"attorney general" - Suomenkielinen käännös

EN

"attorney general" suomeksi

EN

attorney general {substantiivi}

volume_up
attorney general

Esimerkkejä "attorney general"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
Presidentti on antanut tutkimusten johtamisen Meksikon ylimmän syyttäjän henkilökohtaiseksi tehtäväksi.
EnglishThe US Attorney General called for the death penalty.
Yhdysvaltojen oikeusministeri vaati kuolemanrangaistusta.
EnglishI myself raised this issue with the Mexican Attorney-General in person on a recent visit to that country, and I know that he is taking a close interest.
Otin tämän kysymyksen esille Meksikon oikeuskanslerin kanssa vieraillessani äskettäin kyseisessä maassa ja tiedän, että hän pitää sitä hyvin tärkeänä.
EnglishIn relation to the situation in Mozambique, the Commission has contacted the Office of the Attorney General, who has assured it that investigations are under way.
Mosambikin tilanteen osalta komissio on ottanut yhteyttä valtion yleisen syyttäjän toimistoon, josta on vakuutettu tutkimusten olevan käynnissä.
EnglishAccording to information from the BBC, France wanted a power of attorney of general, worldwide scope, not just for Somalia, but was fortunately unable to win through on this.
BBC:n tietojen mukaan Ranska olisi halunnut valtakirjan yleisiä maailmanlaajuisia toimia, ei vain Somaliaa varten, mutta onneksi se ei saanut tahtoaan läpi.
EnglishAs regards the case of WikiLeaks, as referred to by several Members, the United States Attorney General has publicly admitted that there is an ongoing criminal investigation.
Wikileaksin tapauksesta, johon monet parlamentin jäsenet ovat viitanneet, Yhdysvaltain oikeusministeri on julkisesti myöntänyt, että käynnissä on rikostutkinta.
EnglishFollowing this letter, in August 2008, the assistant attorney general informed me that a criminal investigation had finally begun and that he will inform me of its results.
Tämän jälkeen sain elokuussa 2008 apulaisoikeuskanslerilta tiedon, että rikostutkimukset ovat viimeinkin käynnistyneet ja että hän ilmoittaa minulle niiden tuloksista.
EnglishFinancial support has already been committed to the UNDP-managed Partnership for Governance Reform, and technical assistance has been provided to the Attorney General's Office.
EU on jo antanut taloudellista tukea YK:n kehitysohjelman hallinnoimalle kumppanuudelle hallinnon uudistamiseksi Indonesiassa ja teknistä apua oikeuskanslerin virastolle.
EnglishA working group, chaired by the Attorney General and consisting of the Secretaries of State for Defence and Homeland Security and high level officials, has just started work.
Oikeusministerin johtama, puolustusministeristä ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavasta ministeristä sekä korkeista virkamiehistä koostuva työryhmä on juuri aloittanut työnsä.
EnglishWe were able to witness this again recently when on 10 May, the Attorney General burst in on Echo Moscow, a radio station, and confiscated all financial and commercial documents.
Näimme tämän juuri hiljattain, kun pääsyyttäjä tunkeutui 10. toukokuuta radioasema Echo Moskovan tiloihin ja takavarikoi sieltä kaikki taloudelliset ja kaupalliset asiakirjat.
EnglishHowever, the exact causes of the accident are still unknown and the three investigations under way by Atofina, the Ministry of the Environment and the Attorney-General might take a long time.
Onnettomuuden tarkat syyt ovat kuitenkin yhä epäselvät, ja käynnissä olevat Atofinan, ympäristöministeriön ja yleisen syyttäjän kolme tutkimusta voivat kestää pitkään.
EnglishThe judiciary is far from independent and does not question the campaign of Deputy Attorney General Paval Radzivonaw as the principal architect of the crackdown on newspapers such as and .
Oikeuslaitos on kaikkea muuta kuin riippumaton eikä aseta kyseenalaiseksi apulaisoikeuskansleri Paval Radzivonawin kampanjaa ja kaltaisten lehtien kuriinpanon pääarkkitehtinä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "attorney general" suomeksi

attorney substantiivi
general adjektiivi
general substantiivi
in general adverbi
Finnish
governor general substantiivi
brigadier general substantiivi
major general substantiivi
armchair general substantiivi