EN

attack {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
An attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
Hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
An American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
An attack on one country of the EU is an attack on us all.
Hyökkäys yhtä EU-maata vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan.
2. Urheilu
An attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
Hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
An American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
An attack on one country of the EU is an attack on us all.
Hyökkäys yhtä EU-maata vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan.
3. Lääketiede
attack

Esimerkkejä "attack"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishThe working classes in Greece have already mobilised in the face of this attack.
Oman maani työnväenluokanliike on jo lähtenyt liikkeelle tätä hyökkäystä vastaan.
EnglishThis rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
Kapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Veropetos on hyökkäys oikeudenmukaisen ja avoimen verotuksen periaatetta vastaan.
EnglishDoing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
Varmuuskopioiden tekeminen säännöllisesti helpottaa virushyökkäyksestä toipumista.
EnglishYesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
Eilen kolme tšekkiläistä sotilaista haavoittui rakettihyökkäyksessä Afganistanissa.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Sen lisäksi voimme todeta, että Burman rajaseudun Karen-kyliin on taas hyökätty.
EnglishPresident Saakashvili of Georgia took the decision to attack civilians in Ossetia.
Georgian presidentti Saakašvili päätti hyökätä siviilien kimppuun Ossetiassa.
EnglishIt is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
On aivan selvää, että lainsäädäntöehdotus on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan.
EnglishThe attack was so brutal that this young woman sustained permanent internal injures.
Väkivalta oli niin raakaa, että tämä nuori nainen sai pysyviä sisäisiä vammoja.
EnglishIt would be an attack on Europe, it would show that Europe is not a reality.
Se olisi hyökkäys Eurooppaa vastaan, se osoittaisi, ettei Eurooppa ole todellinen.
EnglishAn attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
Hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
EnglishWorkers are facing a massive attack on their employment and social rights.
Työntekijöiden ammatillisia ja sosiaalisia oikeuksia vastaan hyökätään voimalla.
EnglishWe threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
Uhkaamme heitä heidän valuuttaansa kohdistuvilla uusilla keinotteluhyökkäyksillä.
EnglishI am filled with consternation regarding the ECB' s attack upon the Employment Pact.
Olen tyrmistynyt EKP:n voimakkaista työllisyyssopimusta koskevista moitteista.
EnglishAnd the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.
Lisäksi tapa, jolla Benazir Bhutton murhaa on käsitelty, on todella hälyttävä.
English(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.
(SV) Arvoisa puhemies, Venäjän hyökkäys Georgiaan ei ole satunnainen tapahtuma.
EnglishAn American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
EnglishThis European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Euroopan yhteisöä ei ole rakennettu hyökkäämään ketään vastaan eikä uhkailemaan ketään.
EnglishWhen would we get 300 000 people to attack disease in the poor countries?
Milloin saisimme 300 000 ihmistä hyökkäämään köyhiin maihin sairauksia vastaan?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attack":

attack
attacker