"Austrians" - Suomenkielinen käännös

EN

"Austrians" suomeksi

EN

Austrians {monikko}

volume_up
The Germans say they will begin building once the Austrians are building.
Saksalaiset sanovat aloittavansa rakentamisen, kun itävaltalaiset rakentavat.
The Austrians say they will start to build once the Germans and the Italians begin.
Itävaltalaiset sanovat aloittavansa, kun saksalaiset ja italialaisetkin aloittavat.
We Austrians are not asking for a solution for the coming decades ...
Me itävaltalaiset emme pyydä seuraavia vuosikymmeniä koskevaa ratkaisua ?

Esimerkkejä "Austrians"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Austrians say they will start to build once the Germans and the Italians begin.
Itävaltalaiset sanovat aloittavansa, kun saksalaiset ja italialaisetkin aloittavat.
EnglishThe Austrians - I am proud to say - invented the eco-social market economy.
Itävaltalaiset, ja olen ylpeä siitä, loivat ekososiaalisen markkinatalouden.
EnglishThe Germans say they will begin building once the Austrians are building.
Saksalaiset sanovat aloittavansa rakentamisen, kun itävaltalaiset rakentavat.
EnglishAustrians were thrown out of hotels and restaurants in Belgium and France.
Itävaltalaisia ei otettu belgialaisiin ja ranskalaisiin hotelleihin eikä ravintoloihin.
EnglishWe should stick to that line and congratulate the Austrians for making this proposal.
Meidän täytyy pysyä tässä suunnassa ja onnitella Itävaltaa tämän ehdotuksen tekemisestä.
EnglishWe Austrians are not asking for a solution for the coming decades ...
Me itävaltalaiset emme pyydä seuraavia vuosikymmeniä koskevaa ratkaisua ?
EnglishWe Austrians were particularly interested in the issue of 'Jagatee'.
Meitä itävaltalaisia kiinnosti erityisesti ns. Jagateetä koskeva kysymys.
EnglishI hope that there will be a way for us to stop these abuses by the Austrians.
Toivottavasti löydämme keinon, jolla saamme itävaltalaiset lopettamaan tällaiset väärinkäytökset.
EnglishThere are two Austrians who might be able to give you an example of how to do things.
Tältä osin esikuvana voisi toimia kaksi itävaltalaista henkilöä.
EnglishThe Swedes have not shown quite so much interest, and the Austrians have shown the least interest.
Ruotsalaisten kiinnostus ei ole ollut aivan niin suuri ja itävaltalaisten vähäisin.
EnglishFor that we are grateful, and we Austrians can take pride in it.
Olemme tästä kiitollisia, ja me itävaltalaiset voimme olla tästä ylpeitä.
EnglishPerhaps we Austrians are rather sensitive to German proposals in this area.
Ehkäpä me itävaltalaiset olemme saksalaisten ehdotusten suhteen ylipäätään hieman herkkänahkaisia.
EnglishI hope that the British and Austrians next year will take up this proposal in this spirit.
Toivon, että britit ja itävaltalaiset ensi vuonna tarttuvat tähän ehdotukseen tässä mielessä.
EnglishThe Italians say they will start building when the Austrians build.
Italialaiset sanovat, että me aloitamme rakentamisen sitten, kun itävaltalaiset rakentavat.
EnglishI hope that the British and the Austrians will understand that message.
Toivon, että britit ja itävaltalaiset ymmärtävät tuon viestin.
EnglishIn moral terms, Austrians have no greater entitlement.
Moraalin näkökulmasta Itävallan kansalaiset eivät ole sen oikeutetumpia kuin muutkaan.
English66% of Austrians were in favour of accession to the Union.
Itävaltalaisista 66 prosenttia äänesti unioniin liittymisen puolesta.
EnglishWe know that most Austrians respect these values.
Me tiedämme, että suurin osa itävaltalaisista kunnioittaa näitä arvoja.
EnglishUnder these circumstances, there is no question but that the Austrians will reject this proposed regulation.
Näissä olosuhteissa ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö itävaltalaiset hylkää asetusehdotusta.
EnglishIt is ludicrous that somebody always cries out to the Commission for help when the Austrians close the Alps.
On omituista, että joku aina huutaa komission apuun, kun itävaltalaiset sulkevat Alpit liikenteeltä.