vältettävä kaikenlaisia moralistisia asenteita, joilla niitä vastustetaan.
EnglishA policy to revive the economy is vital if Europe is to avoid deep recession.
Euroopassa tarvitaan ehdottomasti talouden elvyttämistä, jotta vältämme syvän laman.
EnglishThis will set us on the right course and avoid a lengthy conciliation procedure.
Näin jatkamme oikealla tiellä ja vältämme pitkällisen sovitteluprosessin.
EnglishWe have to avoid hitting the population and we should make this clearly understood.
Meidän on vältettävä vahingoittamasta kansaa, mikä on myös tehtävä selväksi.