"authorised" - Suomenkielinen käännös

EN

"authorised" suomeksi

EN

authorised {adjektiivi}

volume_up
authorised
In larger companies, an accredited auditor must be appointed (i.e. a chartered accountant or authorised public accountant).
Suurempien yhtiöiden on valittava virallinen tilintarkastaja tai auktorisoitu julkinen tilintarkastaja.
A public limited company must always have at least one authorised public accountant and an assistant.
Julkisella osakeyhtiöllä tulee olla vähintään yksi auktorisoitu julkinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
authorised

Esimerkkejä "authorised"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOften, however, the nearest authorised repair garage is hundreds of miles away.
Kuitenkin lähin valtuutettu korjaamo sijaitsee usein satojen kilometrien päässä.
EnglishThe Governing Council authorised its publication on the ECB’s website on 15 May 2009.
EKP:n neuvosto hyväksyi raportin julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla 15.5.2009.
EnglishEven if this exhibition has been authorised, I ask that a stop be put to it at once.
Vaikka näyttelylle olisi annettu lupa, vaadin sen lopettamista välittömästi.
EnglishOperating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
Toimintatuki voidaan sallia vain, jos sillä todennäköisesti on myönteisiä vaikutuksia.
EnglishMr President, I do not believe I am authorised to answer this question.
Arvoisa puhemies, en usko, että minulla on valtuuksia vastata tähän kysymykseen.
EnglishIt would not shock me at all if this practice were to be recognised and authorised.
En olisi lainkaan hämmästynyt, jos kyseinen menetelmä tunnustettaisiin ja sallittaisiin.
EnglishThose chemicals that need to be authorised are not just any old ones.
Kemikaalit, jotka edellyttävät lupaa, eivät ole mitä tahansa vanhoja kemikaaleja.
EnglishAt present, four antibiotics are authorised for use in animal feed as growth promoters.
Nykyään eläinten rehussa on lupa käyttää neljää antibioottia kasvua edistävinä aineina.
EnglishInstead, they will have to be properly disposed of on the spot by authorised companies.
Ei, ne on poistettava käytöstä asianmukaisesti paikan päällä hyväksytyissä yrityksissä.
EnglishIf these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Elleivät nämä aineosat ole EU:n hyväksymää lajiketta, kuormaa ei saa purkaa.
EnglishThe Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
Valtuutetut talouden toimijat hyötyvät koodeksissa säädetyistä helpotuksista.
EnglishIt must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Ne on hyväksyttävä ennen julkaisemista, ja niihin sovelletaan tiukkaa laatuvalvontaa.
EnglishI have not been authorised to do this, but I am the coordinator of the PPE Group.
Minulla ei ole siihen valtuuksia, mutta olen PPE:n koordinaattori.
EnglishThat is a statement in an authorised interview in de Volkskrant of 7 October 2009.
Tällaisen lausunnon hän antoi haastattelussa, jonka de Volkskrant julkaisi 7. lokakuuta 2009.
EnglishIt is authorised in France and used in black pudding, for example.
Sen käyttö on sallittu Ranskassa, ja sitä käytetään esimerkiksi verimakkarassa.
EnglishThe product remained authorised in France, Portugal, Luxembourg and Greece.
Tuotteen myynti oli edelleen sallittua Ranskassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa.
EnglishIf you lack resources, why do you not fill the posts which this Parliament has authorised?
Jos teillä ei ole varoja, täyttäkää ne paikat, joihin parlamentti on jo antanut luvan.
EnglishHowever, I have been authorised by the college to move forward on this.
Kollegio on kuitenkin valtuuttanut minut jatkamaan toimia asian suhteen.
EnglishIn some areas, open coordination is directly authorised by the treaties.
Joillakin aloilla avoin koordinointi perustuu suoraan perussopimuksiin.
EnglishMr Haarder, to my knowledge no official has been authorised to say such a thing.
Jäsen Haarder, kenellekään virkamiehelle ei tietääkseni ole annettu lupaa sanoa mitään tuollaista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "authorised":

authorised