"average price" - Suomenkielinen käännös

EN

"average price" suomeksi

EN

average price {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
average price
While the average price for butter today is EUR 4.10, it was EUR 4.50 in 1982.
Voin keskihinta on tänään 4,10 euroa, kun se oli 4,50 euroa vuonna 1982.
The average price of imported footwear has fallen significantly, but the retail price of products has not.
Tuontijalkineiden keskihinta on alentunut merkittävästi mutta tuotteiden vähittäismyyntihinta sen sijaan ei.

Esimerkkejä "average price"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhile the average price for butter today is EUR 4.10, it was EUR 4.50 in 1982.
Voin keskihinta on tänään 4,10 euroa, kun se oli 4,50 euroa vuonna 1982.
EnglishIn 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
Vuonna 2011 keskimääräinen vähimmäishinta on edelleen 80-100 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä.
EnglishThree years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
Kolme vuotta sitten he maksoivat energiasta juuri ja juuri Yhdistyneessä kuningaskunnassa perittävää keskihintaa enemmän.
EnglishAllow me to recall that distribution costs make up, on average, 30% of the price of a new car.
Haluaisin muistuttaa, että jakelukustannukset muodostavat keskimäärin jopa 30 prosenttia uuden auton hinnasta.
EnglishPoultry meat is purchased at EUR 1.25 and sold in stores at an average price of EUR 2.10 per kilogram.
Siipikarjanlihaa ostetaan 1,25 euron hinnalla ja myydään kaupoissa keskimäärin 2,10 euron kilohinnalla.
EnglishThe average price of imported footwear has fallen significantly, but the retail price of products has not.
Tuontijalkineiden keskihinta on alentunut merkittävästi mutta tuotteiden vähittäismyyntihinta sen sijaan ei.
EnglishToday, under the single electricity market in Ireland, they are paying 76% more than the average UK price.
Tällä hetkellä he maksavat Irlannin yhtenäismarkkinoilla 76 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan keskihintaa enemmän.
EnglishPotatoes are imported at an average price of 15 eurocents per kilogram and reach the store shelf at 80 cents per kilogram.
Perunoita tuodaan keskimäärin 15 sentin kilohinnalla ja niiden hinta kaupan hyllyssä on 80 senttiä kilolta.
EnglishRegarding price developments, average annual HICP inflation in 2006 was 2.2%, unchanged compared with the previous year.
Mitä tulee hintoihin, vuonna 2006 keskimääräinen vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti oli 2,2 prosenttia eli sama kuin vuonna 2005.
EnglishNorwegian exporters will have to show that their weighted average price over the three-month period does not fall below this price floor.
Norjalaisten viejien on osoitettava, että heidän kolmen kuukauden painotettu keskihintansa ei laske vähimmäishinnan alle.
EnglishThe affordability principle means that the Member States set geographical average prices, price ceilings and so forth.
Se sallii jäsenvaltioille sen, että ne voivat asettaa maantieteellisiä keskihintoja ja ottaa käyttöön hintakattoja ja muita vastaavia keinoja.
EnglishThe average import price is EUR 8, while every one of us knows that shoes in a shop normally cost many times more than that.
Tuontihinta on keskimäärin kahdeksan euroa, kun taas jokainen meistä tietää, että kengät maksavat tavallisesti kaupassa moninkertaisesti.
EnglishI would hope that we can launch a thorough investigation into why the price paid for properties and buildings of the institutions is higher than the average market price.
Toivoisinkin, että tehtäisiin perusteellinen tutkimus siitä, miksi toimielinten kiinteistöt ja rakennukset maksavat enemmän kuin markkinoilla keskimäärin.
EnglishToday Estonia is one of the Member States with the lowest average income, and the price of sugar will affect the quality of life of people with a lower income in particular.
Tällä hetkellä Viron asukasta kohden lasketut tulot ovat yhteisön alhaisimpia, ja sokerin hinta vaikuttaa erityisesti pienituloisten ihmisten elintasoon.
EnglishFishing is an important economic sector for the European Union and needs to receive support at a time when the average price of a barrel of oil will remain at USD 80-100.
Kalastus on tärkeä talouden ala Euroopan unionin kannalta, ja sitä on tuettava aikana, jolloin öljybarrelin hinta on keskimäärin 80-100 Yhdysvaltain dollaria.
EnglishIt is also distributed at yearly intervals, by Member State, on the basis of the average minimum price over the three marketing years preceding the year of distribution.
Tukea jaetaan vuosittain kussakin jäsenvaltiossa jakoa edeltävien kolmen markkinointivuoden aikana vähimmäishinnoilla tuotettujen määrien keskiarvoon perustuen.
EnglishFor flights within the Community, security-related taxes and fees levied by governments and carriers account for one to two per cent of the average ticket price.
Yhteisön sisäisten lentojen kohdalla hallitusten ja lentoyhtiöiden perimät turvaamiseen liittyvät verot ja maksut ovat yhdestä kahteen prosenttiin keskimääräisen lipun hinnasta.
EnglishSometimes subsidies are paid to canned-tomato producers because the price at which they have to purchase tomatoes is higher than the international average price.
Arvoisa puhemies, tukia maksetaan tölkitettyjen tomaattien tuottajille joskus siksi, että hinta, jolla heidän on ostettava tomaatteja, on korkeampi kuin keskimääräinen kansainvälinen hinta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "average price" suomeksi

price substantiivi
Finnish
average adjektiivi
average substantiivi
average age substantiivi
Finnish
bid price substantiivi
Finnish
clean price substantiivi
dirty price substantiivi
forward price substantiivi
market price substantiivi
offering price substantiivi
producer price substantiivi
target price substantiivi
to price verbi
total price substantiivi
average daily trading volume substantiivi
average daily volume substantiivi