"augur" - Suomenkielinen käännös

EN

"augur" suomeksi

EN

augur {substantiivi}

volume_up
1. Historia
augur (myös: auspex)

Esimerkkejä "augur"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Valitettavasti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viime kokous ei tiennyt hyvää.
EnglishThe number of derogations and the six-year application period do not augur well.
Poikkeusten määrä ja soveltamisajan ulottaminen kuudelle vuodelle eivät enteile hyvää.
EnglishThe global financial crisis does not augur a promising future for Doha.
Maailmanlaajuinen rahoituskriisi ei tiedä hyvää Dohan tulevaisuudelle.
EnglishThis budget does not augur well for the 2007/2013 financial framework.
Tämä talousarvio ei lupaa hyvää vuosien 2007–2013 rahoituskehykselle.
EnglishThey augur well for the success of future work on the budget.
Heidän mukanaolonsa tietää hyvää tulevan talousarviotyön onnistumiselle.
EnglishIt does not augur well that some Member States do not want the Employment Summit this Thursday.
Ei tiedä hyvää, että jotkin jäsenvaltiot eivät halua tämän torstain työllisyyshuippukokousta.
EnglishIt does not augur well that the history of the ECB is beginning with a bitter quarrel over its president.
Ei ole hyvä merkki, että EKP: n historia alkaa katkeralla kiistalla sen pääjohtajuudesta.
EnglishThe first signs of discussion in the Council of Ministers, Mr Cunningham, do not augur well.
Ministeri Cunningham, ministerineuvoston ensimmäiset merkit keskustelusta eivät herätä suuria toiveita.
EnglishThey also augur extremely well for the European Union' s future cooperation with that country.
Vaaleja voidaan pitää myös erittäin myönteisenä merkkinä Euroopan unionin ja Zimbabwen väliselle yhteistyölle.
EnglishThis does not augur well for other areas of discussion.
Tämä ei enteile hyvää muille keskustelun aiheille.
EnglishIt does not augur well for the rest of our dialogue.
Se ei ole hyvä merkki vuoropuhelumme jatkon kannalta.
EnglishI think that they augur well for the outcome of the Amsterdam European Council.
Uskon niiden antavan hyvän ennakkokäsityksen siitä, millaiseksi Amsterdamin Eurooppa-neuvosto muodostuu, jos ennustus lopulta osuu oikeaan.
EnglishThere is one last point which seems to me to augur well: the invitation to the Turkish President, Mr Demirel.
Viimeinen kohta, joka vaikuttaa minusta hyvältä enteeltä: Turkin presidentille herra Demirelille osoitettu kutsu.
EnglishThis does not augur well for a new Doha Round.
EnglishBut the introductory round of questioning does not augur well for how the Commission is to use the power it has.
Ensimmäinen kierros ei anna kuitenkaan kovin lupaavaa vaikutelmaa siitä, kuinka komissio aikoo käyttää tätä vahvuutta.
EnglishIf this is a sign of the way in which future posts are to be allocated, then this does not augur well for the small Member States.
Jos se on esimakua tulevasta tehtävien jaosta, niin se ei tiedä kovinkaan hyvää pienille jäsenvaltioille.
EnglishMr President, in the last part-session I stated that Monterrey did not augur well for the Johannesburg Summit.
Arvoisa puhemies, viime kokouksessa vakuutin täällä, että Monterrey näytti huonolta enteeltä Johannesburgin huippukokoukselle.
EnglishThis attitude on the part of the European Parliament does not augur well for the future when the Charter of Fundamental Rights will be in force.
Euroopan parlamentin asenne ei lupaa hyvää tulevaisuudelle, kun perusoikeuskirja on voimassa.
EnglishThe Mediterranean experience may not augur well, but there have been other, more positive, experiences, and we should be drawing on those.
Välimeren alueen kokemukset eivät ehkä lupaa hyvää, mutta on muitakin, myönteisempiä kokemuksia, ja meidän olisi keskityttävä niihin.
EnglishThis does not augur well.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "augur":

augur
English