EN

automatically {adverbi}

volume_up
automatically (myös: by reflex)
To automatically block websites, click Automatically block.
Estä WWW-sivustot automaattisesti valitsemalla Estä automaattisesti.
To automatically block websites, click Automatically block.
Jos haluat estää sivustot automaattisesti, valitse Estä automaattisesti.
Subdomains are automatically verified if their parent domains are verified.
Alitoimialueet tarkistetaan automaattisesti, jos niiden päätoimialueet tarkistetaan.

Esimerkkejä "automatically"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSelect the Install new versions automatically check box, and then tap or click OK.
Valitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishPeople who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
Käyttäjät, jotka kuuluvat kotiverkkoon, eivät automaattisesti kuulu kotiryhmään.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Laitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
EnglishIf your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
If your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
EnglishThe good news is that Windows Mail automatically blocks known dangerous file types.
Windowsin sähköposti estää automaattisesti vaarallisina tunnetut tiedostotyypit.
EnglishClick Yes, do this automatically (recommended), and then click Save changes.
Valitse Kyllä, suorita automaattisesti (suositus) ja valitse Tallenna muutokset.
EnglishThe training then would be automatically performed without being compulsory.
Koulutusta annettaisiin tällöin automaattisesti, ilman että se olisi pakollista.
EnglishYou have just called a roll call vote and I automatically pressed the button.
Julistitte juuri nimenhuutoäänestyksen, ja minä painoin automaattisesti nappia.
EnglishSelect the Install new versions automatically check box, and then click OK.
Valitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishWindows Update automatically installs important updates as they become available.
Windows Update asentaa tärkeät päivitykset heti, kun ne ovat asennettavissa.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Media Player lataa kaikki käytettävissä olevat oikeudet automaattisesti ostohetkellä.
EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Arvo lisätään automaattisesti CD-levyltä kopioimalla luotuihin tiedostoihin.
EnglishImport a static calendar that doesn't update automatically (known as an ICS file).
Voit tuoda staattisen kalenterin, joka ei päivity automaattisesti (ICS-tiedostona).
EnglishIt's important to set Windows to download and install updates automatically.
On tärkeää määrittää Windows lataamaan ja asentamaan päivitykset automaattisesti.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Jos juna ohittaa punaisen pysähtymismerkin, jarrutus käynnistyy myös automaattisesti.
EnglishBy default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
Oletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
EnglishWindows Update automatically installs important updates as they become available.
Windows Update asentaa tärkeät päivitykset automaattisesti, kun ne tulevat saataville.
EnglishHere are answers to some common questions about updating Windows automatically.
Tässä jaksossa on vastauksia Windowsin automaattista päivitystä koskeviin kysymyksiin.
EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Se on työkalu, jolla voidaan automaattisesti etsiä ja korjata joitakin ongelmia.
EnglishAs you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
Kun vedät tiedostoja levyn kansioon, ne kopioidaan automaattisesti levylle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "automatically":

automatically
automatic
automatic rifle