"ATM" - Suomenkielinen käännös

EN

"ATM" suomeksi

volume_up
ATM [lyhenne]
EN

ATM [lyhenne]

volume_up

Esimerkkejä "ATM"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnly an integrated ATM system can provide a lasting solution.
Vain yhdenmukainen lennonjohtojärjestelmä voi tarjota kestävän ratkaisun.
EnglishWithout a qualitative improvement in the ATC-ATM systems, these problems will increase exponentially in coming years.
Ilman ATC- ja ATMjärjestelmien laadullista kehitystä mainitut ongelmat tulevat tulevina vuosina lisääntymään moninkertaisesti.
English... an ATM/a cash machine?
EnglishAs I understand it the ECAC ministers propose to take a decision on 14 February on the future institutional structure of European ATM.
Olen ymmärtänyt, että ECAC-ministerit tulevat päättämään 14. helmikuuta eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan tulevasta institutionaalisesta rakenteesta.
EnglishI, for instance, could envisage a minimum tax on kerosene being imposed specifically for setting up this kind of ATC-ATM system.
Mielestäni olisi esimerkiksi mahdollista ottaa käyttöön hyvin alhainen kerosiinivero, joka otettaisiin käyttöön tarkoituksenmukaisesti tällaisen ATC-ATM -järjestelmän toteuttamiseksi.
EnglishI have often stressed already that I am an enthusiast of the concept of the Single European Sky and the Single European Sky ATM Research programme.
Olen jo usein korostanut olevani innoissani yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käsitteestä ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankeohjelmasta.
EnglishAlso, efforts should be made to create the Single Sky in alignment with the development phase of SESAR (the Single European Sky ATM Research Programme).
Lisäksi on toteutettava ponnisteluja yhteisen ilmatilan luomiseksi uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehitysvaiheen mukaisesti.
EnglishSurveys carried out within the EU have shown that banks are confident that all ATM machines will have all the necessary stock of the new euro currency notes.
EU:n alueella tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet pankkien luottavan siihen, että kaikissa seteliautomaateissa on koko tarvittava varasto uusia eurovaluuttaseteleitä.