"audiovisual" - Suomenkielinen käännös

EN

"audiovisual" suomeksi

EN

audiovisual {adjektiivi}

volume_up
audiovisual (myös: AV)
The audiovisual sector is one of the most global of cultural sectors.
Audiovisuaalinen ala on yksi kansainvälisimmistä kulttuurien aloista.
The audiovisual presentation does not match that description.
Audiovisuaalinen esitys ei vastaa tätä vaatimusta.
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?

Esimerkkejä "audiovisual"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishInformation and communication technology no longer mean audiovisual technology.
Tieto- ja viestintätekniikka eivät enää tarkoita audiovisuaalista tekniikkaa.
EnglishWe urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
On hyvin tärkeää, että audiovisuaaliset teokset liikkuvat kaikissa Euroopan maissa.
EnglishThe European audiovisual sector alone directly employs more than 1 million people.
Euroopan audiovisuaaliala yksistään työllistää suoraan yli miljoona ihmistä.
EnglishIf you look at the Culture and Audiovisual Media heading, there is a 2.7% increase.
Otsakkeen "kulttuuri ja audiovisuaaliset viestimet" on määrä kasvaa 2,7 prosenttia.
EnglishThirdly, I will present a green paper on audiovisual content and the Internet.
Kolmanneksi, esittelen vihreän kirjan audiovisuaalisesta sisällöstä ja internetistä.
EnglishIs a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?
EnglishThat is, at least, the aim behind establishing this European audiovisual area.
Tähän ainakin pyritään kyseisen eurooppalaisen audiovisuaalisen alueen perustamisella.
EnglishIs cultural exception really sufficient if we only exclude the audiovisual sector?
Riittääkö kulttuuripoikkeus todellakin, jos ainoastaan audiovisuaaliala suljetaan pois?
EnglishThe EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
Euroopan unionin audiovisuaaliselle maisemalle on tunnusomaista kaksoisjärjestelmä.
EnglishAudiovisual policy is formulated at national level by individual governments.
Audiovisuaalialan politiikka on EU:ssa kunkin jäsenmaan omalla vastuulla.
EnglishI am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
Tarkoitan naurettavaa elintä, jota kutsutaan kansalliseksi audiovisuaaliseksi neuvostoksi.
EnglishWhat we find here is not enough to enable us to respond to the audiovisual revolution.
Nämä määrärahat eivät riitä kohtaamaan audiovisuaalialalla tapahtuvaa vallankumousta.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on the Union's audiovisual policy.
Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan unionin audiovisuaalisesta politiikasta.
EnglishTo my mind, too little attention is paid to the audiovisual imbalance.
Mielestäni audiovisuaalisen alan alijäämään kiinnitetään liian vähän huomiota.
EnglishSome federations have up to now collectively sold audiovisual rights.
Eräät urheiluseurat ovat tähän asti myyneet yhdessä audiovisuaalisia oikeuksia.
EnglishShe notes that the audiovisual media have an edge over the written press.
Hän toteaa, että audiovisuaaliset viestimet ovat ottaneet etumatkaa lehdistöön nähden.
EnglishWhat we must do is enhance the sales of European audiovisual products.
Meidän on parannettava eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotteiden myyntiä.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Audiovisual and media
EUROPA > Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä > Audiovisuaaliala ja viestimet
EnglishThe first is the importance of the audiovisual sector in promoting sport.
Ensimmäinen niistä on audiovisuaalialan merkitys urheilun edistämisessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audiovisual":

audiovisual