EN

atmosphere {substantiivi}

volume_up
atmosphere (myös: air, conjuncture, ethos)
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sitä ympäröi ilmapiiri, joka on sekä monikulttuurinen että eurooppalainen.
A really historic atmosphere prevails in this late-night session of Parliament.
Todella historiallinen ilmapiiri vallitsee tässä myöhäisillan parlamentin istunnossa.
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
Huippukokouksen ilmapiiri oli läheinen, ystävällinen ja keskittynyt.
atmosphere
It is obvious that the earth's atmosphere knows no borders.
On selvää, ettei maan ilmakehä tunne kansallisia rajoja.
Tässä on alempi ilmakehä.
In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO2 and further emissions will have little effect.
Kasvihuonesanastoa käyttääkseni ilmakehä on jo hiilidioksidin kyllästämä, eikä lisäpäästöillä ole juurikaan vaikutusta.
atmosphere (myös: feel, ambiance)
The atmosphere was excellent and the basic message, despite slight differences in tone, coherent.
Tunnelma oli hyvä, ja perusviesti oli sävyeroista huolimatta yhtenäinen.
The atmosphere during the election campaign is dangerous.
Vaalikampanjan tunnelma on ollut vaarallinen.
I was present at Rio in 1992, and I remember well what the atmosphere was like when the conference came to an end.
Osallistuin itse Rion kokoukseen vuonna 1992 ja muistan hyvin, millainen tunnelma oli kokouksen jälkeen.
atmosphere
atmosphere (myös: ethos, genie, life, soul, spirit, sprite, wraith, esprit)
Mrs Diamantopoulou, you state that there was actually a hostile atmosphere at that Conference.
Komission jäsen Diamantopoulou, te sanotte, että tämän konferenssin henki oli oikeastaan vihamielinen.

Esimerkkejä "atmosphere"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English   Thank you, Mr Watson, for clarifying that; it helps the atmosphere in this House.
   Kiitos, jäsen Watson, että selvititte asian; se parantaa istunnon ilmapiiriä.
EnglishThe atmosphere within the Coordination Body for Southern Serbia has since improved.
Ilmapiiri Etelä-Serbiaa koskevassa koordinointielimessä on sen jälkeen parantunut.
EnglishDental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
Hammaselohopea imeytyy myös ilmakehään kunnallisessa jätteidenpolttamisessa.
EnglishOur health is maintained through a clean environment and the atmosphere around us.
Terveytemme perustuu puhtaaseen ympäristöön ja meitä ympäröivään ilmakehään.
EnglishA really historic atmosphere prevails in this late-night session of Parliament.
Todella historiallinen ilmapiiri vallitsee tässä myöhäisillan parlamentin istunnossa.
EnglishAll this is creating an atmosphere of uncertainty and fuelling fears for the future.
Kaikki tämä luo epävarmuuden ilmapiiriä ja lietsoo tulevaisuutta koskevia pelkoja.
EnglishSarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sitä ympäröi ilmapiiri, joka on sekä monikulttuurinen että eurooppalainen.
EnglishI think that the atmosphere is important, but as a basis for reaching sound agreements.
Mielestäni ilmapiiri on tärkeä mutta ennen kaikkea hyvien sopimusten perustana.
EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Otsonikerros on toinen kahdesta maapallon elämää suojaavasta ilmakehän kerroksesta.
EnglishAny mistakes could result in irreparable damage to the whole of the earth's atmosphere.
Virheet voisivat aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa koko maapallon ilmakehälle.
EnglishIts successes have changed the atmosphere prevailing in the European Union.
Sen onnistumiset ovat muuttaneet Euroopan unionissa vallitsevaa ilmapiiriä.
EnglishThe ultimate goal is to stabilise concentrations in the atmosphere at harmless levels.
Päätavoitteena on vakiinnuttaa ilmakehän pitoisuudet vaarattomille tasoille.
EnglishThe fact is that everyone must have the right to inhale the European atmosphere.
Tosiasiassa kaikilla on oltava oikeus haistella eurooppalaisia tuulia.
EnglishMr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.
Arvoisa puhemies, minusta keskustelun ilmapiiri on ollut tähän asti hieman outo.
EnglishWe did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
Pääsimme kuitenkin askeleen eteenpäin ja ilmapiiri oli hyvin rakentava.
EnglishThe trialogue and conciliation meetings have taken place in a constructive atmosphere.
Kolmenvälisissä neuvotteluissa ja neuvottelukokouksissa on ollut rakentava ilmapiiri.
EnglishAlthough there were differences between us, I must say that the atmosphere was good.
Vaikka välillämme oli eroja, minun on todettava, että ilmapiiri oli hyvä.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, en halua rikkoa tätä iloista ilmapiiriä.
EnglishIt was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Ilmapiiri oli tukahduttava, minkä vuoksi en voinut olla ylpeä kotimaastani.
EnglishI am saying this to him directly in this very intimate atmosphere so late at night.
Sanon tämän hänelle suoraan tässä erittäin kodikkaassa ilmapiirissä näin myöhään illalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "atmosphere":

atmosphere
atmospheric
atmospheric condition
atmospheric pressure