"audience" - Suomenkielinen käännös

EN

"audience" suomeksi

EN

audience {substantiivi}

volume_up
audience (myös: crowd, public)
And for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
Ja niinpä yleisö, suloinen, kaunis yleisö, eli onnellisena elämänsä loppuun asti.
In an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
Kun yleisö on näin sivistynyttä -- se olisi saarnaamista samanmielisille.
Now the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Nyt älykäs eurooppalainen yleisö haluaa nähdä aasialaista elokuvatuotantoa.
audience (myös: readership)
audience (myös: crowd)

Esimerkkejä "audience"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd I would like to know what the audience is, and so who of you ever ate insects?
Haluaisin tietää, millainen kuulijakuntani on ja kuinka moni on syönyt hyönteisiä?
EnglishAt least in Greek tragedy the audience is permitted to understand what is happening.
Kreikkalaisissa tragedioissa sallitaan sentään yleisön ymmärtävän, mitä tapahtuu.
English9:46 Audience: 17th. AB: 17th -- I believe that was a Sunday. Can you confirm, Chris?
9:46 Yleisö: 17. AB: 17. -- Luulen että se oli sunnuntai. Voitko varmistaa, Chris?
English(Applause) And my weekly audience at that time was between 200 to 300 million people.
(Aplodeja) Viikottainen yleisöni siihen aikaan oli 200-300 miljoonaa ihmistä.
EnglishIn an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
Kun yleisö on näin sivistynyttä -- se olisi saarnaamista samanmielisille.
EnglishMr President, I think it is actually quite fun to have a lively audience.
(EN) Arvoisa puhemies, mielestäni on oikeastaan aika hauskaa, kun on eloisa yleisö.
EnglishNow the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Nyt älykäs eurooppalainen yleisö haluaa nähdä aasialaista elokuvatuotantoa.
EnglishHe asks the musicians to stand so that the audience might applaud them.
Hän pyytää soittajia seisomaan, jotta yleisö voi osoittaa heille suosiotaan.
EnglishOne of the most effective ways of communicating with such a vast audience is via the Internet.
Eräs tehokkaimmista tavoista kommunikoida näin laajan yleisön kanssa on Internet.
EnglishIt is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Kirjoittajille tämä on tilaisuus laajentaa markkinoitaan ja yleisöään.
EnglishAnd for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
Ja niinpä yleisö, suloinen, kaunis yleisö, eli onnellisena elämänsä loppuun asti.
EnglishThe circus offers not only entertainment, but also education, and also reaches a wide audience.
Sirkus tarjoaa ajanvietteen lisäksi koulutusta ja tavoittaa hyvin suuren yleisön.
EnglishWe learned that you had had a private audience with Big Brother to calm things down.
Meidän piti kokea, että te olitte yksityisvierailulla big brother in luona tyynnyttelemässä.
English(Laughter) There's no audience like this to justify their rehearsal time.
(Naurua) Sille ei ole tällaista yleisöä oikeuttamassa harjoitteluajan.
EnglishWhat remains is to ensure that the broadcasts reach the widest possible audience.
Sen jälkeen on vain huolehdittava siitä, että lähetykset lyövät itsensä mahdollisimman hyvin läpi.
EnglishSo [as] Susan Boyle was saying that, 80,000 live audience sang together.
Joten kun Susan Boyle sanoi sen, 80 000 hengen yleisö lauloi mukana.
EnglishIn fact, I was wondering whether there was a plant in the audience that was not really a plant!
Ajattelinkin mielessäni: kuulin kättentaputuksia, jotka eivät oikeastaan olleet niitä.
EnglishBut they do send a message to boys, that they are not, the boys are not really the target audience.
Mutta ne lähettävät viestin pojille, että he eivät oikeastaan ole kohderyhmää.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Tämän vuoksi suuri osa tiedosta tavoittaa yleisönsä vääristyneessä tai valikoituneessa muodossa.
EnglishMade all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Tein kaikki nämä dokumenttielokuvat hyvin pienelle yleisölle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audience":

audience