EN

attorney {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
attorney (myös: barrister, lawyer)
Ganzert, an attorney from Wels, has been dismissed.
Arvoisa puhemies, kiireellisestä käsittelystä haluaisin huomauttaa, että Welsistä kotoisin olevan asianajaja Ganzertin tapaus hylättiin.
2. Amerikanenglanti
attorney (myös: barrister, lawyer)
Ganzert, an attorney from Wels, has been dismissed.
Arvoisa puhemies, kiireellisestä käsittelystä haluaisin huomauttaa, että Welsistä kotoisin olevan asianajaja Ganzertin tapaus hylättiin.

Esimerkkejä "attorney"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
Presidentti on antanut tutkimusten johtamisen Meksikon ylimmän syyttäjän henkilökohtaiseksi tehtäväksi.
EnglishMr President, a journalist from the Wall Street Journal recently asked me if I was a patent attorney.
Arvoisa puhemies, Wall Street Journalin toimittaja kysyi minulta tänään, olenko teollisuusoikeusasiamies.
EnglishThe US Attorney General called for the death penalty.
Yhdysvaltojen oikeusministeri vaati kuolemanrangaistusta.
EnglishAfter "figure' , I propose that we insert "some type of European attorney' .
Ehdotan, että sanan "yhdistämistä" jälkeen lisätään "mukaan lukien eräänlaisen eurooppalaisen yleisen syyttäjän viran perustaminen" .
EnglishSo after "figure' , I would like to insert "some type of European attorney' .
Haluaisin siis lisätä sanan "yhdistämistä" jälkeen sanat " mukaan lukien eräänlaisen eurooppalaisen yleisen syyttäjän viran perustaminen" .
EnglishI say this as someone who accumulated over 25 years as a patent and trademark attorney before becoming an MEP.
Totean tämän henkilönä, jolla on yli 25 vuoden kokemus patentti- ja tavaramerkkiasiamiehenä ennen Euroopan parlamentin jäseneksi tuloani.
EnglishIt is not acceptable that every small or medium-sized business should be required to seek out a patent attorney to defend its own innovations.
Ei voida hyväksyä, että jokaisen pk-yrityksen on palkattava patenttiasianajaja voidakseen puolustaa omia keksintöjään.
EnglishThis particularly concerns powers of attorney affecting future legal protection, which must be enforced in the European Member States.
Tämä koskee erityisesti tulevaan oikeudelliseen suojeluun vaikuttavia valtakirjoja, jotka on pantava täytäntöön EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishGanzert, an attorney from Wels, has been dismissed.
Arvoisa puhemies, kiireellisestä käsittelystä haluaisin huomauttaa, että Welsistä kotoisin olevan asianajaja Ganzertin tapaus hylättiin.
EnglishAs I understand the position, the Spanish Government is giving consular assistance to Mr Ferrerro and is in touch with his defence attorney.
Sikäli kuin ymmärrän tilanteen, Espanjan hallitus antaa konsuliapua Ferrerrolle ja on ollut yhteydessä hänen puolustusasianajajaansa.
EnglishIn the event that boundaries were overstepped, in the event that the attorney did not keep to the limits of their mandate, we wanted a call-back.
Jos rajat ylitettäisiin, jos toimivallan saaja ei pitäytyisi saamassaan valtuutuksessa, halusimme, että asia voidaan palauttaa parlamenttiin.
EnglishMr Gao Zhisheng, a distinguished human rights attorney in Beijing who was arrested in August, has been tried secretly this week and imprisoned.
Pekingiläinen ansioitunut ihmisoikeuslakimies Gao Zhisheng, joka pidätettiin elokuussa, on tuomittu salaa tällä viikolla ja tuomittu vankeusrangaistukseen.
EnglishI myself raised this issue with the Mexican Attorney-General in person on a recent visit to that country, and I know that he is taking a close interest.
Otin tämän kysymyksen esille Meksikon oikeuskanslerin kanssa vieraillessani äskettäin kyseisessä maassa ja tiedän, että hän pitää sitä hyvin tärkeänä.
EnglishIn relation to the situation in Mozambique, the Commission has contacted the Office of the Attorney General, who has assured it that investigations are under way.
Mosambikin tilanteen osalta komissio on ottanut yhteyttä valtion yleisen syyttäjän toimistoon, josta on vakuutettu tutkimusten olevan käynnissä.
EnglishDuring the meeting in Geneva recently of the UN Commission on Human Rights, we had the opportunity to speak to a Texan attorney who opposed the death penalty.
Meillä oli äskettäin Genevessä YK: n ihmisoikeuskomission istunnon yhteydessä tilaisuus puhua teksasilaisen asianajajan kanssa, joka vastustaa kuolemanrangaistusta.
EnglishThe responsible prosecuting attorney who is investigating the situation said a few weeks ago before the Federal committee of inquiry that the money has gone for ever!
Tapahtumia tutkiva toimivaltainen syyttäjä sanoi muutamia viikkoja sitten liittopäivien tutkintavaliokunnassa, että raha on käytetty ja hävitetty lopullisesti.
EnglishAccording to information from the BBC, France wanted a power of attorney of general, worldwide scope, not just for Somalia, but was fortunately unable to win through on this.
BBC:n tietojen mukaan Ranska olisi halunnut valtakirjan yleisiä maailmanlaajuisia toimia, ei vain Somaliaa varten, mutta onneksi se ei saanut tahtoaan läpi.
EnglishIt is inadmissible that the credibility of the State institutions - the Presidency, Public Attorney and others - be undermined by statements by the Head of Government.
Ei voida hyväksyä, että valtion instituutioiden (presidentin viran, virallisen syyttäjänlaitoksen ja muiden) uskottavuus kärsii hallituksen päämiehen lausunnoista.
EnglishAs regards the case of WikiLeaks, as referred to by several Members, the United States Attorney General has publicly admitted that there is an ongoing criminal investigation.
Wikileaksin tapauksesta, johon monet parlamentin jäsenet ovat viitanneet, Yhdysvaltain oikeusministeri on julkisesti myöntänyt, että käynnissä on rikostutkinta.
EnglishFollowing this letter, in August 2008, the assistant attorney general informed me that a criminal investigation had finally begun and that he will inform me of its results.
Tämän jälkeen sain elokuussa 2008 apulaisoikeuskanslerilta tiedon, että rikostutkimukset ovat viimeinkin käynnistyneet ja että hän ilmoittaa minulle niiden tuloksista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attorney":

attorney
English
district attorney
English