"available" - Suomenkielinen käännös

EN

"available" suomeksi

EN available
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

Even the financial leeway available impacts on the policy to be adopted.
Jopa käytettävissä oleva rahoituksen liikkumavara vaikuttaa toteutettaviin toimiin.
The trick is to squeeze the most out of the power that's available.
Kannattaa siis hyödyntää käytettävissä oleva virta mahdollisimman tehokkaasti.
The margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.
Otsakkeessa 5 käytettävissä oleva liikkumavara on siten 224 miljoonaa euroa.
available (myös: obtainable)
But Mr Blokland should please define the 'best available technology' in Europe for me.
Bloklandin on kyllä syytä määritellä " paras saatavilla oleva tekniikka" Euroopassa.
However, gas is not the only energy resource available to European states.
Maakaasu ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisten valtioiden saatavilla oleva energianlähde.
Onko se paras saatavilla oleva väline?
available
Furthermore, if we are to assess the facts, we must have access to all the information available.
Ja jotta voimme ottaa selvää tosiasioista, meidän on saatava käsiimme kaikki saatavissa oleva tieto.
Second, a publicly-available blacklist of employers with proven bad records for poor hygiene and accidents should be established.
Toiseksi olisi luotava julkisesti saatavissa oleva musta lista työnantajista, joiden palveluksessa on todistettavasti ollut huono työhygienia ja sattunut paljon tapaturmia.
available

2. Arkikielinen

available
volume_up
vapaa {adj.} [ark.] (ei suhteessa)
Simply plug the USB cable from your printer into an available USB port on your computer.
Kytke vain USB-kaapeli tulostimesta tietokoneen vapaana olevaan USB-porttiin.
It is also necessary to make cultural and leisure activities available, and to combat the various asymmetries and desertification.
Myös kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintoja pitäisi olla käytettävissä, ja monia epäsuhtaisuuksia ja aavikoitumista on torjuttava.
The diversity of flights available today shows the enormous change in society as regards business practices and leisure.
Nykyään tarjolla olevien lentojen runsaus on merkki valtavasta liiketoimintakäytäntöihin ja vapaa-aikaan liittyvästä yhteiskunnallisesta muutoksesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "available":

available

Esimerkkejä "available"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
Lisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
EnglishThere are only a few helicopters available to save tens of thousands of victims.
Kymmenientuhansien uhrien pelastamiseksi saatavilla on vain vähän helikoptereita.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Ne saatetaan teidän saatavillenne, ja voitte tarkastella niitä milloin tahansa.
English. - There are still too many unsafe products available on the market.
kirjallinen. - (EN) Markkinoilla on edelleen liian paljon vaarallisia tuotteita.
EnglishThis has been available in draft form since 1972 and has still not been adopted.
Sen luonnos on laadittu jo vuonna 1972, eikä direktiiviä ole vieläkään hyväksytty.
EnglishDepending on where you're searching, only certain search filters are available.
Vain tiettyjä hakusuodattimia on käytettävissä riippuen siitä, mistä teet hakuja.
EnglishSufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
Maahanmuuttopolitiikkaan ja Frontexin toimintaan on varattu riittävästi varoja.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Nämä tutkimukset toimitetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön aivan lähiaikoina.
EnglishThe resources that are available should be blocked until these conditions are met.
Käytettävissä olevat varat pitäisi jäädyttää kunnes nämä edellytykset täyttyvät.
EnglishThis option makes an item available to your homegroup with read-only permission.
Tämä vaihtoehto määrittää kohteen kotiryhmäsi käyttöön vain luku -oikeuksilla.
EnglishThe COREPER I documents that you mentioned, for example, are available online.
Esimerkiksi Coreper I:n asiakirjat, joihin viittasitte, ovat saatavilla verkossa.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Rekisterin on lisäksi oltava käytettävissä Internetissä ja haettavissa sitä kautta.
EnglishIn the brief time available to me, I would like to consider two aspects of it.
Tässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin käsitellä kahta siihen liittyvää asiaa.
EnglishFirst, make sure that the network is still available and you can still access it.
Varmista ensin, että verkko on yhä käytettävissä ja saat siihen edelleen yhteyden.
EnglishThere have been indications twice this year that new findings may be available.
Tänä vuonna mahdollisista uusista tutkimustuloksista on kerrottu kaksi kertaa.
EnglishWe are increasing the perks and the budgets available to Members and to staff.
Lisäämme parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjottavia etuuksia ja varoja.
EnglishAnyone can create a Tracking Protection List, and they'll be available online.
Kuka tahansa voi luoda seurantasuojausluettelon, ja niitä on saatavilla verkosta.
EnglishWe must be more resolute and take action using all the tools available to us.
Meidän on lähdettävä päättäväisesti liikkeelle kaikin käytössämme olevin keinoin.
EnglishNot all versions of Internet Explorer are available for every version of Windows.
Kaikkiin Windows-versioihin ei ole saatavana kaikkia Internet Explorerin versioita.
EnglishThe question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
Kysymys kuuluu: milloin arvioitte uuden Schengen-käsikirjan olevan saatavilla?