"averse" - Suomenkielinen käännös

EN

"averse" suomeksi

FI
EN

averse {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "averse"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe was averse to hoo-ha, could be very obstinate, yet was at times almost shy.
Piet Dankert inhosi hälinää ja osasi olla hyvin omapäinen, vaikka toisinaan hän käyttäytyi jopa ujosti.
EnglishI am not averse to a federal structure for the European Union.
En vastusta Euroopan unionin federalistista rakennetta.
EnglishThe Commission, the Liberals and also the Christian Democrats are not averse to the principle of deposit systems.
Panttijärjestelmien periaatetta eivät vastusta komissio, liberaalit eivätkä myöskään kristillisdemokraatit.
EnglishThis is the reason why I am increasingly averse to endorsing the extension of agreements such as those for Senegal and Angola today.
Tästä syystä vastustan yhä enemmän Senegalin ja Angolan kanssa tehtyjen sopimusten jatkamista.
EnglishApart from that, it is odd that Europe, usually averse to state aid, should be calling upon the Member States to support an industrial sector.
Lisäksi on outoa, että Eurooppa, joka yleensä vastustaa valtiontukia, pyytää jäsenvaltioita tukemaan yhtä teollisuudenalaa.
EnglishMr President, Commissioner, it is a well-known fact that you are not entirely averse to cars yourselves and also enjoy driving.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on tunnettua, että te ette suhtaudu kovinkaan skeptisesti autoon ja ajatte myös mielellänne autolla.
EnglishStatistics show that many are still averse to EU purchases over the Internet, and it would be welcome if we could change this, too.
Tilastot osoittavat, että monet suhtautuvat edelleen vastahakoisesti EU:n sisäisiin hankintoihin internetissä, ja olisi suotavaa muuttaa tätäkin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "averse":

averse
aversion