EN

attendance {substantiivi}

volume_up
Subject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Aihe: Libyan osallistuminen toiseen Euro-Välimeri-konferenssiin Maltalla
Niin osallistuminen kuin päätöksetkin tulevat paranemaan.
The results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
Tulokset ovat vaatimattomia, yhtä vaatimattomia kuin osallistuminen istuntoon tänä iltana.
attendance (myös: presence)
Somewhere along the line they cut Council attendance to one day, and that is the cause of the problems.
Neuvoston läsnäolo lyheni jossain vaiheessa yhteen päivään, ja ongelmat johtuvat siitä.
It is no wonder there is not good attendance; it is because no debate is taking place.
Ei ole ihme, että läsnäolo on heikkoa. Syynä on se, ettei täällä käydä keskustelua.
I should also like easy access to MEPs' records of attendance and voting during parliamentary work at all levels.
Haluaisin myös tutustua helposti Euroopan parlamentin jäsenten läsnäolo- ja äänestysrekistereihin parlamentin työn kaikkien vaiheiden aikana.
attendance (myös: condolence, sympathy)
My only regret is that attendance is low, but it is nevertheless of an extremely high calibre.
Olen pahoillani ainoastaan siitä, että osanotto on niin vähäistä, mutta se on siitä huolimatta erittäin asiantuntevaa.
attendance

Esimerkkejä "attendance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää lisäämään nimeni läsnä olleiden luetteloon.
EnglishI presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
Oletan, että paikan päällä oleva komission jäsen Günter Verheugen on samaa mieltä.
EnglishIn this specific case Mr Deprez has a right to have better attendance than he has now.
Kollega Deprez'llä on käytännössä oikeus vaatia nykyistä runsaampaa läsnäoloa!
EnglishIt is no wonder there is not good attendance; it is because no debate is taking place.
Ei ole ihme, että läsnäolo on heikkoa. Syynä on se, ettei täällä käydä keskustelua.
EnglishSubject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Aihe: Libyan osallistuminen toiseen Euro-Välimeri-konferenssiin Maltalla
EnglishUnfortunately, I noticed too late that my name was not on the attendance register.
Näin valitettavasti liian myöhään, että nimeäni ei ole läsnäololistassa.
EnglishMr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Arvoisa puhemies, huomaan tyrmistyneenä, ettei nimeäni ole läsnäololistalla.
EnglishThe results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
Tulokset ovat vaatimattomia, yhtä vaatimattomia kuin osallistuminen istuntoon tänä iltana.
EnglishMr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.
Arvoisa jäsen van Velzen, neuvosto on kyllä läsnä keskiviikkona, olen saanut vahvistuksen.
EnglishMr President, this speech is unexpected and comes as a result of non-attendance.
Arvoisa puhemies, tämä puheenvuoropa tuli äkkiä poissaolojen vuoksi.
EnglishMr President, let me start with the good news: my name is on the attendance list.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa hyvillä uutisilla. Minun nimeni on kirjoitettu oikein.
EnglishMy name does not appear on the attendance register, perhaps through a mistake of my own.
Nimeäni ei ole läsnä olevien listassa, mikä johtuu ehkä omasta virheestäni.
EnglishBut I noticed that she is not listed on yesterday' s attendance register.
Mutta huomaan, että hänen nimensä ei ole eilisen päivän läsnäololistassa.
EnglishHis attendance record and the quality of his work was an example to us all.
Hänen läsnäolonsa parlamentin istunnoissa ja hänen toimintansa ovat olleet esimerkillisiä.
EnglishMr President, my name is not on the attendance register in the Minutes.
Arvoisa puhemies, nimeäni ei ole merkitty tähän pöytäkirjaan läsnäolleiden luetteloon.
EnglishI have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Minulla on todella vähän poissaoloja, eivätkä epäilykset sen vuoksi koske minua.
EnglishSchool attendance is compulsory and yet the children are unable to fulfil this requirement.
Meillä on voimassa oppivelvollisuus, mutta lapset eivät voi täyttää velvollisuuttaan.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitän komission jäsentä hänen läsnäolostaan.
EnglishOur attendance at the donors' meeting in Sri Lanka, scheduled for May, is vital.
Osallistumisemme Sri Lankassa toukokuussa järjestettävään lahjoittajien kokoukseen on elintärkeää.
EnglishLadies and gentlemen, it is a good thing that the details of Members' attendance are corrected.
Hyvät naiset ja herrat, on oikein mukavaa, kun läsnäoloa koskevia tietoja oikaistaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attendance":

attendance
English
attendant
attender
flight attendant
English