"attuned" - Suomenkielinen käännös

EN

"attuned" suomeksi

EN

attuned {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "attuned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo be effective, it must be properly attuned to the needs of modern society.
Jotta politiikka olisi tehokasta, se on sovitettava nykyaikaisen yhteiskunnan tarpeisiin.
EnglishThe European education systems must become attuned to the information society.
Euroopan koulutusjärjestelmien on varauduttava tietoyhteiskuntaan.
EnglishThe negotiations are very precisely attuned to the acquis and to nothing else.
Neuvottelut on määritetty hyvin tarkkaan yhteisön säännöstön mukaan eikä millään muulla perusteella.
EnglishThe EU must be able to respond quickly in emergency situations with a wide and well-attuned range of instruments at its disposal.
Hätätilanteissa unionin pitää pystyä reagoimaan nopeasti monin erilaisin, hyvin yhteen sovitetuin välinein.
EnglishIndividual attempts from both sides to regulate the arms trade will have more chance of success if they are attuned.
Molemmilta puolin tulevilla yksittäisillä yrityksillä säädellä asekauppaa on paremmat mahdollisuudet, jos ne ovat yhteneviä.
EnglishSo will our educational programmes - Socrates, Leonardo and Erasmus - which must be attuned to the world of work as a matter of urgency.
Samoin koulutusohjelmamme - Sokrates, Leonardo ja Erasmus - jotka on sopeutettava työelämän mukaisiksi kiireellisesti.
EnglishWe are not the caretakers of an unbridled competitive ideology in which policies are subordinated and attuned to these interests.
Emme ole estottomien kilpailuideologioiden vaalijoita, jotka alistavat ja sopeuttavat politiikkansa näiden etujen mukaiseksi.
EnglishWe share the vision of an efficient and innovative fund industry that is attuned to the needs of its traditional retail investor base.
Yhdymme visioon tehokkaasta ja innovatiivisesta rahastoalasta, jolla otetaan huomioon perinteisten piensijoittajien tarpeet.
EnglishMr President, Members of the Committee on Fisheries are well attuned to opinion in Europe's coastal and island communities.
Arvoisa puhemies, kalatalousvaliokunnan jäsenet ovat lausunnossaan Euroopan rannikko- ja saariyhteisöjen kanssa hyvin pitkälle samoilla linjoilla.
EnglishThis could lead to matters being better attuned, including the diplomatic, economic and military resources available to the Union.
Tällä tavalla voitaisiin päästä parempaan tasapainoon myös unionin käytössä olevien diplomaattisten, poliittisten, taloudellisten ja sotilaallisten keinojen välillä.
EnglishI know that he is attuned to the issue and he will recall the measures taken by the European Union following the earthquakes in Italy, in Assisi.
Tiedän, että hän on myötätuntoinen, hän muistaa Euroopan unionin toimenpiteet, kun Italian Assisissa oli maanjäristys, ja toivon, että saan myönteisen vastauksen.
EnglishFrom this viewpoint, we would expect the Council and particularly the Finnish Presidency, which is generally attuned to these issues, to intervene in some way with the United States.
Näin ollen me toivoisimme, että neuvosto ja varsinkin puheenjohtajavaltio Suomi, joka on herkkätunteinen tällaisissa asioissa, voisivat ottaa tämän asian esille Yhdysvaltojen kanssa.