"autism" - Suomenkielinen käännös

EN

"autism" suomeksi

FI
EN

autism {substantiivi}

volume_up
autism
0:11 I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
0:11 Aloitan puhumalla hieman siitä mitä autismi on.
Autism must be recognised as a separate disability among mental disabilities and specific strategies must be devised for it.
Autismi on tunnustettava erillisenä vammana kehitysvammojen joukossa, ja sille on laadittava erityisstrategiat.
Autism is a very big continuum that goes from very severe -- the child remains non-verbal -- all the way up to brilliant scientists and engineers.
Autismi on suuri jatkumo, joka menee äärimmäisestä -- puhumattomasta lapsesta -- aina älykkäimpiin tiedemiehiin ja insinööreihin asti.

Esimerkkejä "autism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Minä tunnen oloni kotoisaksi täällä, koska täällä on paljon autismia ilmassa.
EnglishSeven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
Seitsemänvuotias Justin Senigar tuli klinikallemme diagnosoituna erittäin vakavasti autistiseksi.
English0:11 I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
0:11 Aloitan puhumalla hieman siitä mitä autismi on.
EnglishWhen does a nerd turn into Asperger, which is just mild autism?
Milloin nörtistä tulee Asperger, siis vain lievästi autistinen?
EnglishWe are unable to share their political autism, faced with the feebleness of President Berlusconi’s conclusions.
Emme voi sulkea silmiämme – niin kuin he näyttävät tehneen –presidentti Berlusconin päätelmien onttoudelta.
EnglishI would ask you to rule that the group should withdraw that title immediately as it is offensive to people with autism.
Pyydän teitä määräämään, että ryhmän on välittömästi muutettava otsikko, joka on loukkaava autistien kannalta.
EnglishOne in every 58 children has a form of autism.
EnglishAutism must be recognised as a separate disability among mental disabilities and specific strategies must be devised for it.
Autismi on tunnustettava erillisenä vammana kehitysvammojen joukossa, ja sille on laadittava erityisstrategiat.
EnglishAnd if you were to get rid of all the autism genetics there would be no more Silicon Valley, and the energy crisis would not be solved.
Jos poistettaisiin kaikki autismin perinnöllisyys, ei olisi Piilaaksoa, eikä ratkaisua energiakriisiin.
EnglishThis report is symbolic of the widespread autism afflicting the economic and political elite and intelligentsia in Europe.
Tämä mietintö symboloi hyvin sitä laajalle levinnyttä autismia, joka vaivaa Euroopan taloudellista ja poliittista eliittiä ja älymystöä.
EnglishNow, if you want to understand autism, animals.
1:00 Okei. Jos haluatte ymmärtää autismia, eläimiä -- haluan kertoa teille erilaisista ajattelutavoista -- on päästävä pois sanallisesta kielestä. Minä ajattelen kuvina.
EnglishAutism is a very big continuum that goes from very severe -- the child remains non-verbal -- all the way up to brilliant scientists and engineers.
Autismi on suuri jatkumo, joka menee äärimmäisestä -- puhumattomasta lapsesta -- aina älykkäimpiin tiedemiehiin ja insinööreihin asti.
EnglishBy some fate of the calendar we are discussing this directive today, while we are voting on it tomorrow, which is World Autism Awareness Day.
Jostakin aikataulun oikusta keskustelemme tästä direktiivistä tänään ja äänestämme siitä huomenna, kansainvälisenä autismitietoisuuden päivänä.
EnglishAll these children came to our clinic with a diagnosis of autism, attention deficit disorder, mental retardation, language problems.
Kaikki nämä lapset tulivat klinikallemme diagnosoituna autistisiksi, tarkkaavaisuushäiriöisiksi, henkisesti jälkeen jääneiksi, kielellisesti ongelmaisiksi.
English17:17 But then you get the smart, geeky kids that have a touch of autism, and that's where you've got to get them turned on with doing interesting things.
17:17 Mutta sitten ovat ne fiksut nörttilapset joilla on vivahde autismia, ja heidät pitää saada innostumaan mielenkiintoisista asioista.
English   Mr President, as well as Euro-pessimism, another spectre haunts Europe: that of autism and its associated hypocrisy and myths.
   Arvoisa puhemies, europessimismin lisäksi myös toinen peikko kummittelee Euroopassa, nimittäin sisäänpäinkääntyneisyys ja siihen liittyvät tekopyhyys ja myytit.
EnglishHe was suffering from brain seizures that were impossible to see with the naked eye, but that were actually causing symptoms that mimicked those of autism.
Hän kärsi aivoperäisistä kohtauksista, joita oli mahdotonta nähdä ulkoapäin, mutta jotka itse asiassa aiheuttivat oireita, jotka vaikuttivat autismilta.
EnglishAs long as we remain wedged in this politically correct autism, we will be unable to develop an efficient strategy against the terrorism that is threatening us.
Niin kauan kun jatkamme tätä poliittisesti korrektia välinpitämättömyyttä, emme pysty laatimaan tehokasta strategiaa meitä uhkaavaa terrorismia vastaan.
English5:05 Research shows that 50 percent of children, almost 50 percent of children diagnosed with autism are actually suffering from hidden brain seizures.
5:05 Tutkimukset osoittavat, että 50 prosenttia lapsista, melkein 50 prosenttia lapsista, jotka on diagnosoitu autistisiksi, itse asiassa kärsivät piilevistä kohtauksista.
EnglishEczema, disabling autism, cerebral palsy, diabetes, epilepsy and arthritis are all increasing, as well as life-threatening leukaemia and tumours – the list goes on and on.
Ihottumat, autismi, CP-oireyhtymä, diabetes, epilepsia ja niveltulehdus yleistyvät, samoin hengenvaarallinen leukemia ja kasvaimet – luettelo on loputon.