EN

avalanche {substantiivi}

volume_up
avalanche (myös: landslide, slide)
avalanche
Indeed, the latest avalanche in western Tyrol was the worst for the last 50 years.
Erityisesti Länsi-Tirolissa äskettäin sattunut lumivyöry on suurin lumivyöry 50 vuoteen, ja siinä on menehtynyt viisi henkilöä ja lisäksi 33 henkilöä on kateissa.
avalanche (myös: blizzard, ground swell, torrent)

Esimerkkejä "avalanche"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe received international help when we suffered our major avalanche disaster in Galtür.
Me saimme kansainvälistä apua koettuamme valtavan lumivyörykatastrofin Galtürissa.
EnglishOr how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
Tarvitaanko bernhardinkoiraa, joka löytää lumivyöryjen alta vielä jotakin elossa olevaa?
EnglishFor it is they who have to live with the ever-growing avalanche of traffic.
Heidän on nimittäin elettävä jatkuvasti kasvavan liikennevyöryn kanssa.
EnglishAs such, we need to get a move on, otherwise we will be buried under an avalanche.
Meidän täytyy siis toimia nopeasti, koska muuten meitä ei kuunnella.
EnglishConcerns about an avalanche of cheap labour have proved unfounded.
Huolet halvan työvoiman vyöryistä ovat osoittautuneet aiheettomiksi.
EnglishIn the absence of any multilateral rules, there will be an avalanche of bilateral agreements.
Koska monenvälisiä sääntöjä ei ole olemassa, voidaan odottaa kahdenvälisten sopimusten vyöryä.
EnglishEleven people were killed in an avalanche and that is not the final death toll.
Lumivyöryssä kuoli ainakin yksitoista ihmistä.
EnglishAre you not concerned that this could lead to us being buried in a veritable avalanche of court cases?
Ettekö pelkää, että meihin kohdistuu suuri kannevyöry?
EnglishI am fully aware, Mr President, that Parliament does not want an avalanche of studies on the matter.
Arvoisa puhemies, olen täysin tietoinen siitä, että parlamentti ei toivo kasoittain tutkimusta näistä asioista.
EnglishThe promise being that the sensitive Alpine region would not be buried under an endless avalanche of transit traffic.
Lupaus kuului näin: herkkä Alppien alue ei jää loppumattoman kauttakulkuliikenteen vyöryn alle.
EnglishThis is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Tämä pitää kaksin verroin paikkansa, kun ajatellaan talousarvion suurentamista koskevien tarkistusten vyöryä.
EnglishThere was talk of an avalanche of costs, of companies going bankrupt, of burdens on the economy and on workers themselves.
Puhuttiin kustannusten lumivyörystä, vararikkoon menevistä yrityksistä, taakoista taloudelle ja itse työntekijöille.
EnglishThey offer a consistent and pragmatic perspective written in the light of the unemployment avalanche on our horizon.
Niiden näkökulma on johdonmukainen ja käytännönläheinen, ja ne on kirjoitettu pitäen silmällä edessämme häämöttävää työttömyyden tulvaa.
EnglishThe sectors which have been liberalised are experiencing an avalanche of mergers and acquisitions, leading inevitably to monopoly situations.
Todistamme vapautetuilla toimialoilla fuusioiden ja yritysostojen tulvaa, joka johtaa väistämättä monopolistisiin tilanteisiin.
EnglishI think it would be fitting for the European Parliament also to observe one minute's silence in memory of the victims of the Galtür avalanche.
Minun mielestäni Euroopan parlamentinkin sopisi hyvin pitää minuutin hiljainen hetki tämän Galtürin lumivyöryn uhrien muistoksi.
EnglishYesterday Mrs Stenzel talked about the avalanche disaster in the Tyrol, and I would like to thank her for her words, which we wholeheartedly endorse.
Eilen rouva Stenzel käytti puheenvuoron Tirolissa sattuneesta lumivyörystä. Haluaisin kiittää häntä hänen sanoistaan, joita kannatamme täysin.
EnglishIn the European Union, however, the reality when it comes to transparency issues is that the task we face is like trying to clear an avalanche with a shovel.
Euroopan unionissa kuitenkin avoimuutta koskevien kysymysten todellisuus on se, että tehtävämme on kuin lumivyöryn tuhojen raivaaminen lapiolla.
EnglishIndeed, the latest avalanche in western Tyrol was the worst for the last 50 years.
Erityisesti Länsi-Tirolissa äskettäin sattunut lumivyöry on suurin lumivyöry 50 vuoteen, ja siinä on menehtynyt viisi henkilöä ja lisäksi 33 henkilöä on kateissa.
EnglishMr President, I see that at the last minute there has been an avalanche of explanations of votes regarding referral of the Napolitano report to committee.
Arvoisa puhemies, huomaan, että Napolitanon mietinnön palauttamisesta valiokuntaan viime hetkellä toimitettu äänestys on synnyttänyt äänestysselitysten vyöryn.
English. - (CS) Forward-looking politicians in almost all countries of the world have for years been monitoring the avalanche-style increase in waste generation.
kirjallinen. - (CS) Kaukonäköiset poliitikot ovat lähes kaikissa maailman maissa jo vuosien ajan seuranneet lumivyöryn tavoin kasvavaa jätteiden määrää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "avalanche":

avalanche
English