"automotive industry" - Suomenkielinen käännös

EN

"automotive industry" suomeksi

EN

automotive industry {substantiivi}

volume_up
1. konetekniikka
automotive industry
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Se on enemmän kuin autoteollisuus ja elintarviketeollisuus yhdessä.
The primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
Autoteollisuus on selvästikin itse ensisijaisesti vastuussa kriisin hallinnasta.
The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Euroopan autoteollisuus on tekniikassa alansa johtaja.

Esimerkkejä "automotive industry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Niillä sallitaan autoteollisuuden olla tekemättä mitään ainakin vuoteen 2019 asti.
EnglishThese targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Näillä tavoitteilla ei olisi ollut haitallisia vaikutuksia Euroopan autoteollisuuteen.
English(FR) Mr President, every passing day sees the automotive industry shed hundreds of jobs.
(FR) Arvoisa puhemies, autoteollisuudesta häviää joka päivä satoja työpaikkoja.
EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Ei, tämä on oleellinen osa autoteollisuuden tavanomaisia toimintoja.
EnglishYou repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Mainitsitte useaan otteeseen Euroopan autoteollisuuteen kohdistuvan paineen.
EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Se on enemmän kuin autoteollisuus ja elintarviketeollisuus yhdessä.
EnglishThe primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
Autoteollisuus on selvästikin itse ensisijaisesti vastuussa kriisin hallinnasta.
EnglishThen I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Tarkoitan myös autoteollisuuden toimitusketjua, joka on merkittävä Euroopan kannalta.
EnglishThis concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Tämä pätee erityisesti autoteollisuuden päästöjen vähentämisessä.
EnglishFive hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
Kaksi autoteollisuuden yritystä on irtisanonut Puolassa yhteensä 590 työntekijää.
EnglishInnovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.
Autoteollisuudessa innovointi ei tarkoita ainoastaan ajoneuvojen tai ihmisten turvallisuutta.
EnglishI voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
Äänestin tämän autoteollisuuden tulevaisuutta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta.
EnglishThe European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Euroopan autoteollisuus on tekniikassa alansa johtaja.
EnglishThe automotive industry, directly or indirectly, accounts for 12 million jobs within the European Union.
Autoteollisuus tarjoaa 12 miljoonaa suoraa tai välillistä työpaikkaa Euroopan unionissa.
EnglishIn Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Meillä on täällä Euroopassa vieläkin hyvä autoteollisuus, joka tuottaa sekä raskaita että kevyitä ajoneuvoja.
EnglishSteiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Steiermarkille on valitettavasti tyypillistä suuri riippuvuus autoteollisuuden kysynnästä.
EnglishThus we have seen a decline in sales of motor vehicles and a decline in employment in the automotive industry.
Moottoriajoneuvojen myynti on laskenut ja autoteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet.
EnglishIn some sectors, such as the important automotive industry, it exceeds even social costs.
Joillakin aloilla, kuten niin tärkeässä autoteollisuudessa, sen osuus on jopa sosiaalikustannuksia suurempi.
EnglishWe must have a goal when it comes to the automotive industry, the engineering industry and the medical industry.
Meillä on oltava tavoite autoteollisuudelle, koneteollisuudelle ja lääketeollisuudelle.
EnglishI was sorry I was unable to be there because I started work in the automotive industry 40 years ago.
Oli valitettavaa, etten voinut olla paikalla, sillä aloitin työt autoteollisuudessa 40 vuotta sitten.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "automotive industry" suomeksi

automotive adjektiivi
Finnish
industry substantiivi
food industry substantiivi
movie industry substantiivi
film industry substantiivi
heavy industry substantiivi
light industry substantiivi
paper industry substantiivi
cyclical industry substantiivi
automotive technology substantiivi
meat industry substantiivi