EN

autocratic {adjektiivi}

volume_up
But, having said that, we must be sure that we are not running from a dictator into an autocratic system.
Tästä huolimatta meidän on kuitenkin varmistettava, että emme ajaudu diktatuurista autokraattiseen järjestelmään.
The solution can come only from the Hungarian citizens, who will reject this constitution when they realise that an autocratic regime cannot provide high living standards and more freedom.
Ratkaisu voi tulla vain Unkarin kansalaisilta, jotka hylkäävät tämän perustuslain tajutessaan, ettei autokraattinen hallitus voi tarjota korkeaa elintasoa ja lisää vapautta.

Esimerkkejä "autocratic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe accusation of electioneering applies to autocratic leaders, not to democratic leaders.
Vaalipropagandasyytökset koskevat autokraattisia johtajia, eivät demokraattisia johtajia.
EnglishSuch actions cannot count on support from autocratic authorities.
Itsevaltaiset viranomaiset eivät välttämättä tue tällaisia toimia.
EnglishThe Serbian people must not be punished for the traumatic past under the autocratic Milosevic regime.
Serbejä ei saa rankaista heidän traumaattisesta menneisyydestään Miloševićin itsevallan alla.
EnglishMeasures are being taken which bolster the increasingly autocratic powers of major economic interests.
Suurten taloudellisten etupiirien yhä mielivaltaisemmaksi kehittyvän vallan pönkittämistä jatketaan.
EnglishAutocratic regimes can only maintain their hold on power by means of repression and by restricting freedom.
Itsevaltaiset hallinnot pysyvät vallan kahvassa ainoastaan sortamalla ja rajoittamalla vapautta.
EnglishBelarus has cut itself off from the international community because of the autocratic policy followed by its regime.
Valko-Venäjä erkani kansainvälisestä yhteisöstä valtiojohdon itsevaltaisen hallintotavan takia.
EnglishThe Iranian Revolution of 1979 is a famous example of democratic upheaval that turned autocratic.
Iranin vallankumous vuonna 1979 on kuuluisa esimerkki demokraattisesta kuohunnasta, jonka tuloksena oli itsevaltius.
EnglishThe memory of the victims exterminated and displaced and imprisoned by autocratic regimes must remain alive.
Autoritaaristen järjestelmien teloittamien, karkottamien ja vangitsemien uhrien muiston on jäätävä elämään.
EnglishHe is threatening and punishing journalists in Venezuela because they do not support his autocratic regime.
Hän uhkailee ja rankaisee venezuelalaisia toimittajia, jotka eivät tue hänen itsevaltaista hallintotapaansa.
EnglishBut, having said that, we must be sure that we are not running from a dictator into an autocratic system.
Tästä huolimatta meidän on kuitenkin varmistettava, että emme ajaudu diktatuurista autokraattiseen järjestelmään.
EnglishThe regime continues its anti-democratic methods and autocratic practices against any protestors.
Hallinto turvautuu edelleen demokratian vastaisiin menetelmiin ja itsevaltaisiin käytäntöihin kaikkia protestoijia vastaan.
EnglishAt present Belarus is a semi-dependent protectorate, ruled by an autocratic dictator, supported by Russia.
Tällä hetkellä Valko-Venäjä on puoliksi itsenäinen suojelualue, jota hallitsee Venäjän tukema itsevaltainen diktaattori.
EnglishThe Barcelona process will never get off the ground if democratisation is bogged down in autocratic reluctance.
Barcelonan oikeudenkäyntiä ei saada milloinkaan käynnistetyksi, jos demokratisointi juuttuu itsevaltaiseen haluttomuuteen.
EnglishParliamentary and presidential elections served only to prop up his autocratic regime and give it the outward appearance of legitimacy.
Parlamenttivaalit ja presidentinvaalit käytiin vain hänen yksinvaltiutensa tukemiseksi ja legitimoimiseksi ulospäin.
English   Madam President, the 2004 budget is an expression of the anti-grass roots, autocratic policy of the European Union.
   Arvoisa puhemies, vuoden� 2004 talousarvio ilmentää Euroopan unionin politiikan itsevaltaisuutta ja etääntyneisyyttä ruohonjuuritasolta.
EnglishThe assumption in the EU and the USA is that Musharraf, for all his autocratic tendencies, represents the safer bet in the war on terrorism.
EU ja Yhdysvallat olettavat, että Musharraf itsevaltaisine pyrkimyksineen on varmempi vaihtoehto sodassa terrorismia vastaan.
EnglishThe autocratic regimes in Libya, Tunisia, Egypt and other countries have been in place for years and we cooperate with them.
Libyan, Tunisian, Egyptin ja muiden maiden itsevaltaiset hallintojärjestelmät ovat olleet vallassa vuosia, ja me teemme yhteistyötä niiden kanssa.
EnglishI quote György Konrád here, who says: 'In Hungary, a so-called majority knows how to create an autocratic regime in a democratic way'.
Lainaan György Konrádia, joka on sanonut näin: "Unkarissa niin sanottu enemmistö osaa luoda autokraattisen järjestelmän demokraattisella tavalla."
EnglishWe owe it to the people of Russia and of other autocratic regimes not to allow the issue of energy security to overshadow all other sectors.
Olemme velkaa Venäjän ja muiden itsevaltaisten järjestelmien kansalle, että energian toimitusvarmuutta koskeva kysymys ei jätä varjoon muita aloja.
EnglishPresident Aliyev has to decide whether to embrace the democratic process or try to maintain autocratic rule with just a thin veneer of legitimacy.
Presidentti Alijevin on päätettävä, ottaako hän vastaan demokraattisen kehityksen vai yrittääkö hän säilyttää nipin napin laillisen itsevaltaisen hallinnon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "autocratic":

autocratic
autocrat
autocratically