EN

authentic {adjektiivi}

volume_up
The true guarantee of stability in the West Balkans is the authentic promise of European integration.
Länsi-Balkanin vakauden todellinen tae on aito lupaus yhdentymisestä Eurooppaan.
The only authentic way of representing the opinion and views of the electors of the Member States is a national political party.
Kansallinen poliittinen puolue on ainoa aito tapa edustaa jäsenvaltioiden äänestäjien mielipiteitä ja näkökantoja.
It was authentic. It meant something to them.
Aito. Se merkitsi heille jotain.
authentic
I will not go into the details, but the authentic version is the English version.
En käy läpi yksityiskohtia, mutta englanninkielinen versio on autenttinen.

Esimerkkejä "authentic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Tämä edistäisi myös virallisten asiakirjojen liikkumista tekemällä niistä varmempia.
EnglishI also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Pidän myös tätä virallista asiakirjaa koskevaa päätöslauselmaa hyvin tärkeänä.
EnglishI will not go into the details, but the authentic version is the English version.
En käy läpi yksityiskohtia, mutta englanninkielinen versio on autenttinen.
EnglishI would be extremely grateful if the authentic historical facts were respected.
Olisin erittäin kiitollinen, jos autenttiset historialliset tosiseikat tunnustettaisiin.
EnglishIf there is no objection, the authentic text will be the English version.
Jos vastalauseita ei esitetä, englanninkielinen versio on todistusvoimainen.
EnglishIt is also a guarantee that the money distributed by these bodies will be authentic.
Tämä takaa myös sen, että laitosten jakamat rahat todellakin ovat aitoja.
EnglishPatients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
Potilaiden on oltava täysin varmoja siitä, että heidän käyttämänsä lääkkeet ovat aitoja.
EnglishWe need to make progress in relation to the movement and the recognition of authentic acts.
Meidän on edistyttävä virallisten asiakirjojen liikkumisen ja tunnustamisen alalla.
EnglishThe English version of paragraph 17 should therefore be taken as authentic.
Näin ollen 17 kohdan englanninkielistä versiota on pidettävä oikeana.
EnglishThe Irish language version is an authentic version of these Treaties.
Iirinkieliset toisinnot ovat näiden perustamissopimusten todistusvoimaisia toisintoja.
EnglishMr Medina Ortega has presented us with an excellent report on the European Authentic Act.
Olette esitellyt meille erinomaisen mietinnön virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta.
EnglishIt would be foolish for me to abandon this, because it speaks to my most authentic self."
Olisi typerää luopua siitä, koska se koskettaa minun ominta itseäni."
EnglishAnd I put in front of them an authentic experience that allowed them to learn for themselves.
Ja annoin heille aidon kokemuksen, jonka avulla he saattoivat oppia itse.
EnglishThe true guarantee of stability in the West Balkans is the authentic promise of European integration.
Länsi-Balkanin vakauden todellinen tae on aito lupaus yhdentymisestä Eurooppaan.
English   Mr Désir, this means that the original English version is deemed authentic.
   – Hyvä jäsen Désir, tämä merkitsee, että alkuperäistä englanninkielistä versiota pidetään oikeana.
EnglishSpecifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
Haluan selventää yhden virallisiin asiakirjoihin liittyvän asian.
EnglishWe also need to be told which language version is authentic.
Meidän on myös todettava, minkä kielinen toisinto on todistusvoimainen.
EnglishI would therefore like to point out that only the original French version is authentic.
Tämän takia haluan tähdentää, että ainoastaan ranskankielinen alkuperäinen teksti on todistusvoimainen.
EnglishThey help to make human relations between people more honest and authentic.
He edistävät ihmissuhteiden rehellisyyttä ja aitoutta.
EnglishThis information should be more reliable and should be based on authentic scientific research.
Tiedon olisi oltava luotettavampaa, ja sen olisi perustuttava todelliseen tieteelliseen tutkimukseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "authentic":

authentic
authentically
English
authentication
authenticity