EN

Atlantic {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Atlantic
Atlantti ei muodosta enää samanlaista estettä kuin aikaisemmin.
If these ships are allowed to cross the Atlantic, then this opens up the floodgates and sets a precedent.
Jos näiden alusten annetaan ylittää Atlantti, avautuvat patoluukut ja saadaan ennakkotapaus.
The same may be said of Norway, to the North, while, to the West, the Atlantic is in itself already a border.
Pohjoisessa samaa voidaan sanoa Norjasta, kun taas lännessä jo Atlantti itsessään muodostaa rajan.

Esimerkkejä "Atlantic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Valtio pyrkii voimakkaasti toteuttamaan euroatlanttisuutta tukevaa politiikkaa.
EnglishGeneral de Gaulle dreamed of a united Europe from the Atlantic to the Urals.
Kenraali de Gaulle unelmoi Euroopasta, joka olisi yhdentynyt Atlantilta Uralille.
EnglishIs the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Ymmärretäänkö tämä näkökohta samalla tavalla Atlantin kummallakin puolella?
EnglishThe Atlantic region is particularly important for fishing, transport and energy.
Atlantin alue on erityisen tärkeä kalastukselle, liikenteelle ja energiantuotannolle.
EnglishWe have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
Sää ja sijainti Atlantin valtameressä antavat meille kiistatonta potentiaalia.
EnglishMr President, dark clouds are gathering over the Atlantic and they are storm clouds.
Arvoisa puhemies, Atlantin ylle on kerääntynyt suuria ja painavia ukkospilviä.
EnglishThe principle would be to strive for common legislation on both sides of the Atlantic.
Periaatteena olisi pyrkiä yhteiseen lainsäädäntöön Atlantin molemmilla puolilla.
EnglishEmissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
Keskellä Atlantin valtamerta mereen joutuvat päästöt eivät aiheuta ongelmia maalla.
EnglishWe, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
Meidän on unionina lähetettävä voimakas viesti Atlantin toiselle rannalle.
EnglishWe must not forget that we have other neighbours on our Atlantic maritime borders.
Emme saa unohtaa, että meillä on muitakin naapurimaita Atlantin rannikolla.
EnglishThe North Sea has a highly productive system in comparison to the Atlantic.
Ympäröivään Atlanttiin verrattuna Pohjanmeri on erittäin tuottava järjestelmä.
EnglishSeven hundred thousand tonnes of cod were caught in the Northeast Atlantic last year.
Viime vuonna Koillis-Atlantilta kalastettiin yhteensä 700 000 tonnia turskaa.
EnglishWe have the whole shebang: oil in the Atlantic and old bangers in the Pas-de-Calais.
Meillä on käsissämme koko roska: öljyä Atlantilla ja vanhoja romuja Pas-de-Calaissa.
EnglishAs a result, the wild Atlantic salmon numbers have decreased dramatically.
Tämän seurauksena luonnonvaraisen Atlantin lohen määrä on vähentynyt merkittävästi.
Englishto the Mediterranean and the Atlantic, without having to change our money.
Yhteisen rahan myötä tavaroiden ja palvelujen hintojen vertailu helpottuu,
EnglishAs Mrs Mann says, we shall have Daimler Benz and Chrysler on both sides of the Atlantic.
Rouva Mann mainitsi jo Daimler Benzin ja Chryslerin valtameren molemmin puolin.
EnglishThe Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna is a key stock for the Community.
Itä-Atlantin ja Välimeren tonnikalakanta on yksi yhteisön tärkeimmistä kalakannoista.
EnglishThis is how very promising experiments on the Atlantic coast came about.
Atlantin rannikolla onkin toteutettu erittäin lupaavia kokeita juuri tällä tavoin.
EnglishIt respects existing members' responsibilities towards the North Atlantic Treaty.
Siinä kunnioitetaan nykyisten jäsenten velvollisuuksia PohjoisAtlantin sopimusta kohtaan.
EnglishIs it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
Tämäkö kokeilu meidän nyt olisi toistettava molemmin puolin Atlanttia?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Atlantic":

Atlantic
Atlantic Ocean
English
Atlantic herring