EN

Au {substantiivi}

volume_up
1. "Aurum"
FI

au {interjektio}

volume_up
au (myös: auts, auh, oi voi, oijoi, voi voi, ai, aijai)
volume_up
ouch {interjektio}

Esimerkkejä "Au"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHere we have a Cinderella area that is absolutely au naturel if it is properly managed.
Tässä meillä on Tuhkimon ala, ehdottoman au naturel, jos sitä hallitaan oikein.
EnglishI take Mr Collins' point that we need some regulation of control on au pairs.
Ymmärrän herra Collinsin näkökohdan siitä, että au-pairien valvontaa täytyy säädellä.
EnglishAt this rate, it will take more than six years to clear the ruins in Port-au-Prince.
Tällä vauhdilla Port-au-Princen raunioiden raivaaminen tulee kestämään yli kuusi vuotta.
EnglishWe have made sure that our help reaches the whole of the country and not just Port-au-Prince.
Olemme varmistaneet, että apumme tavoittaa koko maan eikä vain Port-au-Princea.
EnglishWe say today 'au revoir' with a vote of thanks and our best wishes for the future.
Sanomme tänään näkemiin ja kiitämme teitä sekä toivotamme kaikkea hyvää tulevaisuutta varten.
EnglishThe epidemic is spreading at an alarming rate in the capital, Port-au-Prince.
Se leviää hälyttävällä nopeudella pääkaupungissa Port-au-Princessä.
EnglishYet Mr Sarkozy in effect says, 'au contraire - it will think big'.
Presidentti Sarkozy kuitenkin sanoo, että ryhmä päinvastoin miettii suuria asioita.
EnglishThis protection can be made possible through the deployment of the UN-AU hybrid force.
Suojelu voidaan toteuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien ja Afrikan unionin yhdistetyillä joukoilla.
EnglishMore staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Myös Addis Abebassa sijaitsevan AU:n päämajan henkilöstöä lisätään.
EnglishWe must therefore exercise greater stringency in connection with the au pair scheme.
Meidän on siksi oltava tiukempia au pair -järjestelmän osalta.
EnglishWhat would France be, for example, without its coq au vin?
Tämä on ymmärrettävää, sillä mitä esimerkiksi Ranska olisi ilman kukkoa viinissä?
EnglishIn actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Port-au-Prince on nykyään todellisuudessa valtava pakolaisleiri.
EnglishAs I said in my press conference today it is an au revoir, not a 'goodbye'.
Kuten totesin tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa, kyse on tilapäisestä eikä lopullisesta luopumisesta.
EnglishWe have heard many platitudes from the AU, but we have seen little concrete action so far.
Sen on kuultu esittävän lukuisia latteuksia mutta konkreettiset toimet ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi.
EnglishI congratulate this motion for deploring violence, for its support of the UN and AU missions to Sudan.
Kiitän tätä esitystä väkivallan tuomitsemisesta sekä tuesta YK:n ja AU:n operaatioille Sudanissa.
EnglishThere is a Council of Europe Convention on au pairs but very few countries have signed.
Euroopan neuvosto on laatinut au-paireja koskevan sopimuksen, mutta vain harvat maat ovat allekirjoittaneet sen.
EnglishYou can get advice on writing your CV, finding a job in Hungary or abroad, or on traineeships, holiday work and au pairing.
Lisäksi siellä on tietoa harjoittelupaikoista, kesätöistä ja au pair -paikoista.
EnglishThe AU monitoring staff is supported by a protection force of 305, made up of Rwandan and Nigerian troops.
AU:n valvontahenkilöstöä tukevat ruandalaisista ja nigerialaisista sotilaista kootut suojelujoukot.
EnglishJanuary 2005: COOP Himmelb(l)au winning design for the ECB’s new premises after the revision phase
Tammikuu 2005: COOP Himmelb(l)aun voittoisa suunnitelma EKP:n uusiksi toimitiloiksi viimeistelyvaiheen jälkeen.
EnglishPourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ?
Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Au":

Au
au fait
Port-au-Prince