"audiences" - Suomenkielinen käännös

EN

"audiences" suomeksi

EN

audiences {monikko}

volume_up
audiences (myös: crowds)
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Olemme riippuvaisia siitä, että yleisöt, kuten te, tekevät oletuksia.

Esimerkkejä "audiences"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is indeed incumbent upon us to provide European audiences with a choice.
Meidän velvollisuutemme on todellakin tarjota eurooppalaiselle yleisölle vaihtoehto.
EnglishWe depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Olemme riippuvaisia siitä, että yleisöt, kuten te, tekevät oletuksia.
EnglishIt is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
Se on tarkoitettu niille, joilla on jo perustiedot aiheesta.
EnglishFirst of all, it addresses many different audiences.
Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että kertomus suunnataan monenlaiselle kohdeyleisölle.
English(Laughter) And I'm an academic, so I put audiences to sleep for free.
(Naurua) Luennoitsijana nukutan kuulijani ilmaiseksi.
EnglishHow will the Commission ensure that information about the EPMF reaches the target audiences?
Miten komissio aikoo varmistaa, että tieto eurooppalaisesta Progress-mikrorahoituspalvelusta saavuttaa kohdeyleisön?
EnglishMany advertisements attempt to manipulate vulnerable target audiences, such as children and severely indebted persons.
Monissa mainoksissa pyritään manipuloimaan kohdeyleisöä, kuten lapsia ja raskaasti velkaantuneita henkilöitä.
EnglishAccording to Amnesty International data, every year some 200 individuals are put to death in this way before audiences of thousands.
Amnesty Internationalin mukaan joka vuosi näin tapetaan noin 200 ihmistä tuhatlukuisten yleisöjen edessä.
EnglishIn fact, various media with audiences located throughout the Member States broadcast sporting and cultural events.
Lukuisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia lähetetään nimittäin eri tiedotusvälineissä, joiden yleisö käsittää kaikki jäsenvaltiot.
EnglishThe rapporteur tries to find ways of reaching wider audiences, which will enable broadening the knowledge of residents about the EU.
Esittelijä pyrkii löytämään keinoja laajemman yleisön saavuttamiseksi, mikä mahdollistaisi asukkaiden EU-tietämyksen laajentamisen.
EnglishThe worry is that electronic communications that reach wide audiences will be still more superficial in nature and nothing less than mindless rubbish.
Huolena on, että laajoja yleisöjä saavuttava sähköinen viestintä on yhä pinnallisempaa ja suorastaan aivotonta roskaa.
EnglishBaroness Ashton, your words will carry the necessary authority with their audiences only if fully backed publicly by the Council in its entirety.
Catherine Ashton, teidän sananne välittävät tarvittavan auktoriteetin kohdeyleisölle vain, jos koko neuvosto tukee niitä julkisesti.
EnglishFirst, we should not deny that, while the agenda are converging, the two audiences are looking at the issues involved from different angles.
Ensinnäkään emme saa kieltää sitä, että vaikka ohjelmat lähenevät toisiaan, kummankin tapaamisen osanottajat katsovat asioita eri näkökulmista.
EnglishI reiterate this point because there has been a great deal of discussion regarding the manner in which we will conduct the audiences, hearings and inquiries.
Korostan tätä seikkaa, koska täällä on puhuttu paljon siitä, miten kuulemiset, hearings , eli kyselytilaisuudet tullaan toteuttamaan.
EnglishWe basically agree that, in order to do this, we must ensure that the messages of the European institutions reach the right audiences.
Olemme pohjimmiltamme yhtä mieltä myös siitä, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on varmistettava, että unionin toimielinten viestit tavoittavat oikean yleisön.
EnglishIt could not possibly be, could it, that different messages are being sent to different audiences, one to MEPs, maybe one to Paris and Rome?
Voiko kyseessä olla se, että eri yleisöille lähetetään erilaisia viestejä, yhdenlaisia Euroopan parlamentin jäsenille ja mahdollisesti toisenlaisia Pariisiin ja Roomaan?
EnglishWith that kind of cooperation, we would probably also be able to communicate the European Union's current news at times of day when media audiences are largest.
Tällaisen yhteistyön avulla onnistuisimme todennäköisesti tiedottamaan myös Euroopan unionin ajankohtaisista aiheista sellaiseen kellonaikaan, jolloin uutisilla on eniten vastaanottajia.
EnglishHowever, the trading deficit in motion pictures alone between the EU and the United States grows year on year as European audiences choose American, rather than European, products.
Kuitenkin EU:n ja Yhdysvaltojen kauppavaje pelkästään elokuvateollisuudessa kasvaa vuosi vuodelta, kun Euroopan yleisö valitsee ennemmin amerikkalaisen kuin eurooppalaisen tuotteen.
EnglishFurthermore, making information available both to the general public, as well as to the specialised audiences will require a properly designed, hosted, operated and protected website.
Tietojen antaminen sekä suuren yleisön että erikoisalan asiantuntijoiden käyttöön vaatii lisäksi asianmukaisesti suunniteltua, isännöityä, ylläpidettyä ja suojattua verkkosivustoa.
EnglishProfits from advertising are not as high as they were, because the channels cannot guarantee audiences to those buying advertising, and everything in television is measured in audience figures.
Mainonnan tuotot eivät enää ole niin korkeita kuin ennen, koska kanavat eivät voi taata mainosajan ostajille katsojia, ja televisiossa kaikkea mitataan katsojaluvun perusteella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audience":

audience