EN

attacks {monikko}

volume_up
attacks (myös: raids, inroads)
Toimittajiin kohdistuneet hyökkäykset ja väkivalta lisääntyivät moninkertaisesti.
Attacks on Christians are increasing throughout the world.
Kristittyihin kohdistuvat hyökkäykset lisääntyvät kaikkialla maailmassa.
Any further malicious and unfounded political attacks will be redundant.
Uudet pahantahtoiset ja perustelemattomat poliittiset hyökkäykset ovat tarpeettomia.

Esimerkkejä "attacks"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.
Ilmansaasteet ovat astman ja astmakohtausten laukaisijana ensimmäisellä sijalla.
EnglishIn Sweden alone around 18, 000 cases of attacks on women are reported each year.
Pelkästään Ruotsissa ilmoitetaan vuosittain n. 18 000 naisten pahoinpitelytapausta.
EnglishFor understandable reasons banks prefer not to make a lot of noise about attacks.
Ymmärrettävistä syistä pankit eivät halua pitää valtavaa melua hyökkäyksistä.
EnglishTerrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
Terroristi-iskut merkitsevät siirtymistä oikeusvaltiosta primitiiviseen valtioon.
EnglishI shall leave it for our French colleagues to respond to the attacks on Strasbourg.
Annan ranskalaisten kollegojemme vastata Strasbourgiin kohdistuviin hyökkäyksiin.
EnglishThe risk is that these funds could be used for financing new terrorist attacks.
Tähän sisältyy riski näiden varojen käytöstä uusien terrori-iskujen rahoittamiseen.
EnglishWe must therefore take care not to reproach him if the terrorist attacks continue.
Meidän on sen vuoksi varottava moittimasta häntä, jos terrorihyökkäykset jatkuvat.
EnglishPerhaps the continuing murderous attacks against Yugoslavia, Afghanistan and Iraq?
Kenties jatkuvia tuhoisia hyökkäyksiä Jugoslaviaa, Afganistania ja Irakia kohtaan?
EnglishMore than 100 attacks, with thousands of victims, have already been reported.
On raportoitu jo yli sadasta hyökkäyksestä, jotka ovat vaatineet tuhansia uhreja.
EnglishThe attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
Hyökkäykset ovat moraalittomia, eikä kansainvälinen yhteisö voi hyväksyä niitä.
EnglishEuropol tells us that there were almost 500 terrorist attacks in the EU last year.
Europolin mukaan EU:n alueella tehtiin viime vuonna lähes 500 terrori-iskua.
EnglishFurthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
Hyökkäykset voivat sitä paitsi lisääntyä, kun rangaistukset ovat lievempiä.
EnglishLike everybody else we are appalled by the attacks that took place on 11 September.
Me kaikki olemme järkyttyneitä 11. syyskuuta tehtyjen terrori-iskujen vuoksi.
EnglishIt disturbs me when I hear terrorist attacks described as legitimate resistance.
Minua häiritsee, kun kuulen, että terrori-iskuja kutsutaan oikeutetuksi vastarinnaksi.
EnglishBecause any tolerance to these criminal attacks helps them to be repeated.
Sillä kaikenlainen rikollisen toiminnan suvaitseminen edesauttaa sen jatkumista.
EnglishThese attacks bring a great deal of fear for all those threatened and their families.
Murhayrityksistä aiheutuu suurta ahdistusta uhatuille ja heidän sukulaisilleen.
EnglishOMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
OPS vahingoittaa hermostoa, ja sen seurauksena voi syntyä vakavia aivovaurioita.
EnglishEven in this case, attacks on civilians are, in our opinion, to be prohibited.
Tässäkin tapauksessa hyökkääminen siviiliväestöä vastaan on mielestämme kiellettävä.
EnglishAs an asthmatic, I had two asthma attacks in this building during the last session.
Astmaatikkona sain tässä rakennuksessa kaksi astmakohtausta viime istuntojen aikana.
English(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attack":

attack
attacker