"authoritarianism" - Suomenkielinen käännös

EN

"authoritarianism" suomeksi

EN

authoritarianism {substantiivi}

volume_up
authoritarianism
The increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.
Lisääntyvä autoritarismi alkaa saavuttaa huolestuttavia mittasuhteita.
Once the tyranny of the Party was over, the divisions, the corruption, the verticality, the bureaucracy, the cynicism and the authoritarianism that were the pillars of Soviet society remained intact.
Puolueen tyrannian päätyttyä neuvostoyhteiskunnan pilarit - jakolinjat, korruptio, vertikaalisuus, byrokratia, kyynisyys ja autoritarismi - pysyivät ennallaan.
On the one hand, there is no doubt that Belarus has failed to fulfil its democratic obligations, but on the other we are seeing a gradual, albeit slow, 'melting' of authoritarianism.
Yhtäältä on päivänselvää, ettei Valko-Venäjä ole täyttänyt demokraattisia velvollisuuksiaan, mutta toisaalta on nähtävissä, että autoritarismi "sulaa" asteittain, vaikkakin hitaasti.

Esimerkkejä "authoritarianism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAren't those just the foundations of xenophobia and authoritarianism and Puritanism?
Eivätkö ne ole vain taustalla muukalaisvihassa, autoritarismissa ja puritanismissa?
EnglishWe believe that Europe must help Iraq take steps away from authoritarianism.
Mielestämme Euroopan on autettava Irakia irtautumaan autoritaarisuudesta.
EnglishIt may, on the other hand, represent a step backwards into forms of authoritarianism.
Toisaalta se voi myös ottaa askelen taaksepäin kohti autoritaarisia hallinnon muotoja.
EnglishSome institutions in Russia are weak as a result of that same authoritarianism.
Tämän autoritaarisuuden vuoksi Venäjällä on heikkoja instituutioita.
EnglishNeither does the dialogue intend excessive consensus nor authoritarianism.
Vuoropuhelulla ei myöskään pyritä liialliseen sopimiseen tai sääntelyyn.
EnglishThe increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.
Lisääntyvä autoritarismi alkaa saavuttaa huolestuttavia mittasuhteita.
EnglishThere are, however, worrying signs of authoritarianism in Georgia.
Georgiassa on kuitenkin huolestuttavia merkkejä autoritaarisuudesta.
EnglishWe are defending democracy and we have had enough of the authoritarianism of orchestra conductors.
Me puolustamme demokratiaa ja olemme saaneet tarpeeksemme orkesterinjohtajien autoritaarisuudesta.
EnglishThe Right has a problem: it is characterised by authoritarianism, a moralistic approach, and neo-liberalism.
Oikeistolla on ongelma: sille on tyypillistä autoritäärisyys, moralismi ja uusliberalismi.
EnglishThis says a lot about its authoritarianism and its contempt for people and countries.
Tämä kertoo paljon komission autoritaarisuudesta ja sen osoittamasta piittaamattomuudesta jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia kohtaan.
EnglishAt the time of the elections in Belarus, the EU charged Lukashenko with electoral fraud, authoritarianism and corruption.
Valko-Venäjän vaalien aikaan EU syytti Lukašenkaa vaalivilpistä, autoritaarisuudesta ja korruptiosta.
EnglishI have to say that all the signs are that there is a danger of Kazakhstan slipping into authoritarianism.
Minun on sanottava, että kaikki merkit viittaavat siihen, että Kazakstan on luisumassa kohti autoritaarista hallintoa.
EnglishOur neighbours will thus be pushed into Russia's sphere of influence, marked by destabilisation and authoritarianism.
Sysäisimme naapureitamme Venäjän vaikutuspiiriin, mikä horjuttaisi maiden vakautta ja lisäisi autoritaarisuutta.
EnglishThis is a masterpiece of authoritarianism.
EnglishRussia must not be allowed to turn the clock back to authoritarianism and abandon its respect for democracy and human rights.
Venäjä ei saa kääntää kelloa takaisin autoritaarisuuden aikoihin ja hylätä demokratiaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.
EnglishIt is incredible how the West can apply these double standards and be so two-faced, supporting authoritarianism and stifling democracy.
Tuo länsimaiden kaksijakoisuus, skitsofrenia, joka puoltaa autoritaarisuutta eikä suosi demokratiaa, on hämmästyttävää.
EnglishBecause terrible atrocities have been committed in our own century, in the name of culture, along with uniformity and authoritarianism.
Koska yhdenmukaisuuden ja autoritäärisyyden vallitessa on tällä vuosisadalla kulttuurin nimissä tehty hirvittäviä tekoja.
EnglishIts current constitution was adopted in 1982, under the military regime, and still bears the seal of authoritarianism.
Turkin nykyinen perustuslaki tuli voimaan sotilashallinnon aikana, vuonna 1982, ja autoritaarinen järjestelmä leimaa edelleen perustuslakia.
EnglishThe fact that China has become the epicentre of authoritarianism is not a simply a regional problem for Tibet, Taiwan or the Uyghur people.
Se, että Kiinasta on tullut autoritarismin keskus, ei ole vain alueellinen ongelma Tiibetille, Taiwanille tai uiguureille.
EnglishThe question of democracy and human rights or authoritarianism is alive in the Mediterranean and will continue to be so in the coming years.
Kysymys demokratiasta ja ihmisoikeuksista tai autoritaarisuudesta on esillä Välimeren alueella ja on sitä edelleen lähivuosina.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "authoritarian":

authoritarian
Muita sanoja