"Austrian" - Suomenkielinen käännös

EN

"Austrian" suomeksi

EN

Austrian {adjektiivi}

volume_up
Hans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Itävaltalainen Hans viettää joka vuosi kesälomansa Italian rannikolla.
ThyssenKrupp is investing in Brazil; the Austrian Vöest Group is investing in India.
ThyssenKrupp investoi Brasiliaan; itävaltalainen Vöest Group investoi Intiaan.
Yesterday morning’s headline in the Austrian was ‘EU fails to meet its own education targets’.
Eilisaamuna itävaltalainen otsikoi: "EU ei saavuta omia koulutustavoitteitaan".

Esimerkkejä "Austrian"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
EnglishIn this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
Tässä mielessä Itävallan puheenjohtajakaudella on otettu askel oikeaan suuntaan.
EnglishHowever, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
Haluan kuitenkin sanoa puheenjohtajavaltio Itävallalle, että te pystytte tähän.
EnglishThe Austrian People' s Party must accept some historical responsibility for this.
Itävallan konservatiivipuolue ottaa asiassa kantaakseen historiallisen vastuun.
EnglishThe negotiations on this proposal will intensify under the Austrian presidency.
Itävallan puheenjohtajuuskauden aikana neuvottelut tästä ehdotuksesta tehostuvat.
EnglishI am very glad that the Austrian Presidency is breathing new life into this debate.
Olen hyvin iloinen, että puheenjohtajavaltio Itävalta elvyttää tätä keskustelua.
EnglishThe Austrian initiative is therefore understandable, and it is also necessary.
Itävallan tekemä aloite on tästä syystä ymmärrettävä, ja se on myöskin välttämätön.
EnglishI can guarantee that the Austrian authorities are taking the appropriate measures.
Voin vakuuttaa, että Itävallan viranomaiset toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä.
EnglishThyssenKrupp is investing in Brazil; the Austrian Vöest Group is investing in India.
ThyssenKrupp investoi Brasiliaan; itävaltalainen Vöest Group investoi Intiaan.
EnglishWe have had an Austrian Presidency; the Presidency is now held by the Finns.
Tätä ennen puheenjohtajavaltiona oli Itävalta, ja nyt puheenjohtajuus on Suomella.
EnglishHopefully the Austrian Presidency will now find a solution to this difficult problem.
Toivottavasti Itävalta puheenjohtajamaana ratkaisee nyt tämän vaikean ongelman.
EnglishIt was a flop, although I do not think that was the fault of the Austrian Presidency.
Se oli epäonnistunut yritys. Se ei kuitenkaan ollut mielestäni Itävallan syytä.
EnglishHowever, the Austrian Presidency still supported the extension of restrictions.
Puheenjohtajavaltio Itävalta kuitenkin tuki yhä rajoitusten laajentamista.
EnglishWhy does he not dare ask his own Austrian people what they think of the Constitution?
Miksei hän uskalla kysyä Itävallan kansalta, mitä mieltä se on perustuslaista?
EnglishAs an Austrian, I would like to wish you all the best for your presidency.
Itävaltalaisena haluan toivottaa teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne.
EnglishAs a result of your action, the Austrian question has become a European Union issue.
Tehdessänne sen teitte Itävalta-kysymyksestä väistämättä Euroopan unionin sisäisen.
EnglishThe Austrian Presidency regards Agenda 2000 as one of its main challenges.
Puheenjohtajamaa Itävalta pitää Agenda 2000: ta yhtenä tärkeimmistä haasteistaan.
EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Puheenjohtajavaltion Itävallan suoritus tällä alalla ei mielestäni ole kovin vaikuttava.
EnglishIt has been apparent that this has been one of the Austrian Presidency’s priorities.
Oli selvää, että se oli yksi Itävallan puheenjohtajakauden ensisijaisia tavoitteita.
EnglishI can assure you that the Commission will fully support the Austrian Presidency.
Vakuutan teille, että komissio tukee täysin Itävallan puheenjohtajuuskauden tavoitteita.