"atheist" - Suomenkielinen käännös

EN

"atheist" suomeksi

FI
EN

atheist {substantiivi}

volume_up
atheist
20:36 Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
20:36 Darwin sanoi: "En ole koskaan ollut ateisti siinä mielessä että kieltäisin Jumalan olemassaolon.
13:10 Millainen ateisti on käytännössä?
"'Agnostic,'" retorted Aveling, "was simply 'atheist' writ respectable, and 'atheist' was simply 'agnostic' writ aggressive."
"Agnostikko", tokaisi Aveling, "olisi pelkkä kunnialliseksi leimattu ateisti, ja ateisti olisi pelkkä aggressiiviseksi leimattu agnostikko.

Esimerkkejä "atheist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishChristian Europe is losing the battle against a socialist and atheist Europe.
Kristitty Eurooppa on häviämässä taistelua sosialistista ja ateistista Eurooppaa vastaan.
EnglishThere is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Meillä on uskonnonvapaus siinä mielessä, että voin päättää ryhtyä ateistiksi.
EnglishLet us remember that Nazism in Germany and fascism in Italy also had socialist and atheist roots.
Muistakaamme, että Saksan natsismilla ja Italian fasismilla oli sosialistiset ja ateistiset juuret.
English20:36 Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
20:36 Darwin sanoi: "En ole koskaan ollut ateisti siinä mielessä että kieltäisin Jumalan olemassaolon.
EnglishThis is independent of one’s political orientation, whether one is religious or atheist, woman or man.
Tähän ei ole vaikutusta poliittisella suuntautumisella, uskovaisuudella tai ateismilla, naiseudella tai miehuudella.
EnglishIslam is the third-largest religion in Europe; whether I, as an atheist, find that to my liking is another matter.
Islam on kolmanneksi laajin uskonto Euroopassa, ja se, olenko minä ateistina mielissäni asiasta, on aivan eri asia.
EnglishLadies and gentlemen, it is not on the basis of any religious conviction, but rather as an atheist, that I strongly urge caution.
Hyvät kollegat, minä en peräänkuuluta varovaisuusperiaatetta uskonnollisesta vakaumuksesta vaan ateistina.
English14:12 Natalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.
14:12 Natalie Angier kirjoitti melko surullisen tarinan New Yorker-lehdessä ja kertoi, kuinka yksinäiseksi hän tunsi itsensä ateistina.
English13:10 In practice, what is an atheist?
EnglishIn 1992, the Cuban authorities changed the constitution, the effect being to change the country from an atheist state to a secular one.
Vuonna 1992 Kuuban viranomaiset muuttivat perustuslakia siten, että ateistisesta valtiosta tehtiin maallinen.
EnglishAn atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf.
Ateisti on vain joku, joka tuntee Jahvesta samoin kuin kuka tahansa kunnon kristitty tuntee Thorista tai Baalista tai kultaisesta vasikasta.
English"'Agnostic,'" retorted Aveling, "was simply 'atheist' writ respectable, and 'atheist' was simply 'agnostic' writ aggressive."
"Agnostikko", tokaisi Aveling, "olisi pelkkä kunnialliseksi leimattu ateisti, ja ateisti olisi pelkkä aggressiiviseksi leimattu agnostikko.
EnglishWe are not only Muslim or Christian or atheist, but also member of a profession, student, father, member of an association and much more.
Emme ole vain muslimeja, kristittyjä tai ateisteja, vaan myös tietyn ammattialan edustajia, opiskelijoita, isiä, yhdistysten jäseniä ja paljon muuta.
English23:50 But we don't bother to say so, and this is why my friend uses "tooth fairy agnostic" as a label for what most people would call atheist.
23:50 Mutta emme vaivaudu sanomaan sitä ja tästä syystä ystäväni käyttää ilmausta hammaskeijuagnostikko kuvaamaan sitä mitä useimmat kutsuisivat ateistiksi.
EnglishIn the end, the atheist and Masonic lobbies won the day, thereby turning their backs on Europe’s past and its magnificent Christian civilisation.
Ateistien ja vapaamuurarien eturyhmät veivät lopulta voiton kääntäen näin selkänsä Euroopan menneisyydelle ja suurenmoiselle kristilliselle sivistykselle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "atheist":

atheist