EN

attitudes {monikko}

volume_up
attitudes
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
Asenteet muuttuvat hitaasti ja vain, jos todellisuuskin muuttuu parempaan suuntaan.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
Tällaiset asenteet vaarantavat Euroopan parlamentin tulevat käynnit muissa maissa.
Are the old attitudes learnt at home still firmly rooted in us?
Ovatko vanhat kotona opitut asenteet meissä edelleen tiukasti kiinni?

Esimerkkejä "attitudes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut I believe that, beneath the surface, the Commission's negative attitudes remain.
Uskon kuitenkin, että komission filosofinen turmelus jatkuu julkisivun takana.
EnglishIn the human rights area, we have different attitudes to the death penalty.
Ihmisoikeusasioissa kuolemanrangaistusta koskevat kantamme eroavat toisistaan.
EnglishThese competences are defined as a combination of knowledge, skills and attitudes.
Nämä taidot on määritelty tietojen, taitojen ja asenteiden kokonaisuudeksi.
EnglishHow animals are treated is also a matter of people' s attitudes and values.
Eläinten käsittely on myös ihmisten asenteisiin ja arvoihin liittyvä kysymys.
EnglishIt is about attitudes and knowledge of animals and about how animals must feel well.
Kyse on eläimiä ja eläinten hyvinvointia koskevista asenteista ja tiedoista.
EnglishThis will require changes at work both in attitudes and in the organisation of work.
Tämä edellyttää työpaikoilla muutoksia niin asenteissa kuin työn organisoinnissakin.
EnglishIn all of this our challenge is one of changing attitudes, not changing values.
Kaikilla näillä aloilla haasteena on asenteiden, ei arvojen muuttaminen.
EnglishSuch attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
Tällaiset asenteet vaarantavat Euroopan parlamentin tulevat käynnit muissa maissa.
EnglishAs I see it, this is a sign of integration and proof that attitudes change.
Tämä on käsittääkseni merkki kotoutumisesta, ja se vastaa mentaliteetin kehittymistä.
EnglishThe latter is new, and is a step forward compared with earlier attitudes.
Jälkimmäinen on uutta ja merkitsee edistystä aiempiin asenteisiin verrattuna.
EnglishIt also has to deal with the growth of xenophobic attitudes in our society.
Unionin on kohdattava muukalaisvastaisten tuntemusten kehittyminen yhteiskunnassamme.
EnglishAttitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
Asenteet muuttuvat hitaasti ja vain, jos todellisuuskin muuttuu parempaan suuntaan.
EnglishEffective legislation at European Union level changed employers' attitudes.
Euroopan unionin tason tehokas lainsäädäntö muutti työnantajien asenteita.
EnglishWe currently have very different attitudes, rules and practices among Member States.
Jäsenvaltioiden nykyiset asenteet, säännöt ja käytännöt ovat keskenään hyvin erilaisia.
EnglishParts of the report contain some basic attitudes with which I cannot agree.
Mietintö sisältää kuitenkin joitakin perusnäkemyksiä, joista en voi olla samaa mieltä.
EnglishWe cannot do that by seeking to justify ourselves in terms of our attitudes to the war.
Emme voi tehdä sitä pyrkimällä itse oikeuttamaan sotaa koskevat asenteemme.
EnglishAttitudes towards research on human embryos differ from one Member State to another.
Nimittäin kaikki jäsenvaltiot eivät suhtaudu ihmisalkioiden tutkimukseen samalla tavoin.
EnglishHis attitudes were often provocative, which led to him being labelled a euro-sceptic.
Hänet on leimattu euroskeptikoksi usein provosoivien näkemystensä vuoksi.
EnglishI believe that on this matter you must choose between three attitudes.
Minun mielestäni tässä on valittava yksi kolmesta mahdollisesta lähestymistavasta.
EnglishWe have seen some softening of attitudes on the part of the Burmese regime.
Olemme havainneet, että Burman hallitus on hieman pehmentänyt linjaansa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attitude":

attitude