"average cost" - Suomenkielinen käännös

EN

"average cost" suomeksi

EN

average cost {substantiivi}

volume_up
When divided by the 45, 000 fatalities annually caused by road accidents, this produces an average cost of a million ECUs per death.
Kun se jaetaan 45 000: lla liikenneonnettomuuksien vuosittain aiheuttamalla kuolemantapauksella, se tuottaa miljoonan ecun keskimääräiset kustannukset kuolemantapausta kohti.

Esimerkkejä "average cost"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe average cost involved in bringing a medicine onto the market varies from around EUR 600 to EUR 900 million.
Lääkkeen tuominen markkinoille maksaa keskimäärin 600:sta 900:aan miljoonaa euroa.
EnglishThe average cost, if we take bus traffic in Sweden as an example, is 46 %.
EnglishThis decision was taken even though their average cost was the lowest in existence.
Poistamisen seurauksena markkinahinnat ovat laskeneet suunnattomasti, minkä takia tuottajien tulot ovat pienentyneet.
EnglishThe average cost of renovation is 580 000 Slovak crowns for one prefab house and approximately EUR 17 000 for one flat.
Yhden elementtitalon peruskorjaus maksaa keskimäärin 580 000 Slovakian korunaa ja yhden asunnon peruskorjaus noin 17 000 euroa.
EnglishThe average cost of recruiting a member of staff at the Lisbon monitoring centre is EUR 2 780 compared with EUR 6 610 for the Vienna monitoring centre.
Täten työntekijän palkkaaminen maksaa Lissabonissa keskimäärin 2 780 euroa, kun taas Wienissä se maksaa yli 6 610 euroa.
EnglishMr President, international adoptions doubled in Guatemala in 1997: over 2 000 at an average cost of USD 15 0-20 000.
Arvoisa puhemies, vuonna 1997 Guatemalan kansainvälisten adoptioiden määrä kaksinkertaistui: niitä oli yli 2000, ja keskimääräinen hinta oli 15-20 000 dollaria.
EnglishWhen divided by the 45, 000 fatalities annually caused by road accidents, this produces an average cost of a million ECUs per death.
Kun se jaetaan 45 000: lla liikenneonnettomuuksien vuosittain aiheuttamalla kuolemantapauksella, se tuottaa miljoonan ecun keskimääräiset kustannukset kuolemantapausta kohti.
EnglishNot in the first instance in court where the average cost for a cross-border case is EUR 2 500 and it takes between 23 and 29 months to resolve.
Se ei tapahdu ensimmäisen asteen tuomioistuimessa, jossa rajat ylittävän tapauksen kustannukset ovat keskimäärin 2 500 euroa ja ratkaisuun pääseminen kestää 23-29 kuukautta.
EnglishThe average cost of European patents is three times the cost of an average Japanese patent and five times the cost of an average American patent.
Eurooppalaisen patentin keskimääräinen hinta on kolminkertainen japanilaiseen patenttiin verrattuna ja viisinkertainen keskimääräiseen amerikkalaiseen patenttiin verrattuna.
EnglishThe postal operator in my own country, Sweden, has noted that the annual average cost per household for letters and Christmas cards is SEK 190, or EUR 21.
Kotimaani Ruotsin postilaitos on todennut, että kirjeiden ja joulukorttien lähettämisen kustannukset kotitaloudelle ovat keskimäärin 190 kruunua, eli 21 euroa vuodessa.
EnglishWe have heard that in the EU about 60 nuclear power plants need to be decommissioned in the next 20 years, at an average cost of EUR 500 million apiece.
Olemme kuulleet, että EU:ssa on poistettava käytöstä noin 60 ydinvoimalaitosta seuraavien 20 vuoden aikana ja että jokainen käytöstäpoisto maksaa noin 500 miljoonaa euroa.
EnglishThe figures are quite clear: tied aid causes an average increase in the cost of goods and services of between 15% and 30%, rising to as much as 40% for food aid.
Luvut ovat täysin selkeitä: sidottu apu nostaa tavaroiden ja palvelujen kustannuksia keskimäärin 15–30 prosenttia ja elintarvikeavun ollessa kyseessä peräti 40 prosenttia.
EnglishImplementing this regulation reduced payment fees; for example, a cross-border transfer of EUR 100 used to cost an average of EUR 24 in the European Union, now it costs EUR 2.50.
Asetuksen täytäntöönpano alensi palvelumaksuja; esimerkiksi 100 euron rajatylittävä tilisiirto maksoi Euroopan unionissa ennen keskimäärin 24 euroa, ja nyt se maksaa 2,50 euroa.
EnglishSecondly, the average cost increase for firms in this study would be in excess by about a hundred times that of the study carried out by the EC which stated that it would be 0.2%.
Toiseksi tutkimuksessa mukana olleiden yritysten kustannukset nousisivat keskimäärin yli sata kertaa suuremmiksi kuin EY:n tekemässä tutkimuksessa esitetyt kustannukset, jotka olivat 0,2 %.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "average cost" suomeksi

cost substantiivi
average adjektiivi
average substantiivi
to cost verbi
average age substantiivi
Finnish
average price substantiivi
Finnish
free of cost adjektiivi
opportunity cost substantiivi
total cost substantiivi
average daily trading volume substantiivi
average daily volume substantiivi