EN

attributable {adjektiivi}

volume_up
attributable
attributable

Esimerkkejä "attributable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe crisis is, of course, attributable not only to misguided monetary policy.
Kriisiä ei tietenkään voida lukea pelkästään väärän rahapolitiikan syyksi.
EnglishIt is a pity that the higher prices are attributable above all to trade.
On sääli, että hinnankorotukset johtuvat ennen kaikkea kaupasta.
EnglishSome 900, 000 jobs have been created directly attributable to the market.
Noin 900 000 työpaikkaa on luotu suoraan markkinoiden ansiosta.
EnglishGreenhouse gas emissions are mainly attributable to road transport.
Kasvihuonekaasujen päästöt ovat peräisin valtaosin tieliikenteestä.
EnglishIs this attributable to a lack of professionalism in communicating, or is it a combination of the three?
Onko tähän syynä asiantuntematon viestintä, vai kaikki kolme tekijää yhdessä?
EnglishIn the EU 70% of demand for oil is attributable to the transport sector.
EU:ssa 70 prosenttia öljyn tarpeesta aiheutuu liikennealasta.
EnglishIt is true that there have not yet been any deaths attributable to SARS on our European Continent.
On totta, ettei sars ole vielä johtanut kuolemantapauksiin Euroopassa.
EnglishDo they know what percentage of anti-social offences is attributable to these 'travellers'?
Tietävätkö ne, kuinka suuri osuus yhteiskunnanvastaisista rikoksista johtuu näistä kiertolaisista?
EnglishWe know there has been a huge loss in elephant numbers, much of which is attributable to poaching.
Tiedämme norsukannan harvenneen jyrkästi, mikä on suurelta osin tulosta salametsästyksestä.
EnglishAll impact assessments must be attributable to their authors.
Kaikkien vaikutustenarviointien laatijoiden nimet on oltava tiedossa.
EnglishThe many patients suffering from diseases attributable to genetic defects have waited for long enough.
Ne monet potilaat, joiden sairaus johtuu geenivirheestä, ovat odottaneet tarpeeksi kauan.
EnglishMore often than not it is attributable to the fact that we have very complex fisheries in Community waters.
Se riippuu useimmiten siitä, että yhteisön alueen kalastusvedet ovat hyvin moninaiset.
EnglishThat is certainly attributable to Parliament's efforts.
Siitä on varmastikin kiitettävä myös Euroopan parlamentin ponnisteluja.
EnglishIn the EU, some 59 000 suicides are committed each year, 90% of which are attributable to mental disorder.
EU:ssa tehdään joka vuosi noin 59 000 itsemurhaa, joista 90 prosenttia johtuu mielenterveyshäiriöistä.
Englishin the EU, some 59 000 suicides are committed every year, 90% of which are attributable to mental disorder;
EU:ssa tehdään joka vuosi noin 59 000 itsemurhaa, joista 90 prosenttia johtuu mielenterveyshäiriöistä.
EnglishCan the Commission say to what this delay is attributable?
Voiko neuvosto ilmoittaa, mistä viivästys aiheutui?
EnglishThis is a matter of urgency, if we do not want to be responsible for a health disaster attributable to chemicals.
Asialla on kiire, mikäli emme halua olla vastuussa kemikaalien aiheuttamasta terveyskatastrofista.
EnglishClearly the success of the programme is attributable to the fact that it was originated and administered by a Scot.
Ohjelman menestys johtuu selvästi siitä, että sen aloitteentekijä ja johtaja oli skotlantilainen.
EnglishUp to 900, 000 new jobs in the European Union are attributable to the functioning of the single European market.
Euroopan unionin jopa 900 000 uutta työpaikkaa ovat Euroopan yhtenäismarkkinoiden toiminnan ansiota.
EnglishThis, of course, is attributable mainly to sharply falling birth rates, though the document does not say so.
Se johtuu tietenkin pääasiassa jyrkästi laskevista syntyvyysluvuista, vaikka asiakirjassa ei sanota sitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attributive":

attributive
English
attribution
English
Muita sanoja