EN

attraction {substantiivi}

volume_up
attraction (myös: allure, gravitation, mojo, traction)
It is not the European Union that has expanded, but its force of attraction.
Itse Euroopan unioni ei ole laajentunut, vaan sen vetovoima on kasvanut.
In any case, the attraction of the euro remains intact.
Joka tapauksessa euron vetovoima säilyy ennallaan.
Namely this attraction is accelerating reforms, strengthening democracy and human rights, and thus improving the lives of citizens.
Juuri tämä vetovoima nopeuttaa uudistuksia, lujittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä parantaa kansalaisten elämää.
attraction (myös: allure, fascination)
attraction
attraction (myös: draw)

Esimerkkejä "attraction"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is obvious that the Darfur region has a special attraction for some people.
On ilmeistä, että tietyt ihmiset ovat erityisen kiinnostuneita Darfurin alueesta.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Meillä on entistä vähemmän aikaa, joten ahmaisemme matkailukohteen toisensa jälkeen.
EnglishThere is also the issue of generating added attraction and promoting private activity.
Kyse on myös houkuttelevuuden lisäämisestä ja yksityisen toiminnan edistämisestä.
EnglishI have undertaken a few studies on the attraction of life in mountainous regions.
Olen tehnyt muutamia tutkimuksia vuoristoalueiden elämän vetovoimasta.
EnglishIt is not the European Union that has expanded, but its force of attraction.
Itse Euroopan unioni ei ole laajentunut, vaan sen vetovoima on kasvanut.
EnglishThe resort or attraction boasting the highest number of visitors is considered to be the best.
Loma- tai matkailukohdetta, jonka kävijämäärä on suurin, pidetään parhaana.
English9:07 Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
9:07 Kiintymys asioihin ei liity vain kuuluisuuksien tavaroihin.
EnglishThe EU is therefore clearly losing its attraction for Ukrainians.
EU on siten selvästi menettämättä vetovoimansa ukrainalaisten silmissä.
EnglishAll of these have been the centre of attraction for foreign investors.
Kaikki tämä on houkutellut puoleensa ulkomaisia sijoittajia.
EnglishOn the other hand, these theme parks are an added tourist attraction for the area where they are built.
Toisaalta nämä puistot lisäävät matkailijoille suunnattua tarjontaa sijoitusalueillaan.
EnglishAlbania's and Montenegro's applications for EU membership underscore the Union's continued power of attraction.
Albanian ja Montenegron jäsenyyshakemukset korostavat unionin jatkuvaa vetovoimaa.
EnglishBoth attraction and excitement arise from this tremendous past.
Tämä vaikuttava menneisyys luo sekä vetovoimaa että jännitettä.
EnglishIn any event, the central issue must be the attraction factor, particularly at academic level.
Keskeisenä kysymyksenä on joka tapauksessa oltava houkuttelevuustekijä, etenkin akateemisella tasolla.
EnglishThe EU's institutions are a major tourist attraction in Brussels.
EU:n toimielimet ovat suosittu matkailukohde Brysselissä.
EnglishIs that absolute, like force and mass and gravitational attraction?
Onko se absoluuttista, kuten massa ja gravitaatiovoima?
EnglishObviously, institutional reform held no great attraction.
On selvää, että toimielinuudistus tuntuu kovin vähäpätöiseltä.
EnglishThe country's vast oil, gas and mineral resources, including uranium, are an obvious attraction.
Valtion laajat öljy-, kaasu- ja mineraalivarat, joihin kuuluu myös uraani, ovat luonnollisesti houkuttelevia.
EnglishThe truth is that, like alcohol, tobacco has an irresistible attraction for organised crime.
Tosiasia on, että tupakka, samoin kuin alkoholi, on yksi houkuttelevimmista järjestäytyneen rikollisuuden saaliista.
EnglishClearly, the EU has an attraction beyond its borders that it does not always have among its own Member States.
EU koetaan selvästikin joskus houkuttelevammaksi rajojensa ulkopuolella kuin sen omissa jäsenvaltioissa.
EnglishIn any case, the attraction of the euro remains intact.
Joka tapauksessa euron vetovoima säilyy ennallaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attraction":

attraction
attractiveness
English
Muita sanoja