"avian influenza" - Suomenkielinen käännös

EN

"avian influenza" suomeksi

EN

avian influenza {substantiivi}

volume_up
1. Lääketiede
avian influenza (myös: avian flu)
Avian influenza is being presented as a further horseman of the Apocalypse.
Lintuinfluenssa on esitetty jälleen yhtenä ilmestyskirjan ratsastajana.
Avian influenza itself does not represent a serious danger to breeders.
Lintuinfluenssa ei sinänsä ole suuri uhka siipikarjan kasvattajille.
Along comes avian influenza, we react to it, and then, for whatever reason, nothing happens for a long time.
Puhkeaa lintuinfluenssa, ja me reagoimme siihen, ja sitten jostain kumman syystä mitään ei tapahdu pitkään aikaan.

Esimerkkejä "avian influenza"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhy is the Commission not proposing similar terms in the case of avian influenza?
Miksi komissio ei tee samanlaista ehdotusta nyt, kun on kyse lintuinfluenssasta?
EnglishNow, with avian influenza, they are recognising the hallmarks of such a virus.
He tunnistavat nyt tällaisen viruksen tuntomerkit lintuinfluenssan yhteydessä.
EnglishLet me return, though, to this morning’s consideration of avian influenza.
Palaan kuitenkin vielä aamulla käsittelemäämme aiheeseen eli lintuinfluenssaan.
EnglishWe are moving on to a debate on avian influenza and market support measures.
Keskustelemme seuraavaksi lintuinfluenssasta ja markkinatukitoimenpiteistä.
EnglishThe same principles are today in the avian influenza measures just adopted.
Samat periaatteet pätevät myös juuri hyväksyttyihin lintuinfluenssan ehkäisytoimiin.
EnglishAvian influenza is being presented as a further horseman of the Apocalypse.
Lintuinfluenssa on esitetty jälleen yhtenä ilmestyskirjan ratsastajana.
EnglishI welcome this proposed Directive on measures for the control of avian influenza.
Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen direktiiviksi toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi.
EnglishThe latter claimed 20 million victims, and resembled avian influenza in some respects.
Viimeksi mainittu vaati 20 miljoonaa uhria ja muistutti joissakin suhteissa lintuinfluenssaa.
EnglishAvian influenza itself does not represent a serious danger to breeders.
Lintuinfluenssa ei sinänsä ole suuri uhka siipikarjan kasvattajille.
EnglishThe Commission has proposed a new directive regarding avian influenza.
Komissio on ehdottanut uutta lintuinfluenssaa koskevaa direktiiviä.
EnglishThe many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.
Euroopan unionissa todetuilla monilla lintuinfluenssatapauksilla on ollut meihin kohdistuvia vaikutuksia.
EnglishIt has now fallen to us to face up to avian influenza.
Nyt meidän on selviydyttävä lintuinfluenssan aiheuttamasta kriisistä.
EnglishI was the European Parliament rapporteur on preparations by the 27 Member States to deal with avian influenza.
Olin Euroopan parlamentin esittelijä, kun 27 jäsenvaltiota valmistautui kohtaamaan lintuinfluenssan.
EnglishLet us consider some examples: avian influenza.
Pohtikaamme joitakin esimerkkejä, ensinnäkin lintuinfluenssaa.
EnglishAs regards vaccination, emergency vaccination is already possible if outbreaks of avian influenza are discovered.
Rokottamisesta totean, että hätärokottaminen on jo mahdollista, jos lintuinfluenssatapauksia havaitaan.
English      Mr President, the threat of an avian influenza pandemic has plunged Europe and the world into a state of hysteria.
   Arvoisa puhemies, lintuinfluenssapandemian uhka on saanut Euroopan ja muun maailman hysteeriseksi.
EnglishAlong comes avian influenza, we react to it, and then, for whatever reason, nothing happens for a long time.
Puhkeaa lintuinfluenssa, ja me reagoimme siihen, ja sitten jostain kumman syystä mitään ei tapahdu pitkään aikaan.
EnglishWhat is new in this directive is the monitoring of low pathogen avian influenza for the first time in Europe.
Tässä direktiivissä on uutta Euroopassa ensimmäistä kertaa toteutettava matalapatogeenisen lintuinfluenssan seuranta.
EnglishAssessments of the opportunities available to us to combat the avian influenza virus should also be realistic.
Myös käytettävissämme olevien lintuinfluenssan torjuntamahdollisuuksia koskevien arviointien olisi oltava realistisia.
English   – Mr President, the European Union is taking all the necessary measures to combat avian influenza and rightly so.
   – Arvoisa puhemies, Euroopan unioni toteuttaa aiheellisesti kaikki tarvittavat toimet torjuakseen lintuinfluenssaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "avian influenza" suomeksi

influenza substantiivi
Finnish
avian adjektiivi
Finnish
avian flu substantiivi