"at your service" - Suomenkielinen käännös

EN

"at your service" suomeksi

EN

at your service [Idiomi]

volume_up
at your service
I say this for myself, for my ministers and for all those who work in the service of Parliament, and thus in your service.
Sanon tämän omasta puolestani, ministerieni puolesta ja kaikkien parlamentin palveluksessa – eli teidän palveluksessanne – työskentelevien puolesta.
I am quite happy to provide any information required by the members of the Committee on Budgets, by the Council, or by Parliament, and the Budget Directorate-General is also at your service.
Hankin erittäin mielelläni kaikki budjettivaliokunnan jäsenten, neuvoston ja parlamentin pyytämät tiedot, ja myös budjettipääosasto on palveluksessanne.

Esimerkkejä "at your service"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAntivirus and antispam protections are an integrated part of your service.
Virustentorjunta ja roskapostin suodatus ovat palveluun sisäänrakennettuja toimintoja.
EnglishIt will be interesting to hear how you envisage your service developing in this direction.
On kiinnostavaa kuulla, miten arvelette yksikkönne kehittyvän tähän suuntaan.
EnglishYou can add and verify your requested domain after you have activated your service.
Voit lisätä ja tarkistaa pyydetyn toimialueesi sen jälkeen, kun olet aktivoinut palvelusi.
EnglishUsing these services is an excellent way to maximize the benefits from your service.
Näiden palveluiden käyttäminen on erinomainen tapa saada palvelusta paras mahdollinen hyöty.
EnglishIf you are an end user, contact your service administrator for support.
Käyttäjä voi ottaa tukiasioissa yhteyttä palvelun järjestelmänvalvojaan.
EnglishCopy or print your service administrator’s temporary credentials for the Administration Center.
Kopioi tai tulosta tilapäiset palvelun järjestelmänvalvojan Hallintakeskus-tunnistetiedot.
EnglishReview your service agreement and privacy statement on the Sign In page.
Tarkista palvelusopimus ja tietosuojatiedot Kirjaudu -sivulla.
EnglishMake sure that your computer is connected to the Internet and that your service hasn't been interrupted.
Varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin ja että yhteys ei ole katkennut.
EnglishIf you are not the service administrator, give these credentials to your service administrator.
Jos et ole palvelun järjestelmänvalvoja, anna nämä tunnistetiedot palvelun järjestelmänvalvojalle.
EnglishContact your cable company for more information about your service.
Saat lisätietoja palvelustasi kaapelitelevisioyhtiöltä.
EnglishThey add value from setting up your service for the first time to building custom and advanced solutions.
Heidän avullaan voit mukauttaa ratkaisut yrityksesi tarpeisiin ja ottaa käyttöön lisäpalveluja.
EnglishThey add great value, from setting up your service for the first time to building custom and advanced solutions.
Heidän avullaan voit mukauttaa ratkaisut yrityksesi tarpeisiin ja ottaa käyttöön lisäpalveluja.
EnglishThe TV signal from your service provider isn't working correctly.
EnglishContact your TV service provider to ensure that your service is active and has no technical difficulties.
Tarkista televisiopalveluntarjoajalta, että televisiopalvelu on käytössä eikä siinä ole teknisiä ongelmia.
EnglishIn a short time, they can destroy e-mail productivity and lead to unwanted downtime in your service.
Lyhyen ajan kuluessa ne voivat tuhota sähköpostin tuottavuuden ja aiheuttaa palvelulle ei-toivottuja käyttämättömyysaikoja.
EnglishCheck with your service provider to see if they broadcast closed captioning for the TV shows that you want to watch.
Tarkista palveluntarjoajaltasi, lähettääkö se äänitekstiä niille televisio-ohjelmille, joita haluat katsella.
EnglishI shall, however, remain at your service, as you know, in the weeks and months to come in order to continue this discussion.
Olen kuitenkin halukas - kuten tiedätte - jatkamaan tätä keskustelua tulevina viikkoina ja kuukausina.
EnglishYou will be required to provide the following information to your service provider:
Tämän tekeminen aktivoi ne molemmat, jotta voit vastaanottaa digitaalista kaapelisisältöä. Sinun on annettava seuraavat tiedot palveluntarjoajalle:
EnglishContact your service provider to pair your CableCARD with the Digital Cable Tuner—this will activate both so you can receive digital cable content.
Ota yhteyttä palveluntarjoajaan, jotta CableCARD ja digitaalinen kaapeliviritin yhdistetään.
EnglishYou can change your service usage address in your Shopping Cart for a specific order, but you cannot change the country or region.
Voit vaihtaa palvelun käyttöosoitetta ostoskärryssä jonkin tietyn tilauksen osalta, mutta et voi muuttaa maata tai aluetta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at your service" suomeksi

at prepositio
your pronomini
service substantiivi