EN

auto {substantiivi}

volume_up
auto (myös: automobile, buggy, car, motorcar)
I would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
Haluaisin vielä kerran toistaa, että Auto Oil -ohjelma oli läpimurto.
Let me remind you of our experience with the Auto-Oil programme for cars.
Muistan kokemuksemme henkilöautoja koskevasta Auto Oil -ohjelmasta.
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
Auto-Oil -ohjelmassa meidän pitää saada rikkipitoisuudet alenemaan joihinkin miljoonasosiin.
FI

auto {substantiivi}

volume_up
auto
Haluaisin vielä kerran toistaa, että Auto Oil -ohjelma oli läpimurto.
I would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
Muistan kokemuksemme henkilöautoja koskevasta Auto Oil -ohjelmasta.
Let me remind you of our experience with the Auto-Oil programme for cars.
Auto-Oil -ohjelmassa meidän pitää saada rikkipitoisuudet alenemaan joihinkin miljoonasosiin.
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
auto (myös: hissikori)
Auto on saatavilla missä tahansa mallissa, kunhan se on ympäristöystävällinen.
A car is available in any model as long as it is environmentally friendly.
Auto ajaa koptilaisen kirkon oven ohi, laukauksia ammutaan väkijoukkoon.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
Noin 24 prosenttia investoinneista Euroopassa liittyy auto- ja varaosateollisuuteen.
In Europe, around 24% of investment involves the car and spare part industries.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että auto- ja jalostusteollisuus eivät juuri pyri toteuttamaan näitä tavoitteita.
However, the automobile and refinery sectors seem to do little to help achieve these objectives.
Tukemalla saastuttamattomia tekniikoita pystymme edistämään sekä auto- että rakennusteollisuuden elpymistä.
By supporting clean technologies we can contribute to the recovery of both the automobile and construction industries.
Auto-, elektroniikka-, lasi-, tekstiili- ja muut teollisuuden alat eivät tarvitse lisävaroja.
The automobile, electronics, glass, textile and other industries do not need an injection of funds: they need sensible levels of regulation.
auto (myös: automobiili)

Esimerkkejä "auto"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the Home tab, in the AutoMovie themes group, click the theme you want to use.
Valitse Aloitussivu-välilehden Elokuva-automaatin teemat -ryhmästä haluamasi teema.
EnglishIn the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
Valitse Automaattinen toisto -valintaikkunasta Tuo kuvia ja videoita Windowsilla.
EnglishYou can override an auto rating by explicitly choosing a new user rating.
Voit korvata automaattisen luokituksen valitsemalla uuden käyttäjän luokituksen.
EnglishYou can also use ratings as a search criteria when creating auto playlists.
Voit käyttää luokituksia hakuehtona myös luotaessa automaattisia soittoluetteloita.
EnglishI would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
Haluaisin vielä kerran toistaa, että Auto Oil -ohjelma oli läpimurto.
EnglishYou can create your own auto playlists as well as creating your own regular playlists.
Voit luoda omia automaattisia soittoluetteloita sekä omia tavallisia soittoluetteloita.
EnglishThat is why I welcome the approach adopted in the Auto-Oil programme before us today.
Siksi käsiteltävänä olevan Auto Oil -ohjelman aloite on myönteinen asia.
EnglishThree, concerned directly with the Auto/Oil Programme, and one to supplement them.
Kolmesta, jotka koskevat suoraan Auto-Oil -ohjelmaa, ja yhdestä täydentävästä ehdotuksesta.
EnglishUnder Media, find the type of media that you want to change the AutoPlay setting for.
Etsi Media-kohdasta tietovälinetyyppi, jonka automaattista toistoasetusta haluat muuttaa.
EnglishIn the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
Auto-Oil -ohjelmassa meidän pitää saada rikkipitoisuudet alenemaan joihinkin miljoonasosiin.
EnglishAutoComplete won't save any info that you enter during InPrivate Browsing sessions.
Automaattinen täydennys ei tallenna mitään InPrivate-selauksen aikana kirjoitettuja tietoja.
EnglishSo the auto-producers, who use cogeneration, will have to compete in the markets.
Näin ollen omavaraisten, yhteistuotantoa harjoittavien tuottajien, on kilpailtava markkinoilla.
EnglishFor more information, see AutoPlay: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Automaattinen käynnistys: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishThe contents of an auto playlist are updated every time you open the auto playlist.
Automaattisen soittoluettelon sisältö päivitetään aina, kun avaat automaattisen soittoluettelon.
EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Avaa Automaattinen toisto napsauttamalla Käynnistä-painiketta , ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
EnglishUnder all circumstances the Commission has resolved to carry out an Auto/Oil Programme II.
Komissio on joka tapauksessa päättänyt toteuttaa Auto-Oil II -ohjelman.
EnglishOn the Select an AutoMovie editing style page, select an AutoMovie editing style.
Valitse automaattisen elokuvan muokkaustyyli Valitse automaattisen elokuvan muokkaustyyli -sivulla.
EnglishLet me remind you of our experience with the Auto-Oil programme for cars.
Muistan kokemuksemme henkilöautoja koskevasta Auto Oil -ohjelmasta.
EnglishTry clicking Auto Adjust first, and then click Fix Red Eye.
Valitse ensin Automaattinen mukautus ja valitse sitten Punasilmäisyyden korjaus.
EnglishMy preference is about 70 coats of this -- matte black auto primer.
Minun mieltymykseni on noin 70 kerrosta tätä -- mattamustaa pohjamaalia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "auto":

auto
auto racing
English
auto-changer