"august" - Suomenkielinen käännös

EN

"august" suomeksi

volume_up
August {erisnimi}
FI
EN

august {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "august"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission accepted British beef was safe on 1 August when it lifted the ban.
Komissio hyväksyi brittilihan turvalliseksi 1. elokuuta, kun se poisti kiellon.
EnglishIn August, however, the subprime crisis erupted and continues to create havoc.
Elokuussa subprime-kriisi kuitenkin puhkesi, ja se aiheuttaa edelleen sekasortoa.
EnglishThe annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.
M1:n vuotuinen kasvuvauhti kiihtyi ja oli syyskuussa 2,0 % (elokuussa 1,7 %).
EnglishMy intention in publishing the Commission's report in August last year was twofold.
Viime vuoden elokuussa julkaistulla komission kertomuksella oli kaksi tarkoitusta.
EnglishI read in La Stampa on 15 August that Mr Védrine and Mr Fischer had been complaining.
Luin elokuun 15. päivän La Stampasta, että Védrine ja Fischer olivat valittaneet.
EnglishUntil 17 August we had also seen huge fraud and a huge incidence of crime.
Elokuun 17. päivään mennessä näimme myös suurta petosta ja valtavia rikosmääriä.
English(FI) Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August.
(FI) Arvoisa puhemies, Taiwania kohtasi suuri inhimillinen hätä 8. elokuuta.
EnglishRussia withdrew its troops back over the borders from before the crisis of 8 August.
Venäjä veti joukkonsa takaisin rajan yli ennen 8. elokuuta alkanutta kriisiä.
EnglishThe Member States were required to transpose the directive by 10 August 2000.
Jäsenvaltiot velvoitettiin panemaan direktiivi täytäntöön 10. elokuuta 2000 mennessä.
EnglishOn 12 August 2002, he was abducted in Makhachkala, the capital of Dagestan.
Hänet kidnapattiin Dagestanin pääkaupungissa Mahat?kalassa 12. elokuuta 2002.
EnglishOn 1 August David Caldwell was killed in an explosion in Derry in Northern Ireland.
David Caldwell kuoli räjähdyksessä Derryssä Pohjois-Irlannissa 1. elokuuta.
English   – Mr President, on 30 August last year, an important decision was made.
   – Arvoisa puhemies, viime vuoden elokuun 30. päivänä tehtiin tärkeä päätös.
EnglishThe Russian crisis on 17 August 1998 had an enormous effect on Moldova.
Venäjän kriisi 17. elokuuta 1998 vaikutti erittäin voimakkaasti juuri Moldovaan.
EnglishThere is, in fact, no urgency because the money would be released for August.
Asia ei ole todellakaan kiireellinen, koska rahat ovat irrotettavissa vasta elokuussa.
EnglishIn August 2007 it held parliamentary elections at which I acted as an observer.
Siellä järjestettiin elokuussa 2007 parlamenttivaalit, joihin osallistuin tarkkailijana.
EnglishMadam President, as we all know, Parliament will be in recess in August.
Arvoisa puhemies, elokuussa parlamentti ei kokoonnu täysistuntoon, kuten tiedämme.
EnglishHowever, the latest phase of this conflict began during the night of 7 to 8 August.
Konfliktin viimeisimmät tapahtumat saivat alkunsa elokuun 7. ja 8. päivän välisenä yönä.
EnglishThis framework decision was supposed to have been transposed by August 2004.
Puitepäätös oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen vuoden 2004 elokuuta.
EnglishOn 30 August, I unveiled the seven euro banknotes and their security features
Frankfurtissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa 30. elokuuta. Eurosetelien
EnglishPresident Duisenberg at the press conference at the Oper Frankfurt on 30 August 2001
Pääjohtaja Duisenberg lehdistötilaisuudessa Oper Frankfurtissa 30.8.2001.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "august":

august
August
English
Muita sanoja