EN

automated {adjektiivi}

volume_up
Moreover, the Commissioner said that checking will be done by humans rather than being automated.
Lisäksi komissio sanoi, että tarkistuksen olisi oltava ihmisen tekemä mieluummin kuin automatisoitu.
A common automated system will enable queries to be resolved more quickly and at a lower cost.
Yhteinen automatisoitu järjestelmä mahdollistaa sen, että tiedustelut voidaan selvittää entistä nopeammin ja entistä pienemmin kuluin.
We ask you to enter the letters and numbers in a picture when we need to make sure that a person, not an automated program, is using your Microsoft account.
Kuvan kirjaimet ja numerot on kirjoitettava, kun haluamme vahvistaa, että Microsoft-tiliäsi käyttää todellinen henkilö, eikä automatisoitu ohjelma.

Esimerkkejä "automated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Se on työkalu, jolla voidaan automaattisesti etsiä ja korjata joitakin ongelmia.
EnglishActivating by phone requires interacting with an automated phone system.
Puhelimitse aktivoiminen edellyttää automaattisen puhelinjärjestelmän käyttämistä.
EnglishWe can send a security code to your phone by text, or in an automated voice message.
Suojauskoodi voidaan lähettää puhelimeesi tekstiviestinä tai automaattisena ääniviestinä.
EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Se on automaattinen työkalu, joka voi löytää ja automaattisesti korjata joitakin ongelmia.
EnglishI should like to say a few words on automated analysis methods, as this is a real issue.
Haluan sanoa muutaman sanan automaattisista analyysimenetelmistä, sillä tämä on todellinen aihe.
EnglishUse PowerShell for creating custom scripts and automated processes
Luo PowerShellin avulla omia komentosarjoja ja automatisoi prosesseja
EnglishMost automated clearing houses that were processing credit transfers in euro are now able to process SCTs.
Tarvittaisiin esimerkiksi ainakin yksi uusi eurooppalainen maksukorttiohjelma.
EnglishThe data from the ATS automated targeting system are supposed to be retained for 40 years.
ATS-järjestelmän tietoja säilytetään oletettavasti 40 vuotta.
EnglishAn automated system will guide you through the activation process.
Suorita aktivointi automaattisen järjestelmän opastuksella.
EnglishWe use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
Käytämme hyvin automatisoitua prosessia muovien lajitteluun, ei vain tyypin, vaan myös laadun mukaan.
EnglishMoreover, the Commissioner said that checking will be done by humans rather than being automated.
Lisäksi komissio sanoi, että tarkistuksen olisi oltava ihmisen tekemä mieluummin kuin automatisoitu.
EnglishThe deficit and sanction procedure needs to be automated.
Alijäämiä koskevien seuraamusmenettelyjen on oltava automaattisia.
EnglishThis helps us prevent automated programs from creating large numbers of accounts and sending spam.
Näin automatisoituja ohjelmia voidaan estää luomasta suurta määrää tilejä ja lähettämästä roskapostia.
EnglishAutomated verification of travellers' identity must not lead to a diminution in border security.
Matkustajien henkilöllisyyden automaattinen tarkastaminen ei saa johtaa rajaturvallisuuden heikkenemiseen.
EnglishThe results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Asiantuntijaviranomaisen on aina analysoitava automaattisen analysoinnin tulokset uudelleen manuaalisesti.
EnglishA troubleshooter is an automated tool that can find and automatically fix some problems with your PC.
Automaattisella vianmääritystoiminnolla voit etsiä ja korjata automaattisesti joitain tietokoneesi ongelmia.
Englishdecided upon the long-term calendar of closing days for the Trans-European Automated
EnglishThe system will be quicker, more accurate, less expensive and will allow for the automated processing of data.
Järjestelmä on nopeampi, tarkempi, edullisempi, ja sen avulla tiedot voidaan käsitellä automaattisesti.
EnglishThis means that the final decision taken towards a person can never be taken in a fully automated manner.
Tämä tarkoittaa, että henkilöön kohdistuvaa lopullista päätöstä ei voida tehdä täysin automaattisella tavalla.
EnglishThe Microsoft Accounts troubleshooter is an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Microsoft-tilien vianmääritys on työkalu, jolla voidaan automaattisesti etsiä ja korjata joitakin ongelmia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "automated":

automated
automation
automated teller