"audio" - Suomenkielinen käännös

EN

"audio" suomeksi

FI

"audio" englanniksi

EN
EN
EN

audio {substantiivi}

volume_up
audio (myös: sound, tone, voice, vote)
There are hundreds of audio and video codecs in use today.
Nykyään käytetään satoja ääni- ja kuvasignaalin pakkauksenhallintamenetelmiä.
Prepare yourself for some great-sounding audio on your PC from Beats Audio.
Valmistaudu kokemaan erinomainen PC:n ääni Beats Audion ansiosta.
The ultra-wideband digital audio reproduces sound accurately.
Ultralaajakaistainen digitaalinen ääni tuo ääneen tarkkuutta.
audio
Windows Media Audio (WMA) Standard audio files (includes Windows Media Audio 7, 8, and 9)
Windows Media Audio (WMA) Standard -äänitiedostot (Windows Media Audio 7, 8 ja 9)
To request an updated audio driver, contact the manufacturer of the audio driver or the device.
To request an updated audio driver, contact the manufacturer of the audio driver or the device.
In the Codec box for audio, click Windows Media Audio 9.x.
Valitse äänen Pakkauksenhallinta-ruudusta Windows Media Audio 9.x.
FI

audio {substantiivi}

volume_up
audio (myös: ääni)
Windows Media Audio (WMA) Standard -äänitiedostot (Windows Media Audio 7, 8 ja 9)
Windows Media Audio (WMA) Standard audio files (includes Windows Media Audio 7, 8, and 9)
To request an updated audio driver, contact the manufacturer of the audio driver or the device.
To request an updated audio driver, contact the manufacturer of the audio driver or the device.
Valitse äänen Pakkauksenhallinta-ruudusta Windows Media Audio 9.x.
In the Codec box for audio, click Windows Media Audio 9.x.

Esimerkkejä "audio"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
EnglishYou can add the following types of video, photo, and audio files to Movie Maker.
Voit lisätä seuraavan tyyppisiä video-, valokuva- ja äänitiedostoja Elokuvatyökaluun.
EnglishBy using headphones, you can also hear any other audio on your video clip.
Kuulokkeita käyttämällä voit myös kuulla muut mahdolliset videoleikkeesi äänet.
EnglishRipping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.
Kopiointi on prosessi, jossa kappaleita kopioidaan CD-äänilevyltä tietokoneeseen.
EnglishA single interface unites voice, instant messaging, audio, video and web-conferencing.
Yksi liittymä yhdistää puheen, pikaviestinnän, äänen, kuvan ja verkkoneuvottelun.
EnglishWindows Media Player 12 has built-in support for many popular audio and video formats.
Windows Media Player 12:ssa on sisäinen monen suositun ääni- ja videomuodon tuki.
EnglishThe menu on television or mobile phones should have an audio alternative.
Televisioiden ja matkapuhelimien valikossa pitäisi olla äänellinen vaihtoehto.
EnglishThis option sets Audio Descriptions to run when you log on to your computer.
Tämä asetus ottaa käyttöön lisä-äänipalvelun, kun kirjaudut tietokoneeseen.
EnglishOur preventative audio-metric testing will be made available under certain circumstances.
Ennaltaehkäisevä audiometrinen kuulotesti tulee saataville tietyissä tapauksissa.
EnglishIt will be active only if there is at least one audio device installed.
Ikkuna aktivoituu vain, jos tietokoneeseen on asennettu vähintään yksi äänilaite.
EnglishWindows Media Audio (WMA) Standard audio files (includes Windows Media Audio 7, 8, and 9)
Windows Media Audio (WMA) Standard -äänitiedostot (Windows Media Audio 7, 8 ja 9)
EnglishClick to set a preferred audio device as output for text-to-speech playback.
Voit valita ensisijaisen puheenmuodostuksen toistolaitteen napsauttamalla.
EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Äänenlaatu-asetuksella voit muuttaa pakkauslaatua, kun kopioit raitoja.
EnglishGet great sound in your movie by using the audio editing tools in Movie Maker.
Voit lisätä ja muokata elokuvasi ääniä käyttämällä Elokuvatyökalun äänenmuokkaustyökaluja.
EnglishIn the Contents pane, click the audio or video clip that you want to preview.
Valitse sisällysruudusta ääni- tai videoleike, jota haluat esikatsella.
EnglishCheck that you have the correct audio device set as the default in Windows and in the app.
Tarkista, että Windowsissa ja sovelluksessa on määritettynä oikea oletusäänilaite.
EnglishThis format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tämä muoto tuottaa parhaan äänenlaadun, mutta kasvattaa tiedostokokoa.
EnglishThis option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
Tämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
EnglishThis helps you to calibrate the audio input devices and speaker levels.
Ohjatun toiminnon avulla voit kalibroida äänitulolaitteiden ja kaiuttimen äänitasot.
EnglishSubtitles is a more general term used to describe the spoken audio in a movie.
Tekstitys on yleistermi, jolla tarkoitetaan elokuvan puhuttua ääntä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audio":

audio
audio frequency
English
audio recording