EN

authoritative {adjektiivi}

volume_up
authoritative (myös: prestigious)
But the media does not see us as an important, successful and authoritative Parliament.
Mutta joukkotiedotusvälineiden näkökulmasta parlamenttimme ei ole tärkeä, menestyksekäs ja arvovaltainen.
I am sure that, in time, it will become an authoritative report on the issue.
Olen varma, että ajan mittaan mietinnöstä tulee omalla alallaan arvovaltainen asiakirja.
Can the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
Voisiko puhemies ystävällisesti antaa arvovaltaisen päätöksen loppuillan tapahtumien ajoituksesta?
authoritative

Esimerkkejä "authoritative"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Tämä on ehdoton edellytys arvovaltaisemmille ja luotettavammille tiedotusvälineille.
EnglishI am sure that, in time, it will become an authoritative report on the issue.
Olen varma, että ajan mittaan mietinnöstä tulee omalla alallaan arvovaltainen asiakirja.
EnglishIn any case, the authoritative version is always, of course, the original language version.
Lähtökohtana on tietysti aina se, että alkuperäinen versio on todistusvoimainen.
EnglishBesides, without an authoritative leadership, Parliament is in danger of losing its way.
Sitä paitsi ilman voimakasta hallitusta myös parlamentti on vaarassa hukkua.
EnglishWe held a hearing, and other authoritative studies came to the same conclusion.
Järjestimme kuulemisen, ja muissa arvovaltaisissa tutkimuksissa tultiin samaan johtopäätökseen.
EnglishLike him, I believe that this version will be the authoritative one.
Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tällä tekstillä on arvovaltaa.
EnglishYes, I can tell you that it is the English version which is the authoritative version.
Voin todellakin sanoa teille, että englanninkielinen versio on oikea.
EnglishIt is quite clear that as consumers we have a very strong and authoritative voice on this issue.
On täysin selvää, että kuluttajina meillä on hyvin voimakas sananvalta tässä asiassa.
EnglishBoth official and non-official forums should not be used for authoritative answers.
Virallisia ja epävirallisia foorumeja ei tulisi käyttää täysin virallisten vastausten pyytämiseen.
EnglishThis domain must be verified and the domain type must be authoritative.
Toimialue täytyy vahvistaa ja toimialuetyypin täytyy olla tärkeä.
EnglishAn authoritative assessment of such crimes is long overdue.
Kyseisten rikosten virallinen arviointi olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.
EnglishIt is the authoritative source upon which the ECB bases its website updates on euro coins.
EKP päivittää eurokolikoita koskevat tiedot verkkosivuillaan komission ilmoitusten perusteella.
EnglishThis fear is even expressed in a working paper from such an authoritative source as the OECD itself.
Tätä pelätään nimittäin itse OECD: n kutsuman asiantuntijan työpaperissa.
EnglishIt is an authoritative, democratic leadership, European in nature.
Sen johtajuus on arvovaltaista ja demokraattista, ja se muistuttaa eurooppalaista johtajuutta.
EnglishWhen shall we create an authoritative and objective system of public information in the EU?
Milloin me luomme EU:hun kelvollista ja asiallista valistusta?
EnglishCan the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
Voisiko puhemies ystävällisesti antaa arvovaltaisen päätöksen loppuillan tapahtumien ajoituksesta?
EnglishI think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Mielestäni tämä sitaatti ilmaisee sanelevaa asennetta.
EnglishThe Union must speak with a single voice in the world - a strong, authoritative, peaceable voice.
Unionin on esiinnyttävä maailmalle yksimielisenä - voimakkaana, arvovaltaisena ja sopuisana.
EnglishBut the media does not see us as an important, successful and authoritative Parliament.
Mutta joukkotiedotusvälineiden näkökulmasta parlamenttimme ei ole tärkeä, menestyksekäs ja arvovaltainen.
EnglishBut we must base our concerns on authoritative information; we have to get our facts right.
Huolenaiheidemme on kuitenkin perustuttava arvovaltaisiin tietoihin; meillä täytyy olla oikeaa tietoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "authoritative":

authoritative
authoritatively