EN

avail {substantiivi}

volume_up
avail (myös: benefit, gain, good, percentage, use)

Esimerkkejä "avail"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI made representations on behalf of several of those people, but to no avail.
Puhuin useiden tällaisten henkilöiden puolesta, mutta siitä ei ollut hyötyä.
EnglishThe political pleas by Commissioner Wallström and the troika were to no avail.
Komission jäsen Wallströmin ja troikan poliittisilla vetoomuksilla ei ole ollut tehoa.
EnglishThis is precisely why it is very important to avail ourselves of this new heading.
Juuri siksi meidän on erittäin tärkeää hyödyntää tätä uutta otsaketta.
EnglishI did try to catch the eye last night in the debate, I am afraid to no avail.
Yritin pyytää puheenvuoroa kädennostolla eilisillan keskustelussa, valitettavasti turhaan.
EnglishConsumers can avail themselves of their rights only when they know what those are.
Kuluttajat voivat hyötyä oikeuksistaan vain, jos he tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat.
EnglishThe millions that have been spent on communications with the citizens have been to no avail.
Kansalaisille suunnattuun viestintään käytetyt miljoonat näyttävät olleen turhia.
EnglishThe Commission has been advocating all this for years, however, to no great avail.
Komissio on kannattanut kaikkia näitä asioita jo vuosien ajan, mutta jotakuinkin tuloksetta.
EnglishLike the Czechs and Slovaks, we want to avail ourselves of the right to self-determination.
Haluamme käyttää hyväksemme itsemääräämisoikeutta, kuten tšekit ja slovakit tekivät.
EnglishInstead, they can avail themselves of the provisions afforded in this insolvency directive.
Sen sijasta he voivat hyödyntää tämän maksukyvyttömyysdirektiivin tarjoamia ratkaisuja.
EnglishAs rapporteur, I pulled out all the stops so that we should be ready in time, but to no avail.
Esittelijänä tein kaikkeni, jotta mietintö olisi valmistunut ajoissa, mutta turhaan.
EnglishWe have discussed the matter on several occasions with the United States, but to no avail.
Olemme keskustelleet asiasta useissa yhteyksissä Yhdysvaltojen kanssa, mutta tuloksetta.
EnglishIf we do not believe in Europe ourselves, then their confidence will be of no avail.
Jos me itse emme usko Eurooppaan, tämä luottamus on täysin turhaa.
EnglishBut, as you know, Mr President, the international efforts were of no avail.
Mutta, herra puhemies, kuten tiedätte, mitkään kansainväliset ponnistelut eivät ole auttaneet.
EnglishI would encourage the Members of this House to avail of this instrument more often.
Haluaisin kuitenkin rohkaista kollegoja käyttämään tätä mahdollisuutta tulevaisuudessa useammin.
EnglishUnless this is the case, any talk of reconstruction is likewise to no avail.
Silloin olisivat myös kaikki puheet jälleenrakentamisesta turhia.
EnglishI have stood up to the group discipline of my delegation to support you, but to no avail.
Olen uhmannut ryhmäkuria tukeakseni teitä, mutta siitä ei ollut apua.
EnglishOnly 26% require or receive additional help or avail themselves of it.
Vain 26 prosenttia tarvitsee tai saa lisäapua tai hyödyntää sellaista.
EnglishWe have voted in favour of the amendments by the Committee on the Environment, but to no avail.
Me kannatimme ympäristövaliokunnan tarkistuksia, mutta siitä ei välitetty.
EnglishI did no more and no less than to avail myself of my rights as a Member of this House.
En tehnyt muuta kuin hyödynsin oikeuksiani parlamentin jäsenenä.
EnglishRequests have been made to send letters, but to no avail.
On pyydetty kirjeiden lähettämistä, mutta sillä ei ole ollut mitään vaikutusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "avail":

avail
availability
available