EN

autonomy {substantiivi}

volume_up
autonomy
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
On selvää, että ainoa kestävä ratkaisu olisi autonomia, laaja ja todellinen autonomia.
Secondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence' .
Toiseksi emme saa kyseenalaistaa viestiä: "autonomia, mutta ei itsenäisyys" .
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?
Onko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia?
autonomy (myös: home rule)
The full autonomy granted to Tibet must finally be guaranteed.
Tiibetille luvattu täydellinen itsehallinto on lopultakin varmistettava.
It is a document for true autonomy within the framework of the Chinese constitution.
Se on asiakirja, jonka tavoitteena on Tiibetin todellinen itsehallinto Kiinan perustuslaissa.
Lisäksi Tiibetille on myönnettävä kulttuurinen itsehallinto.
Our task is to decide whether or not the autonomy of peoples is sacred and sacrosanct.
Meidän on päätettävä, että kansojen itsemääräämisoikeus on pyhä ja loukkaamaton.
Women must be able to have full physical autonomy.
Naisilla on oltava täysimääräinen fyysinen itsemääräämisoikeus.
The autonomy of Kosovo was a constituent part of the constitution of Yugoslavia before it broke up.
Kosovon itsemääräämisoikeus muodosti olennaisen osan Jugoslavian, pirstoutuneen Jugoslavian, perustuslakia.

Esimerkkejä "autonomy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut we need much more privacy and much more freedom and much more autonomy at work.
Tarvitsemme kuitenkin enemmän yksityisyyttä, vapautta ja itsenäisyyttä työssämme.
EnglishSecondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence' .
Toiseksi emme saa kyseenalaistaa viestiä: "autonomia, mutta ei itsenäisyys" .
EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Menoissa ei ole todellista autonomiaa ilman todellista autonomiaa tuloissa.
EnglishIt permits the various signatory members total political autonomy within the group."
Liitteessä kuvataan tämän ryhmän jäsenet poliittisesti täysin riippumattomiksi.
EnglishOur task is to decide whether or not the autonomy of peoples is sacred and sacrosanct.
Meidän on päätettävä, että kansojen itsemääräämisoikeus on pyhä ja loukkaamaton.
EnglishWe take the principle of the autonomy of the partners very seriously indeed.
Suhtaudumme osapuolten autonomiaa koskevaan periaatteeseen erittäin vakavasti.
EnglishThey pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
He pyrkivät autonomiaan ja järjestävät mielenosoituksia keskusdiktatuuria vastaan.
EnglishBasques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
Baskeilla ja katalaaneilla on oikeus autonomiaan, mutta Székely-kansalla ei ole.
EnglishSuch a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
Tällainen autonomian muoto hyödyttää vähemmistön lisäksi myös enemmistöä.
English(HU) In Romania, the history of Székely Land's autonomy goes back several hundred years.
(HU) Romanian Székelyn alueen autonomialla on useiden satojen vuosien historia.
EnglishOf the Member States of the EU, 11 ensure autonomy for minorities in some form or other.
EU:n jäsenvaltioista 11 takaa vähemmistöjen autonomian muodossa tai toisessa.
EnglishIn the first place, this is about the EU’s autonomy in matters concerning Europe.
Ensinnäkin on kyse Euroopan unionin itsemääräämisoikeudesta Eurooppaa koskevissa asioissa.
EnglishYes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Kyllä, meidän on otettava esille kysymys Székelyn alueellisesta itsehallinnosta.
EnglishThe report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
Mietinnössä kannustetaan käyttämään kulttuurista ja alueellista autonomiaa.
EnglishIn view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlamentin pitäisi kuitenkin ominaislaatunsa takia säilyttää riippumattomuutensa.
EnglishUnder the Italian constitution we have a special regime of autonomy.
Meillä on Italian perustuslakiin sisällytetty erityinen itsehallintojärjestelmä.
EnglishThe third point is that in my opinion the European Union has no autonomy.
Kolmas seikka on se, että mielestäni Euroopan unionilla ei ole itsenäistä politiikkaa.
EnglishGreater internal autonomy could be given to the regions which have an Albanian majority.
Albaanienemmistön asuttamille alueille voitaisiin myöntää laajempi sisäinen autonomia.
EnglishWe think that the Tibetans should have the autonomy that they themselves are striving for.
Mielestämme tiibetiläisten on saatava itsehallinto, johon he itse pyrkivät.
EnglishThere must be autonomy here, too, as for the European Research Council.
Kuten Euroopan tutkimusneuvostossa, tässäkin tapauksessa pitäisi olla tietty autonomia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "autonomy":

autonomy