EN

autonomous {adjektiivi}

volume_up
autonomous (myös: freestanding)
Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
This chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
Tämä Giorgio Napolitano sanoo, että sitten me voidaan olla autonominen alueyhteisö.
Consequently, I think it would be inadvisable to give the centre an autonomous evaluation role.
Katsonkin, että olisi epäviisasta antaa seurantakeskukselle autonominen arviointirooli.

Esimerkkejä "autonomous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is a light in the darkness, in the autonomous Kurdish areas in the north.
Pimeydessä on kuitenkin valoa eli pohjoisen kurdialueet, joilla on itsehallinto.
EnglishMadam President, you mentioned the elections in the Basque Autonomous Community.
Arvoisa puhemies, mainitsitte Baskimaan autonomisessa maakunnassa pidetyt vaalit.
EnglishThis chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
Tämä Giorgio Napolitano sanoo, että sitten me voidaan olla autonominen alueyhteisö.
EnglishWe need an independent, autonomous and dynamic President of the Commission.
Me tarvitsemme riippumattoman, itsenäisen ja aktiivisen komission puheenjohtajan.
EnglishThe first problem concerns autonomous tariff quotas and the balance sheet.
Ensimmäinen ongelmakokonaisuus koskee autonomisia tariffikiintiöitä ja tasetta.
EnglishFor this definition the autonomous community or region is used as a point of reference.
Tällä määritelmällä viitataan autonomiseen tai muuhun hallinnolliseen alueeseen.
EnglishSituation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
EnglishMember States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
Jäsenvaltioiden on noudatettava vastuullista ja itsenäistä politiikkaa.
EnglishSo is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Keskustellaanko yhteisymmärryspöytäkirjasta siis myös kurdien autonomisen hallinnon kanssa?
EnglishInstead, inland waterways are perceived as an independent, autonomous whole.
Sisävesiväylät nähdään nyt riippumattomana, autonomisena kokonaisuutena.
EnglishPoint five: genuine negotiations must take place on Tibet' s future autonomous status.
Viidenneksi: Tiibetin tulevasta autonomisesta asemasta on todella käytävä neuvotteluja.
EnglishKarelia has a communist government in the autonomous Karelian Republic.
Karjalassa vallitsee autonomisen Karjalan tasavallan kommunistinen hallinto.
EnglishThis is happening in Valencia and it is happening in Madrid, which is my autonomous community.
Tällaista tapahtuu Valenciassa sekä Madridissa, joka on oma itsehallintoalueeni.
EnglishWe need more imagination and a new and autonomous policy towards Cuba.
Tarvitsemme lisää mielikuvitusta ja uuden, riippumattoman Kuuban-politiikan.
EnglishTo what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
Jää kuitenkin nähtäväksi, missä määrin sitä voidaan antaa autonomisen hallinnon välityksellä.
EnglishThe Spanish Reconquista of the Basque Autonomous Community has not succeeded.
Espanja ei ole onnistunut valtaamaan Baskimaan autonomista maakuntaa.
EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Kokonaan toinen asia onkin sitten se, voidaanko tämä sekasotkun olettaa olevan riippumatonta.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Venäjä valloitti Georgian ja liitti käytännössä itseensä kaksi sen itsenäistä aluetta.
EnglishMy group is, therefore, in favour of an autonomous policy on Turkey just short of accession.
Puolueryhmäni kannattaa sen vuoksi jäsenyyden edellä erillistä Turkin politiikkaa.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Siihen sisältyy myös riippumattoman pysyvän esikunnan perustaminen Brysseliin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "autonomous":

autonomous
autonomic nervous system
English