EN

authoritatively {adverbi}

volume_up
authoritatively
The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Ensimmäinen muutos koskee komissiota, jota kehotan suorittamaan täysimääräisesti ja ennen kaikkea arvovaltaisesti tehtävänsä perussopimusten valvojana.
authoritatively (myös: sturdily)

Esimerkkejä "authoritatively"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is important that the European Union's voice is heard quickly and authoritatively.
On tärkeää, että Euroopan unionin ääni kuuluu nopeasti ja että sillä on vaikutusvaltaa.
EnglishHowever, we do not believe that we can do this authoritatively.
Mielestämme emme kuitenkaan voi tehdä tätä virallisesti.
EnglishHow can we make sure, authoritatively, that the states take effective measures to combat unemployment?
Kuinka saamme auktoriteettia osoittaen jäsenvaltiot toimimaan tehokkaasti työttömyyden torjumiseksi.
EnglishCommissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Hyvä komission jäsen, meidän on rivakasti ja päättäväisesti otettava ohjat käsiimme rauhan tuomiseksi alueelle.
EnglishThere are five months between now and then and I hope that an answer to that question may be given more authoritatively in due course.
Se pidetään viiden kuukauden kuluttua, ja minä toivon, että kysymykseen voidaan antaa aikanaan täsmällisempi vastaus.
EnglishThey have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
He ovat yleisesti epäonnistuneet työehtosopimusneuvotteluja koskevan lain selittämisessä hyväksyttävästi ja lainmukaisen vähimmäispalkan vaatimisessa.
EnglishThe first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Ensimmäinen muutos koskee komissiota, jota kehotan suorittamaan täysimääräisesti ja ennen kaikkea arvovaltaisesti tehtävänsä perussopimusten valvojana.
EnglishHe was right to raise the matter again, authoritatively, clearly and incontrovertibly, since Parliament has repeatedly made commitments on the issue.
Hän teki oikein esittäessään kysymyksen uudestaan arvokkaasti, täsmällisesti ja jämäkästi sen jälkeen, kun parlamentti oli useaan otteeseen yrittänyt edistää asiaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "authoritatively":

authoritatively
authoritative