"aversion" - Suomenkielinen käännös

EN

"aversion" suomeksi

FI
EN

aversion {substantiivi}

volume_up
Hence the ploys of a change of title, a slimmed-down text and a total aversion to referenda.
Tästä johtuvat nimenmuutosvetkuilut, tekstin typistäminen ja ehdoton vastenmielisyys kansanäänestyksiä kohtaan.
This confusion between homophobia, which is defined as 'the fear of one's fellow man', and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
Asiakirjassa sekoitetaan toisiinsa homofobia, joka määritellään "toisen ihmisen peloksi", ja vastenmielisyys homoseksuaalisuutta kohtaan, mikä aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Esimerkkejä "aversion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMadam President, time again criminal justice in Iran is arouses our aversion.
Arvoisa rouva puhemies, rikosoikeuden käyttö Iranissa herättää jälleen vastustuksemme.
EnglishA particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
On havaittavissa erityistä vastenmielisyyttä slaavilaisia kieliä ja kulttuureita kohtaan.
EnglishWe are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
Neuvosto on pääsemässä vastenmielisyydestään työskennellä parlamentin kanssa.
EnglishHer aversion to Poland and Polish farmers is pretty well common knowledge.
Hänen penseä suhtautumisensa Puolaan ja puolalaisiin maanviljelijöihin on yleisesti tiedossa.
EnglishToday's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Tämän päivän EU perustuu vastenmielisyyteen sotaa kohtaan, ja se tunne heijastuu tähän mietintöön.
EnglishThey have been outbidding each other in their aversion to minorities.
Ne ovat kilpailleet toistensa kanssa vähemmistöjen halveksunnassa.
EnglishThe problem is not the European Working Time Directive; the problem is German hospitals’ aversion to reform.
Ongelmana ei ole Euroopan työaikadirektiivi vaan Saksan sairaaloiden haluttomuus uudistua.
EnglishHence the ploys of a change of title, a slimmed-down text and a total aversion to referenda.
Tästä johtuvat nimenmuutosvetkuilut, tekstin typistäminen ja ehdoton vastenmielisyys kansanäänestyksiä kohtaan.
EnglishThree times in history, Europe and Christianity have aroused aversion and hatred in that region.
Eurooppa ja kristinusko ovat kolme kertaa historian aikana herättäneet vastenmielisyyttä ja vihaa kyseisellä alueella.
EnglishI think it is right to specify general aversion to cloning of human beings at any stage in their development.
Minusta on syytä vielä korostaa, että ihmisen kloonaus on kiellettävä yleisesti kaikissa kehitysvaiheissa.
EnglishHe seemed to have become a moderate ruler, radical only in his aversion to homosexuality.
Hänestä näytti tulleen maltillinen hallitsija, joka oli radikaali ainoastaan vastenmielisenä pitämäänsä homoseksuaalisuutta kohtaan.
EnglishThis House cannot be an instrument of extremist nationalism nor of regional or local hatred or aversion.
Parlamenttimme ei voi toimia äärinationalismin tai alueellisen tai paikallisen vihamielisyyden tai inhon osoittamisen välineenä.
EnglishIn that nook of Europe, there is - perhaps understandably - a natural aversion to bombastic long-term plans.
Euroopan siinä kolkassa mahtipontisia ja pitkäkestoisia ohjelmia kohtaan tunnetaan luontaista vastenmielisyyttä, mikä on kenties aivan ymmärrettävää.
EnglishThere is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Yleisesti tuntuu, että Venäjää kohtaan tunnetaan vastenmielisyyttä eikä siihen luoteta, eikä se ole vakaa perusta yhteistyölle, johon kehotamme.
EnglishIn August 2007, there was a substantial increase in financial market turbulence and a growing risk aversion as a result of the sub-prime crisis in the United States.
Elokuussa 2007 jännitteet finanssimarkkinoilla voimistuivat ja riskinottohalukkuus pieneni Yhdysvaltain subprime-kriisin seurauksena.
EnglishThis confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
Sekaannus homofobian, joka määritellään "samankaltaisuuden peloksi", ja homoseksuaalisuutta kohtaan tunnetun vastenmielisyyden välillä aiheuttaa väärinkäsityksiä.
EnglishThis confusion between homophobia, which is defined as 'the fear of one's fellow man', and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
Asiakirjassa sekoitetaan toisiinsa homofobia, joka määritellään "toisen ihmisen peloksi", ja vastenmielisyys homoseksuaalisuutta kohtaan, mikä aiheuttaa väärinkäsityksiä.
EnglishThose who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
Ne, jotka eivät peittele inhoaan Euroopan yhdentymisprosessia kohtaan voisivat edes kunnioittaa historiallista totuutta ja laillisuutta perussopimuksissa esitetyssä muodossa.
EnglishI did not support the resolution, firstly because it did not contribute anything positive in addition to bans, restrictions and a general aversion to nuclear technology.
En kannattanut päätöslauselmaa ensinnäkin siitä syystä, että kieltojen, rajoitusten ja yleisen ydinteknologian vastaisuuden lisäksi sillä ei annettu mitään myönteistä panosta.
EnglishIt may even be the case that the increase in violence against women is an expression of the fear and aversion of traditional Turkish society towards European integration.
Naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen voi jopa olla merkki perinteisen turkkilaisen yhteiskunnan pelosta ja vastahakoisuudesta Euroopan unioniin integroitumista kohtaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aversion":

aversion
averse