EN

aviation {substantiivi}

volume_up
aviation (myös: flying)
Aviation is making an increased contribution to emissions of greenhouse gases.
Ilmailu aiheuttaa yhä enemmän kasvihuonekaasupäästöjä.
Aviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
Ilmailu on sekä kuluttajille että matkailijoille työllisyyden ja nautinnon lähde.
Aviation is one of the most rapidly growing sources of greenhouse gases.
Ilmailu on yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonekaasujen lähteistä.

Esimerkkejä "aviation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe growth in air traffic demands more and more guarantees of aviation safety.
Lisääntyvä lentoliikenne vaatii yhä enemmän takuita lentoturvallisuuden suhteen.
EnglishThe second option is the improvement of the fuel efficiency of aviation engines.
Toinen vaihtoehto on lentokoneiden moottoreiden polttoainetehokkuuden parantaminen.
EnglishIt is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Ratkaisevaa on, että kaikki tuotannonalat tekevät oman osuutensa, myös ilmailuala.
EnglishThe Commission has already made a proposal with regard to aviation, as you know.
Komissio on jo nyt laatinut ilmailua koskevan ehdotuksen, kuten tiedättekin.
EnglishThe expanding single aviation market is turning the EU into a global player.
Ilmailun laajenevat sisämarkkinat muuttavat EU:ta maailmanlaajuiseksi toimijaksi.
EnglishThere is talk of witchcraft, and there are comparisons with the aviation sector.
Täällä puhutaan noituudesta ja verrataan sitä lentokoneella matkustamiseen.
EnglishSESAR is a vital programme for the competitiveness of the European aviation industry.
SESAR on Euroopan ilmailuteollisuuden kilpailukyvyn kannalta elintärkeä ohjelma.
EnglishWith this compromise we have succeeded in stopping the trend in the aviation sector.
Tällä kompromissilla olemme onnistuneet pysäyttämään ilmailualan päästöjen kasvun.
EnglishFirst of all, would it be better to have a closed or open system for aviation?
Ensinnäkin olisiko ilmailualaan parempi soveltaa avointa vai suljettua järjestelmää?
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Haluan nostaa esiin toisen vaiheen lentoliikennesopimuksen keskeiset kohdat.
EnglishThus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
Tämä ei ole siten vain eurooppalainen ongelma, vaan kansainvälisen ilmailun ongelma.
EnglishWe have, in my judgment, taken a great step forward in the area of aviation safety.
Mielestäni olemme tällöin edistyneet huomattavasti lentoturvallisuuden tällä alalla.
EnglishWe would also draw attention to the human side of developments within aviation.
Pyydämme myös kiinnittämään huomiota lentoliikenteen kehityksen inhimilliseen puoleen.
English(DE) I have voted in favour of the Regulation on civil aviation security.
(DE) Olen äänestänyt siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan asetuksen puolesta.
EnglishOne of the challenges of aviation policy is to prevent congestion at European airports.
Yksi ilmailupolitiikan haasteista on ruuhkien estäminen Euroopan lentokentillä.
EnglishInternational Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): Ilmakuljetukset ja ympäristö
EnglishThe point is that the aviation industry says a closed scheme would be a tax.
Kysymys on siitä, että ilmailualan mielestä suljettu järjestelmä olisi verottamista.
EnglishAviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
Ilmailu on sekä kuluttajille että matkailijoille työllisyyden ja nautinnon lähde.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Aviation Safety Agency.
Siksi äänestin Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.
EnglishThis directive will certainly lead to better standards in aviation safety.
Kyseinen direktiivi tulee varmasti lisäämään turvallisuutta lentoliikenteessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aviation":

aviation
aviator