"austerity policy" - Suomenkielinen käännös

EN

"austerity policy" suomeksi

EN

austerity policy {substantiivi}

volume_up
1. Politiikka

Esimerkkejä "austerity policy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe people are paying for a tough austerity policy which is under the control of the European Union.
Ihmiset maksavat tiukasta säästöpolitiikasta, joka on Euroopan unionin valvonnassa.
EnglishWe need measures to prevent a counterproductive austerity policy, not punitive measures.
Tarvitsemme toimenpiteitä, joiden avulla estetään haitallista säästöpolitiikkaa, emme rankaisutoimia.
EnglishI believe that this is not an austerity policy at all.
Mielestäni tässä ei ole alkuunkaan kyse säästöpolitiikasta.
EnglishWe must acknowledge that the austerity policy that has been practiced so far has not been successful anywhere.
Meidän on tunnustettava, että tähän mennessä harjoitettu säästöpolitiikka ei ole onnistunut missään.
EnglishIt was only the threat of a warning letter that led at last to a consistent austerity policy being at least hinted at in Germany.
Esimerkiksi Saksassa pelkkä moitekirjeellä uhkaaminen johti siihen, että viimeinkin on nähtävissä edes enteitä johdonmukaisesta säästökuurista.
EnglishThe austerity that the Financial Perspective herald will in fact be a sort of selective austerity: foreign policy rather than agricultural policy.
Rahoitusnäkymien ennakoima tiukka talouspolitiikka osoittautuukin todellisuudessa valikoivaksi: ulkopolitiikka nimittäin menee maatalouspolitiikan edelle.
EnglishThus Parliament is accepting the continuation of an austerity policy merely in order to try to meet the nominal convergence criteria laid down in the Maastricht Treaty.
Parlamentti hyväksyy siis niukan linjan jatkumisen, koska ainoana päämääränä on saavuttaa Maastrichtin nimelliset lähentymisperusteet.
EnglishYet how can we pursue an austerity policy in the European Union if the volume of European expenditure is only 2% of the total public expenditure of all 27 Member States?
Mutta miten Euroopan unionissa voidaan harjoittaa säästöpolitiikkaa, jos unionin menot muodostavat vain 2 prosenttia kaikkien 27 jäsenvaltion julkisista menoista?
EnglishThese three dates, three violent upheavals, give the Commission grist to its mill in its accountant's view of a policy of austerity and rationing.
Nämä kolme tapausta, jotka ovat kaikki rajuja mullistuksia, vahvistavat komission kirjanpitoasiantuntijan rajoittunutta näkemystä, joka on jähmettynyt niukkuuden ja säännöstelyn politiikkaan.
EnglishFocusing completely on a policy of austerity, which has been heavily promoted by Germany, will push these countries with budget deficits closer to the brink of disaster.
Mikäli keskitymme kokonaan tiukkaan talouspolitiikkaan, jota Saksa on vienyt eteenpäin voimakkaasti, se ajaa nämä budjettivajeista kärsivät maat entistä lähemmäs katastrofia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "austerity policy" suomeksi

policy substantiivi
austerity substantiivi
privacy policy substantiivi
trade policy substantiivi
economic policy substantiivi
foreign policy substantiivi
information policy substantiivi
monetary policy substantiivi
public policy substantiivi
regional policy substantiivi
one-child policy substantiivi
relating to economic policy adjektiivi
commercial policy substantiivi